Дефиниция на бинарни опции Put Delta

При търговия бинарни пут опциии проучване на нови индикатори за търговия с бинарни опции, търговците често попадат на Put Delta. Но какво представлява този показател? Как можете да го използвате изгодно за търговия с бинарни опции? Всичко, което трябва да знаете за Put Delta, можете да намерите в тази статия.

ДВОИЧНИ ОПЦИИ ПУСКА ДЕЛТАДЕФИНИЦИЯ

Какво е Put Delta в търговията с бинарни опции?

Поставете делта в търговията с бинарни опции

Put Delta е първият дериват на справедливата стойност на двоичната пут опция във връзка с промяна в основната цена (S). Следователно това е съотношение, което описва промяната в справедливата стойност поради промяна в цената.

Математически Put Delta може да се изрази като:

Делта = P/S

Свойствата на Put Delta обяснени

Делта буква от гръцката азбука

Като цяло Put Delta има практическа стойност, тъй като предоставя съотношение, което може да преобразува позиция в двоична пут опция в съответна позиция в базов актив

Например, дълга позиция в двоичен пут от, да речем, 100 договора би била еквивалентна на 100 бинарни пут = 0,25 x 100 = 25 фючърса или къса 25 фючърса, ако бинарният пут без пари има делта от 0,25.

Put Delta се отразява огледално от хоризонталната ос на нула, за да се създадат делта профилите на бинарните пут опции. Поради тази причина Делта на бинарна пут опция винаги е нула или отрицателна и има най-ниската си стойност, когато опцията е в парите. Делта на бинарна пут опция се доближава до отрицателна безкрайност, когато времето до изтичане на опцията се доближава до нула.

Най-добрият двоичен брокер:
(Предупреждение за риск: Търговията е рискована)

Pocket Option - Търговия с високи печалби

123455.0/5

Pocket Option - Търговия с високи печалби

  • Приема международни клиенти
  • Високи печалби 95%+
  • Професионална платформа
  • Бързи депозити
  • Социална търговия
  • Безплатни бонуси
(Предупреждение за риск: Търговията е рискована)

Поставете Delta за фючърси срещу Поставете Delta за опции

Поставете Delta за фючърси срещу Поставете Delta за опции

За разлика от опциите, които обикновено имат нелинеен профил на печалби и загуби, фючърсите имат линеен профил на печалби и загуби. Следователно делтата и произтичащата еквивалентна позиция се прилагат само към основната цена. 

Променливи, които засягат Put Delta

В допълнение към основния, други променливи, като подразбираща се волатилност, време до изтичане и евентуално лихвени проценти и доходност, също влияят на Delta. Можем ясно да заявим, че делтата на бинарните пут опции е динамична променлива.

Намерете още статии в моя речник за бинарни опции.

Вижте други статии за тунела:

Напиши коментар