Какво представлява стълбищната опция в бинарната търговия? – Определение и примери

Опцията за стълба е вид бинарна опция с многостепенна структура на изплащане. Това включва прогнозиране дали цената на конкретен актив ще достигне определени ценови точки в рамките на определения период от време. 

Тези страйк цени, наподобяващи стъпала на стълба, предлагат различни изплащания. Ако прогнозите са правилни и цената достигне или надмине цената на изпълнение, търговците получават свързаното изплащане. 

Въпреки това, ако цените не достигнат тези нива, опцията може да изтече безполезна, което води до потенциални загуби. Стълбовите опции предоставят възможности за по-точни прогнози и потенциално по-високи печалби, но идват с допълнителна сложност и риск. Много малко брокери на бинарни опции ги предлагат.

Стратегия за търговия с бинарни опции

Как работи опцията за стълба?

Стълбовата опция предоставя на търговците единствен по рода си начин да спекулират с колебанията в цените на даден актив за даден период. Ето как работи:

 • Многостепенна структура на изплащане

Опцията за стълба включва многостепенна или подобна на стълба структура на изплащане. Тази структура се състои от множество предварително определени ценови нива, често наричани „страйк цени“. Тези страйк цени се установяват на периодични периоди във връзка с и под настоящата пазарна стойност на актива.

 • Прогноза за движението на цените

Търговците, използващи стълбовидни опции, трябва да предвидят дали цената на базовия актив ще достигне или надмине всяка от тези предварително дефинирани страйк цени преди изтичането на опцията.

 • Изплащания на различни нива

Всяко ниво на страйк цена е свързано с определена сума на изплащане. Ако прогнозата на търговеца е вярна и цената на актива достигне или надхвърли определена страйк цена, той получава съответното изплащане.

 • Сценарии за резултат

Има няколко възможни сценария за резултат за опция за стълба:

Ако цената на актива достигне една или повече от страйк цените, предвидени от търговеца, те получават съответните изплащания.

Ако цената е по-ниска от очакваните страйк цени, договорът за опцията може да изтече без стойност, което води до загуба на пари на търговеца.

 • Гъвкавост и прецизност

Стълбовите опции предоставят на търговците гъвкавостта да правят по-точни прогнози за движението на цената на актива в сравнение с традиционните бинарни опции. Те могат да се възползват от различни вероятни диапазони на плащане.

 • Риск и сложност

Въпреки това, многостепенната структура на изплащане на опциите за стълба също въвежда сложност и по-висок риск. Търговците трябва да предвидят множество ценови нива, за да постигнат точно печалби, а загубите могат да се натрупат, ако прогнозите са неправилни.

Най-добрият двоичен брокер:
(Предупреждение за риск: Търговията е рискована)

Pocket Option - Търговия с високи печалби

123455.0/5

Pocket Option - Търговия с високи печалби

 • Приема международни клиенти
 • Високи печалби 95%+
 • Професионална платформа
 • Бързи депозити
 • Социална търговия
 • Безплатни бонуси
(Предупреждение за риск: Търговията е рискована)

Пример за търговия със стълбови опции:

Нека илюстрираме как работи опцията за стълба с пример:

Актив:

Интересувате се от търгуване на опция за стълба на цената на акциите на компанията XYZ, които в момента се търгуват на $100 за акция.

Нива на стълба:

Стълбовата опция, която обмисляте, има три нива на страйк цена, всяко със своето свързано изплащане:

Ниво 1: Цената на акциите на компанията XYZ достига $105 – Изплащане: $100

Ниво 2: Цената на акциите на компанията XYZ достига $110 – Изплащане: $200

Ниво 3: Цената на акциите на компанията XYZ достига $115 – Изплащане: $300

Вашата прогноза:

Вие вярвате, че цената на акциите на компанията XYZ ще изпита значителна възходяща инерция в рамките на определения период от време, така че решавате да закупите опция за стълби въз основа на следните прогнози:

 • Вие прогнозирате, че цената на акциите ще достигне $105 в рамките на продължителността на опцията.
 • Вие също прогнозирате, че цената на акциите ще достигне $110.
 • И накрая, прогнозирате, че цената на акциите ще достигне $115.

Сценарии за резултат:

Сценарий 1 (ниво 1): Ако цената на акциите на компанията XYZ наистина достигне $105 по време на продължителността на опцията; получавате изплащане от $100 според вашата прогноза.

Сценарий 2 (ниво 2): Ако цената на акциите продължи да се покачва и достигне $110, получавате допълнително изплащане от $200 върху $100 от Сценарий 1, общо $300.

Сценарий 3 (ниво 3): В най-добрия случай, ако цената на акциите достигне $115, вие получавате допълнително изплащане от $300, което прави общото ви изплащане $600.

Обобщение на резултатите:

 • Ако цената на акциите достигне само $105, вие получавате $100.
 • Ако достигне и $105, и $110, получавате $300.
 • Ако достигне и трите нива, получавате максималното изплащане от $600.

Този пример демонстрира как опциите за стълби предоставят множество възможности за печалба въз основа на различни ценови нива, но също така идват с риск от загуба на цялата инвестиция, ако ценовите прогнози не бъдат изпълнени. Търговците трябва внимателно да оценят пазарните условия и тяхната увереност в движението на цените, преди да търгуват опции по стълбата.

➨ Регистрирайте се с най-добрия двоичен брокер Pocket Option сега!

(Предупреждение за риск: Вашият капитал може да бъде изложен на риск)

Алтернативи на опциите за стълба:

Ето някои видове бинарни опции, различни от опцията за стълба:

 • Call/put опции (високи/ниски опции)

Това са най-простите и най-често срещаните видове бинарни опции. Търговците прогнозират дали търговската цена на конкретен актив ще се покачи (Call) или ще падне (Put) за даден период от време.

 • Опции с едно докосване

Търговците спекулират с възможността цената на основния актив поне веднъж да достигне определена целева цена преди изтичането на договора.

 • Опции без докосване

Това е обратното на опциите с едно докосване. Търговците спекулират, че стойността на действителния актив няма да падне под определено ниво преди изтичането на договора.

 • Опции за диапазон (опции за граници)

Търговците прогнозират дали стойността на даден актив ще остане в определен ценови диапазон или ще излезе от него в рамките на даден период от време.

 • 60-секундни опции (краткосрочни опции)

Тези опции имат много кратко време на изтичане, често само 60 секунди. Търговците прогнозират дали цената ще бъде по-висока или по-ниска от сегашната през този кратък период.

 • Двойни опции без докосване

Търговците очакват, че цената на действителния актив няма да достигне нито едно от двете предварително дефинирани ценови нива преди изтичането на опцията.

 • Двойни опции с едно докосване

Търговците очакват, че стойността на базовия актив ще достигне едно от двете предварително дефинирани нива, докато опцията изтече.

Това са някои от различните видове бинарни опции, достъпни за търговците, всеки със своите уникални характеристики и структури на изплащане. Изборът кой тип да се използва зависи от пазарния анализ и търговската стратегия на търговеца.

➨ Регистрирайте се с най-добрия двоичен брокер Pocket Option сега!

(Предупреждение за риск: Вашият капитал може да бъде изложен на риск)

Плюсове и минуси на опциите за стълба:

предимства:

 • Диференцирани изплащания
 • Прецизност
 • Гъвкавост
 • Управление на риска

недостатъци:

 • Сложност
 • По-висок риск
 • Ограничена наличност
 • Волатилност на пазара
 • По-високи капиталови изисквания

Плюсове на опциите за стълба

 • Диференцирани изплащания

Стълбовите опции предлагат многостепенна структура на изплащане, предоставяйки на търговците множество потенциални нива на изплащане. Това дава възможност за печелене на по-високи печалби в сравнение с традиционните бинарни опции.

 • Прецизност

Търговците могат да правят по-точни прогнози за движението на цените, тъй като опциите на Ladder изискват прогнозиране дали цената ще достигне конкретни страйк цени.

 • Гъвкавост

Стълбовите опции предлагат гъвкавост по отношение на страйк цени и потенциал за изплащане. Търговците могат да избират от различни нива на стълбата въз основа на техния апетит за риск и пазарни очаквания.

 • Управление на риска

Стълбовите опции могат да се използват за минимизиране на рисковете и прилагане на техники за хеджиране. Търговците могат да използват Ladder опции, за да се защитят от евентуални загуби в настоящите си позиции.

Недостатъци на опциите за стълби

 • Сложност

Стълбовите опции са по-сложни от стандартните бинарни опции, което може да ги направи по-малко подходящи за начинаещи. Търговците трябва да предвидят множество ценови нива, за да печелят точно.

 • По-висок риск

Многостепенната структура на изплащане въвежда по-висок риск. Ако ценовите прогнози не са изпълнени на нито едно от нивата, опцията може да изтече безполезна, което води до загуби, които могат да се натрупват с всяко ниво.

 • Ограничена наличност

Не всички брокери на бинарни опции предлагат Ladder опции. Търговците може да имат ограничен избор, когато става въпрос за избор на брокер, който предоставя този тип опции.

 • Волатилност на пазара

Стълбовите опции са чувствителни към нестабилността на пазара. Внезапните и непредвидими ценови движения могат да направят постигането на желаните ценови нива предизвикателство.

 • По-високи капиталови изисквания

Поради потенциала за множество изплащания, търговците може да се нуждаят от по-голяма капиталова база, за да се включат ефективно в Ladder опциите.

➨ Регистрирайте се с най-добрия двоичен брокер Pocket Option сега!

(Предупреждение за риск: Вашият капитал може да бъде изложен на риск)

Рискове

Както всички финансови деривати, Ladder опциите носят присъщи рискове. Ако стойността на актива не достигне или надвиши някоя от предварително зададените страйк цени, договорът изтича без стойност, което води до загуба на пари на търговеца. Ако пазарът се промени обратно на очакванията на търговеца, структурираната система за изплащане може да доведе до сериозни загуби.

Кой брокер предлага стълбови опции?

Два добре известни брокера на бинарни опции, които в миналото са предлагали стълбови опции, включват:

 • Binary.com

Binary.com е реномиран брокер, известен с предлагането на разнообразие от бинарни опции, включително стълбови опции. Те предоставят лесен за използване интерфейс за търговия, както и достъп до различни финансови пазари.

 • Deriv (бивш Binary.com)

Deriv, който преди беше известен като Binary.com, също предлагаше опции за стълба. Те са част от една и съща компания и могат да продължат да предоставят опции за стълби под новата марка.

Моля, имайте предвид, че наличието на ladder опции, както и услугите, предлагани от брокерите на бинарни опции, могат да се променят с времето.

Заключение

Стълбовите опции предлагат на търговците интересна алтернатива за залагане на колебанията на цените на действителните активи. Със своята многостепенна структура на изплащане те предлагат потенциал за значителни печалби, но също така идват с по-високи рискове и сложност. Търговците трябва напълно да разберат механиката, плюсовете и минусите на опциите за стълби, преди да ги включат в своите стратегии за търговия.

➨ Регистрирайте се с най-добрия двоичен брокер Pocket Option сега!

(Предупреждение за риск: Вашият капитал може да бъде изложен на риск)

Често задавани въпроси:

Подходящи ли са опциите за стълби за начинаещи?

Вариантите за стълба са по-сложни и рисковани, което ги прави по-малко идеални за новодошлите. Препоръчително е да натрупате опит с по-прости бинарни опции, преди да проучите стълбовите опции.

Как мога да определя страйк цените на ladder опцията?

Брокерът обикновено определя предварително страйк цените за стълбови опции. Търговците трябва да анализират пазара и въпросния актив, за да правят информирани прогнози.

Могат ли да се използват стълбови опции за хеджиране?

Да, опциите за стълба могат да се използват за стратегии за хеджиране. Търговците могат да използват стълбови опции, за да се предпазят от евентуални загуби в текущите позиции.

Всички брокери на бинарни опции предлагат ли опции за стълба?

Не, не всички брокери предлагат опции за стълба. Трябва да се консултирате с избрания от вас брокер, за да видите дали той предоставя този тип двоична опция.

Каква е типичната продължителност на опция за стълба?

Продължителността на ladder опция може да варира в зависимост от брокерската фирма и конкретната сделка. Типичната продължителност варира от секунди до часове или дори дни.

За автора

Percival Knight
Аз съм опитен търговец на бинарни опции повече от десет години. Основно търгувам 60-секундни сделки с много висок процент на попадение. Любимите ми стратегии са с помощта на свещници и фалшиви пробиви

Напиши коментар