Nejlepší technické ukazatele pro obchodování Binomo


Technické ukazatele jsou pro obchodníky velmi zásadní pro strategii jejich obchodních rozhodnutí. Znalost těchto ukazatelů a znalost jejich použití vám může při obchodování pomoci. Můžete jich použít několik obchodní ukazatele najít ten, který bude pro vás nejlepší. 

Ačkoli Binomo má mnoho obchodních nástrojů a technických nástrojů, budeme hovořit o pěti nejlepších indikátorech na platformě. Tyto pět indikátorů vám pomůže předvídat trendy, abyste mohli přesně předpovídat a vydělávat zisky z obchodování online

Níže můžete vidět stručný popis pěti nejlepších indikátorů na Binomo.

Klouzavý průměr

Indikátor klouzavého průměru na Binomo
Červená čára představuje klouzavý průměr

Klouzavý průměr je nejznámější obchodní indikátor. Začátečníci i profesionálové mohou tento indikátor použít k analýze tržních trendů. Téměř všechny obchodní platformy mají tento indikátor a Binomo není jiné. 

Klouzavý průměr provádí technickou analýzu sečtením všech hodnot za určité období. Po sečtení těchto hodnot se výsledek vydělí počtem období nebo dnů. Není to nic jiného než průměr všech hodnot, které bereme v úvahu při provádění technické analýzy. 

Můžete určit cena akcií za období pomocí ukazatele klouzavého průměru. Chcete-li například zjistit průměrnou cenu akcie za deset dní, tento indikátor sečte hodnoty akcií za deset dní a vydělte součet 10. 

Tento indikátor obvykle zohledňuje zavírací cenu akcie. Mnoho obchodníků používá klouzavý průměr k určení směru trendu. Pohyblivý průměr je také prospěšný, protože vám pomáhá identifikovat úrovně podpory a odporu. 

Tento ukazatel odstraňuje zmatek způsobený kolísáním cen. Protože se jedná o průměrnou cenu akcie, bude se pohybovat podle změn průměru. 

Když zjistíte vztah mezi klouzavým průměrem ceny cenného papíru a cenou, budete schopni interpretovat klouzavý průměr. Tento technický indikátor můžete použít k objevování trendů v indexech a akciích. Ty jsou také přínosné při formulování vstupních a výstupních strategií. 

Ukazatel klouzavého průměru v kombinaci s ukazateli MACD a RSI
Ukazatel klouzavého průměru v kombinaci s ukazateli MACD a RSI

Kombinací klouzavého průměru s dalšími ukazateli, jako je např Index relativní síly (RSI) a Divergence klouzavého průměru (MACD)můžete vhodně a včas identifikovat signály nákupu a prodeje.

Pomocí tohoto indikátoru můžete výrazně změnit své obchodní strategie. Může vám to pomoci svědky některých pozitivních výsledků vašich obchodních rozhodnutí. 

› Připojte se zdarma u Binomo

(Varování před rizikem: Obchodování zahrnuje rizika)

Exponenciální klouzavý průměr 

EMA je jedním z ukazatelů klouzavého průměru. Velký význam přikládáme minulým datovým bodům v klouzavém průměru. 

Na druhou stranu u exponenciálního klouzavého průměru neboli EMA připisujeme vyšší váhu nedávným datovým bodům. Když vezmeme v úvahu nejnovější datový bod, naše data budou přesnější a lépe reagují na určení trendů nebo nových informací. 

Indikátor exponenciálního klouzavého průměru na Binomo
Chcete-li zvolit exponenciální klouzavý průměr, vyberte při použití indikátoru klouzavého průměru „exponenciální“.

Pomocí tohoto indikátoru můžete ověřit zásadní změny a pohyby na trhu. Jejich legitimitu můžete také určit pomocí technické analýzy provedené agenturou EMA. 

Většina obchodníků používá Indikátor exponenciálního klouzavého průměru 12 dní nebo 26 dní pokud potřebují krátkodobě zjistit průměrnou cenu. Naopak, k určení dlouhodobých trendů obchodníci obecně používají 50 nebo 200denní indikátor, který jim pomáhá plánovat jejich dlouhodobé pohyby. 

› Připojte se zdarma u Binomo

(Varování před rizikem: Obchodování zahrnuje rizika)

Divergence klouzavého průměru konvergence

Indikátor MACD na Binomo

Další slavný indikátor zapnutý Binomo je klouzavý průměr konvergenční divergence, nazývaný také MACD. Tento indikátor vám pomůže odhalit hybnost ceny porovnáním dvou výše uvedených klouzavých průměrů. 

Konvergence tohoto ukazatele znamená shodu obou průměrů. Na druhou stranu divergence znamená, že klouzavé průměry se ubírají různými cestami. 

Konvergence klouzavého průměru signalizuje klesající hybnost, zatímco divergence klouzavého průměru Pohyblivé průměry signalizují zvýšení hybnosti

Obchodník může předpovědět vzestupný trend, pokud krátkodobý průměr stoupne nad dlouhodobý průměr. Naproti tomu existuje na trhu medvědí trend, pokud je krátkodobý průměr pod dlouhodobým průměrem. 

Výsledky těchto ukazatelů si můžete prohlédnout na a svícen graf a spojnicové grafy. 

› Připojte se zdarma u Binomo

(Varování před rizikem: Obchodování zahrnuje rizika)

Stochastický oscilátor

Stochastic oscilátor na Binomo
Stochastic oscilátor na Binomo

Stochastický oscilátor vám pomůže určit hybnost ceny aktiva. Tento indikátor vázaný na rozsah pomáhá měřit umístění ceny za určité období. 

Stochastic Oscillator najde rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší cenou finančního aktiva a poté vydělí výsledek 2. Po odečtení jedné od výsledku uvidíte v grafu dvě čáry. 

Rozsah Stochastic Oscillator leží mezi 0 až 100. Tento rozsah vám pomůže identifikovat podmínky přeprodanosti nebo překoupenosti. 

Výběr rozsahu stochastického oscilátoru na Binomo

Pokud graf Stochastic Oscillator ukazuje hodnotu nad 80, obecně to signalizuje stav překoupenosti. Na druhou stranu hodnota nižší než 20 signalizuje přeprodané podmínky. 

Na tomto indikátoru najdete dva řádky. Jeden z těchto řádků ukazuje skutečnou hodnotu oscilátoru. Druhý řádek znázorňuje jednoduchý klouzavý průměr aktiva za tři dny. Tento indikátor funguje na principu, že cena sleduje momentum. Když se obě čáry protnou, signalizuje obrácení chodu. 

Téměř všechny online obchodní platformy mají ve svých nástrojích pro vytváření grafů indikátor Stochastic Oscillator. Tento indikátor používá 14 dní, kterou si můžete upravit podle svých požadavků. Na tento indikátor se můžete spolehnout při formulování svých obchodních strategií, pokud předpovídáte přesné výsledky. Pokud přijdete s dobrou prognózou, můžete vyhrát své obchody. Obchodník může považovat cenové trendy na tomto indikátoru za filtr pro určení signálu, pokud jsou ve stejném směr jako trend na trhu

› Připojte se zdarma u Binomo

(Varování před rizikem: Obchodování zahrnuje rizika)

Fibonacciho retracement

Chcete-li posoudit, do jaké míry by se trh mohl ubírat opačným směrem ve srovnání se současnými trendy, Fibonacci Retracement to udělá

Tento indikátor technické analýzy vám pomůže potvrdit, zda se trh chystá stáhnout zpět nebo dočasně poklesnout. Je to zásadní, protože pomáhá obchodníkům určit úrovně podpory a odporu. 

Pokud si obchodník myslí, že trh je nahoře, aby se pohyboval opačným směrem, použije k tomu Fibonacciho retracement. Jakmile to potvrdí, je snadné používat možnosti stop a limit a uzavřít své obchody. V důsledku toho se mohou chránit před obrovskými ztrátami. Mnoho pokročilých uživatelů využívá Fibonacciho Retracement k provádění technické analýzy.

Bollingerovy kapely

Bollingerova pásma na Binomo
Modré čáry představují horní a dolní Bollingerův pás

Jedním z nejoblíbenějších obchodních ukazatelů technické analýzy jsou Bollingerova pásma. Tento ukazatel poskytuje informaci o obvyklé ceně, za kterou se aktivum obecně obchoduje. 

Volatilita aktiva způsobí, že se šířka pásem zvětší nebo sníží. Pokud jsou Bollingerova pásma blíže, aktivum je méně volatilní. Naopak, pokud mezera mezi nimi je příliš velká, aktivum má vysokou volatilitu. 

Tento ukazatel pomůže určit, zda se aktivum obchoduje za obvyklou cenu. V důsledku toho můžete identifikovat dlouhodobé pohyby cen na trhu. Pokud jste svědky růstu ceny aktiva nad horní parametry pásma, můžete dojít k závěru, že je překoupené. Pokud cena klesne pod spodní parametry pásma, je aktivum přeprodáno. 

› Připojte se zdarma u Binomo

(Varování před rizikem: Obchodování zahrnuje rizika)

Index relativní síly

Indikátor indexu relativní síly (RSI) na Binomo

Index relativní síly je velmi prospěšný při určování hybnosti. K identifikaci tržních podmínek můžete použít RSI. Je to nejvhodnější ukazatel pro určení pohybů cen, které vám mohou způsobit velké ztráty. 

Rozsah indexu relativní síly spadá mezi 0 až 100. Pokud zjistíte, že rozsah aktiva je 70 nebo více, signalizuje to překoupení aktiva. Skóre 30 nebo nižší v indexu relativní síly nám říká o přeprodání aktiva. 

Jak vybrat rozsah RSI na Binomo

Index relativní síly je vysoce účinný při poskytování informací o splatnosti vašich krátkodobých zisků. Pokud tento index signalizuje překoupení aktiva, měli byste to brát tak, že vaše krátkodobé zisky z tohoto aktiva mohou být dosažení bodu zralosti

Zatímco přeprodej aktiv na tomto indexu ukazuje, že poklesy obchodníka v krátkodobém horizontu mohou dosáhnout bodu své splatnosti. Obchodník by měl vždy brát v úvahu trendy, protože mají tendenci se neustále měnit. 

› Připojte se zdarma u Binomo

(Varování před rizikem: Obchodování zahrnuje rizika)

Proč jsou obchodní ukazatele důležité?

Použití obchodních indikátorů zjednodušuje vaše obchodní pohyby. Pomocí obchodních indikátorů můžete sledovat pohyby ceny aktiva. Kombinování dva nebo více technických ukazatelů může pomoci vytvořit přesnou předpověď. Pomocí těchto indikátorů můžete zlepšit své obchodní strategie. Binomo vám nabízí několik technických ukazatelů, které vám pomohou pochopit výkonnost trhu a základní důvody změn. 

Závěr – Na Binomo existují různé obchodní ukazatele

Bez ohledu na to, zda obchodujete forex, komodity, krypto, zásoby, popř binární opce, budete potřebovat nějaké technické indikátory. Pomohou vám dělat předpovědi a udělat správný krok v obchodování. 

Začátečníci si obvykle neuvědomují důležitost používání obchodních indikátorů a následně utrpí ztráty, protože nemohou udělat správnou předpověď. 

Tyto indikátory Binomo pomáhají obchodníkům studovat trendy a sledovat pohyby cen. Můžete aktivovat jakýkoli váš indikátor preferovat a použít je pro technickou analýzu. Tyto technické a matematické výpočty vám pomohou generovat signály výhodné pro vaše obchody. 

Pokud chcete vylepšit svou obchodní hru a vydělávejte peníze na Binomo, měli byste se o těchto indikátorech dozvědět více a jak je používat. 

› Připojte se zdarma u Binomo

(Varování před rizikem: Obchodování zahrnuje rizika)

O autorovi

Percival Knight
Percival Knight je zkušeným obchodníkem s binárními opcemi již více než deset let. Převážně obchoduje 60sekundové obchody s velmi vysokou návštěvností. Moje oblíbená strategie je používání svícnů a falešných útěků

Napsat komentář