Australský úřad pro finanční stížnosti (AFCA) | Definice a historie


Australský úřad pro finanční stížnosti (AFCA) funguje jako centrum pro stížnosti zákazníků v Austrálii. Snaží se uklidnit spotřebitele a podniky.

Organizace se může snažit dodávat spotřebitelům jen to nejlepší. Často se však spotřebitelé a organizace dostávají do nevyzpytatelných sporů. Takové situace mohou znemožnit adekvátní fungování jak spotřebitelům, tak organizacím. 

AFCA je jako orgán pro řešení stížností zákazníků v Austrálii. Mnohokrát se spotřebitelé stávají obětí nekalých praktik různých finančních organizací. Přináší jim ztráty a tím způsobuje, že přijdou o své peníze. AFCA je orgán, který pomáhá fungování organizacím finančních služeb v Austrálii tím, že udržuje účastníky spokojené.

AFCA v kostce

  • Jedná se o přední externí řešení sporů (EDR) v Austrálii.
  • AFCA pracuje v zájmu spotřebitele, když nemůže urovnat svůj spor s australskými finančními obchodními organizacemi. 
  • Australská komise pro cenné papíry a investice dohlíží na to, aby AFCA fungovala nejlegálněji.
  • Všechny přední australské finanční organizace spadají do působnosti AFCA. 
  • AFCA reguluje trh binárních opcí, podporuje zákaz ASIC prodávat binární opce soukromým investorům.

AFCA je tedy významnou autoritou v australské ekonomice. Spojuje australské a globální investory v zemi s různými finančními institucemi. Dohled tohoto orgánu nad podniky dává spotřebitelům pocit bezpečí se svými penězi a investicemi. 

Historie AFCA

Většina lidí ví, že AFCA měla různé předchůdce. Nutí člověka přemýšlet o potřebě nového regulačního orgánu. Neustále se měnící investiční trh si vyžádal mnoho změn v regulačním rámci v Austrálii. Tak vznikla AFCA. 

Zde jsou některá historická fakta o AFCA:

Oficiální logo služby finančního ombudsmana
Oficiální logo Superannuation Complaints Tribunal

Základní myšlenkou založení AFCA bylo poskytnout spotřebitelům finančních produktů zdravý zážitek. Kromě toho má AFCA mnoho významných rolí při udržování stability spotřebitelsko-obchodních vztahů.

Role AFCA

Oficiální stránky AFCA
Oficiální stránky AFCA

Existují některé zásadní role, které AFCA hraje, včetně:

  • Pomáhá malým podnikům a dalším stranám dosáhnout rozumné dohody s finančními organizacemi. 
  • AFCA bere na vědomí stížnosti nanejvýš nestranným způsobem. Úřad působí legálně a pracuje v nejlepším zájmu spotřebitelů.
  • Při řešení stížností může dokonce navrhnout spotřebitelům kompenzační opatření.
  • Pokud spotřebitel, který si stěžoval na finanční společnost, nevidí žádný výsledek, AFCA může navrhnout nejlepší možný výsledek. 

Reguluje AFCA trh binárních opcí?

AFCA se aktivně podílí na regulaci trhu binárních opcí a silně podporuje navrhovaný zákaz vydávání a prodeje binárních opcí soukromým investorům ASIC.

V reakci na radu ASIC zdůrazňuje AFCA potřebu rozšířit zákaz na OTC deriváty, jako jsou binární opce a CFD, protože jejich prodej považuje za vykořisťovatelský.

Jejich postoj jasně ukazuje závazek AFCA chránit spotřebitele před nekalými praktikami v odvětví binárních opcí.

Závěr

AFCA má nepřímou roli v udržení ekonomické stability v australském prostředí. Sleduje všechny stížnosti související s finančními produkty a řeší je s maximálním nasazením. 

Spotřebitelé a finanční organizace v zemi tak mohou fungovat hladce bez jakýchkoli znepokojivých příčin. Konečně zajišťuje stabilní australské ekonomické prostředí, kde peněžní tok může probíhat bez větších zásahů. AFCA je jedním z orgánů, které stojí za srdečnými vztahy zákazníků s finančními organizacemi.

O autorovi

Percival Knight
Percival Knight je zkušeným obchodníkem s binárními opcemi již více než deset let. Převážně obchoduje 60sekundové obchody s velmi vysokou návštěvností. Moje oblíbená strategie je používání svícnů a falešných útěků

Napsat komentář