Co je Malta Financial Service Authority (MFSA)? Definice a historie

Oficiální logo Maltského úřadu pro finanční služby (MFSA)

Jako všechny země má také Malta orgán dohlížející na fungování svého ekonomického prostředí. Zájem obchodníků má prvořadý význam pro všechny rozvinuté i rozvojové země. Pokud obchodník důvěřuje finančním institucím, přináší to národu více investic a příležitostí.

Chcete-li dosáhnout stejného, Malta Financial Service Authority (MFSA). V této autoritě je toho mnohem víc, o čem vám povíme. Začněme nejprve tím, co je MFSA?

Co je Malta Financial Service Authority (MFSA)?

Logo Maltského úřadu pro finanční služby (MFSA).

MFSA dělá svou práci regulující pohyb financí na Maltě. Má mnohem širší zaměření než regulace maltského akciového trhu. Dokonce Centrální banka Malty a Malta Financial Service Center spadají do působnosti MFSA. 

Oficiální logo maltské centrální banky

Tato autorita reguluje všechny bankovní, pojišťovací, investiční, penzijní a finanční společnosti. Za účelem ochrany také kontroluje fungování maltské burzy investoři z podvodů. 

Jde tedy o jeden z životně důležitých orgánů na Maltě, na kterém závisí osud její ekonomiky. Pojďme se dále ponořit do historie MFSA. 

Historie Maltského úřadu pro finanční služby

Orgán vznikl 23. července 2002. Tato organizace je nástupcem organizace Centrum finančních služeb na Maltě

Zřízení tohoto úřadu přineslo tolik potřebné reformy v ekonomickém prostředí národa. Od té doby se snažila přinést změny v zákonech o transparentnosti s cílem vybudovat lepší důvěru investorů. 

Úřad má různé poslání a vize, kterých má dosáhnout. Tyto mise řídí účel jeho bytí a jeho modus operandi. 

Jeho pravomoci se neomezují pouze na vytváření nových zákonů a nařízení. Ale také dohlíží, reguluje a dohlíží na maltský finanční sektor. 

Dovolte nám říci vám více o poslání MFSA.

Poslání a vize MFSA

Motivujícím motivem práce MFSA je těchto pět základních principů. Jejich cílem je také vybudovat těchto pět základních hodnot v ekonomickém prostředí Malty. 

Integrita: Integrita je nejdůležitější součástí jejich poslání. Působí jako vůdčí síla za jejich činy. Jejich cílem je učinit integritu součástí finančního systému země. Zajištění toho, aby společnosti a podniky fungovaly transparentně, jim pomáhá toho dosáhnout. 

Důvěryhodnost: Kde je důvěra, tam je investice. MFSA proto vynakládá maximální úsilí na regulaci finančních institucí. Licence rozdává pouze vhodným makléřům. Předpisy a licence udržují důvěru investorů v jejich práci. 

Spolehlivost: Spolehlivost nelze ničím nahradit obchodníků a další investoři. Pro obchodníky může být obtížné investovat peníze do něčeho, čemu nemohou věřit. Jeho cílem je učinit všechny makléře a finanční instituce spolehlivými pro investory. 

Nezávislost: Obchodníci se mohou spolehnout na fungování MFSA, protože je bez jakéhokoli vnějšího vlivu. 

Excelence: Cílem úřadu je provést reformy maltského finančního sektoru. Reformy zavedené MSFA jsou v souladu s celosvětovou úrovní. Hraje tedy klíčovou roli při udržování obrazu Malty v mezinárodním měřítku. Digitalizace investičních a obchodních opatření úřadem zajišťuje, že obchodníci hledí na Maltská burza pro investování. 

Oficiální logo maltské burzy

MFSA je tedy pro Maltu zásadní, stejně jako jakýkoli jiný nejvyšší regulační orgán. Správné fungování finančních trhů je v rukou tohoto orgánu. 

Definováno uživatelem