Co je MiFID? – Definice, Historie a Rozsah


MiFID neboli směrnice o trzích finančních nástrojů je od svého zavedení v roce 2007 základním kamenem regulace finančního trhu v celé Evropské unii. Stanovuje komplexní pokyny k zajištění řádného fungování finančních trhů a podporuje transparentnost a integritu.

V roce 2018 prošla MiFID významnou aktualizací, která vedla k zavedení MiFID II, revidovaná regulační směrnice zaměřená na další zvýšení transparentnosti trhu a ochrany investorů.

MiFID v kostce

 • MiFID je zkratka pro Markets in Financial Instruments Directive, regulující finanční transakce.
 • Jeho cílem je chránit investory a zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi finančními institucemi.
 • MiFID pokrývá různé finanční úřady včetně bank, makléřů, obchodníků a burz.
 • MiFID II, zavedená v roce 2018, rozšiřuje předpisy tak, aby pokrývaly složité finanční nástroje, jako jsou binární opce.

MiFID: Směrnice o trzích finančních nástrojů

Je to zkratka pro Markets in Financial Instruments Directive. Jak název napovídá, pracuje na zavedení předpisů o finančních transakcích. 

Tento evropský regulační rámec stanoví různé požadavky na zveřejňování pro všechny finanční instituce. Rozsah působnosti MiFID se však omezuje pouze na členské země Evropské unie. 

Cíl MiFID

MiFID stanoví konkrétní cíle, kterých má být v rámci finančního prostředí Evropské unie dosaženo. Zde je rozpis jeho cílů:

 • Ochrana investora: Jedním z hlavních cílů MiFID je zvýšit ochranu investorů působících v rámci Evropské unie. To zahrnuje provádění opatření na ochranu zájmů investorů a zajištění spravedlivého zacházení.
 • Férová soutěž: MiFID si klade za cíl vytvořit spravedlivou soutěž mezi finančními institucemi. Tím podporuje rovné podmínky, kde mají všichni účastníci rovné příležitosti soutěžit, inovovat a prosperovat.
 • Pravidla a regulace: Dalším cílem MiFID je vyvinout společná pravidla a předpisy, které musí všechny finanční instituce dodržovat. To standardizuje postupy v celé EU a zvyšuje účinnost regulace.

Tyto cíle spolupracují na zajištění transparentního fungování evropského akciového trhu. Tím, že se MiFID zaměřuje na spravedlivou hospodářskou soutěž a ochranu investorů, pomáhá zajistit, aby evropský finanční sektor zůstal transparentní a stabilní.

Historie MiFID

MiFID vznikla v roce 2004. Trvalo však nějakou dobu, než bylo spravedlivě provedeno v celé Evropské unii. Všechny členské země přijaly tento direktivní rámec do roku 2007. Od té doby dohlíží na fungování investičního trhu v Evropě. 

MiFID byla založena s cílem začlenit jednotný finanční trh. Do konce roku 2011 však směrnice požadovala mnoho revizí. To vedlo k vývoji nové směrnice, MiFID II. Po promyšlených diskusích, debatách a mnoha vyvráceních vyšla v roce 2014 nová směrnice. 

Rozsah směrnice MiFID

Jak jsme zmínili, rozsah MiFID je široký. Kontroluje tak různé finanční úřady. Podívejme se na organizace, které spadají do jejich působnosti. 

Určitě vás zajímá, které organizace kontrolují MiFID. Tato směrnice dohlíží na všechna finanční společenství v Evropské unii. 

Směrnice obsahuje ustanovení pro:

 • Fond a správci fondů
 • Banka a bankovní manažeři
 • Penzijní fond
 • Makléři 
 • Investoři
 • Obchodníci 
 • Obchodní burzy

MiFID II dále rozšiřuje oblast působnosti směrnice na:

MiFID II byl tedy vyvinut, aby zakryl mezery v MiFID. Stanovuje směrnice, aby byly zákony a předpisy účinnější. Tyto směrnice přinášejí větší jasnost institucím působícím v Evropské unii. 

MiFID odstranila téměř všechny problémy nedostatku transparentnosti. Její směrnice jsou v souladu s neustále se měnícím ekonomickým prostředím. Ustanovení také obsahují směrnice o tom, jak musí finanční instituce dodržovat technologické změny. 

Reguluje MiFID trh binárních opcí?

Ano, směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) reguluje trh binárních opcí. Podle předpisů MiFID binární opce jsou klasifikovány jako komplexní finanční nástroje spíše než nekomplexní.

Upravuje balíček MiFID II, který vstoupil v platnost na začátku roku 2018 makléři kteří nabízejí devizové, CFD, binární opce a tradiční měnové opce na mimoburzovní trh. Cílem těchto předpisů je zjednodušit operace pro investory a makléře a zároveň poskytnout ochranu proti podvodům a binární obchodní podvody.

O autorovi

Percival Knight
Percival Knight je zkušeným obchodníkem s binárními opcemi již více než deset let. Převážně obchoduje 60sekundové obchody s velmi vysokou návštěvností. Moje oblíbená strategie je používání svícnů a falešných útěků

Napsat komentář