Co je normální rozdělení? Definice a příklad

Grafika normálního rozdělení

Předpokládejme, že jste přemýšleli o nejdůležitějším spojitém rozdělení pravděpodobnosti v pravděpodobnosti a ekonomii. V takovém případě může normální distribuce uspokojit vaše myšlenky. Někteří lidé to označují jako Gaussovo rozdělení a zvonová křivka.

S normální distribucí je v ekonomii a obchodování zastoupeno mnoho náhodných proměnných. Kromě toho jej mohou obchodníci také využít k získání dalších rozdělení pravděpodobnosti. Proto je při analýze dat velmi důležité. Pojďme se dozvědět více o normální distribuci, její definici a příkladu. 

Definice normálního rozdělení

Abychom porozuměli normálnímu rozdělení, předpokládejme funkci hustoty, kde f(x) je její pravděpodobnost a X je náhodná veličina. Proto definuje funkci, která je integrována mezi rozsah (x až x + dx). Dále dává pravděpodobnost X tím, že uvažuje hodnoty mezi X a x+dx.

f(x) ≥ 0 ∀ x ϵ (−∞,+∞)

-∞+∞ f(x) = 1

Nakonec můžeme říci, že normální rozdělení je funkce hustoty pravděpodobnosti pro spojitou náhodnou veličinu v systému. 

Vzorec normálního rozdělení

Funkci hustoty pravděpodobnosti gaussovského rozdělení můžete najít pomocí následujícího vzorce:

Vzorec normálního rozdělení

Kde:

  • X je proměnná
  • μ představuje průměr
  • σ odkazuje na standardní odchylku

Normální distribuční křivka

Normální distribuční křivka zobrazená na přenosném zařízení

Křivka normální distribuce má obvykle tvar zvonu. Proto je zvonová křivka jiným názvem pro tuto distribuční křivku. V normálním rozdělení mohou náhodné proměnné nabývat jakékoli neznámé hodnoty z daného rozsahu. Tyto náhodné proměnné můžete také označit jako spojité proměnné. 

Například studenti ve škole mají výšku v rozmezí řekněme 0 až 6 stop. Tento rozsah je však ovlivněn fyzickými omezeními lidské bytosti.

Ve skutečnosti se rozsah proměnných může dokonce rozšiřovat –∞ až + ∞. Normální rozdělení zde poskytne pravděpodobnost hodnoty ležící v konkrétním rozsahu experimentu. Předpokládejme, že nemůžete ušetřit mnoho času na provádění všech výpočtů. V takovém případě můžete použít Kalkulátor normálního rozdělení k nalezení hustoty pravděpodobnosti poskytnutím standardní odchylky a střední hodnoty. 

Směrodatná odchylka normálního rozdělení

Obvykle je směrodatná odchylka v normálním rozdělení kladná. V křivce normálního rozdělení určuje průměr čáru symetrie. Naproti tomu směrodatná odchylka definuje, jak daleko jsou data rozšířena. 

Menší směrodatná odchylka by měla za následek užší graf a naopak. 

Pokud použijeme směrodatnou odchylku, ověřitelné pravidlo říká:

  • Jedna standardní odchylka průměru obsahuje přibližně 681 TP36T dat.
  • Přibližná data 95% spadají do dvou standardních odchylek od průměru. 
  • Tři střední standardní odchylky mají asi 99,7% z celkových dat.
Normální distribuční křivka

Empirické pravidlo tedy označujeme také jako pravidlo 68 – 95 – 99,7.

Příklad normálního rozdělení

Předpokládejme, že hodnota náhodné veličiny je 2. Pokud je průměr 5 a směrodatná odchylka 4, můžete najít normální rozdělení podle vzorce hustoty pravděpodobnosti:

problém a řešení normální distribuce

f(2,2,4) = 1/(4√2π) e0

f(2,2,4) = 0,0997

Průměr a standardní odchylka jsou dva zásadní parametry normální distribuce. Bez nich nemůžete najít normální distribuci a použít ji s jinými obchodními ukazateli k přesnému rozhodování. 

Napsat komentář