Co jsou Řekové s binárními opcemi? | Definice a vysvětlení


Binární opce Řekové označují soubor proměnných odvozených z Black-Scholesova modelu (BSM), který se používá k výpočtu teoretické ceny opčních kontraktů. Tito Řekové, reprezentovaní řeckými abecedami, měří citlivost ceny opce na změny různých faktorů, včetně ceny podkladového aktiva, úrokových sazeb, volatility a časového rozkladu. Jsou nezbytné pro dynamickou správu portfolia v binárních opcích.

Binární opce Řekové v kostce

  • Proměnné odvozené z Black-Scholesův model pro oceňování opcí.
  • Měří citlivost opce na změny podkladového aktiva, volatilitu, čas a úrokové sazby.
  • Mezi klíčové Řeky patří Delta, Gamma, Theta, Vega a Rho.

Porozumění binárním opcím Řekové: Delta, Gamma, Theta, Vega a Rho

delta (δ)

Delta měří citlivost opce na změny v ceně podkladového aktiva. Popisuje změnu ceny opce při změně ceny $1 pro aktivum. U binárních opcí může delta před vypršením narůst do nekonečna, což může vést k velkým ziskům. U binárních volání je Delta vždy kladná, zatímco u put je trvale záporná.

gama (γ)

Gama kvantifikuje rychlost změny Delta s posunem ceny aktiv o $1. Opce s vysokým gama rychle reagují na změny v hodnotě podkladového aktiva. To se stává zásadním při předpovídání budoucích pohybů Delty, zejména u binárních opcí, které se blíží své cílové ceně. Gama klesá, jak se opce pohybují směrem k ziskovosti.

theta (θ)

Theta odráží pokles v čase a ukazuje, jak moc cena opce klesá s každým dnem blíže k expiraci.

Vega

Vega měří dopad změn implikované volatility na ceny opcí. Vyšší volatilita obvykle zvyšuje hodnoty opcí, ale pro obchodníky s binárními opcemi může nadměrná Vega představovat riziko a proměnit ziskové obchody ve ztráty při vypršení platnosti.

Rho (ρ)

Rho představuje vliv kolísání úrokových sazeb na ceny opcí. V obchodování s binárními opcemi se význam Rho stává méně důležitým kvůli krátkodobým datům expirace.

Navigace v binárních opcích Řekové: Postřehy z tržních zkušeností

Binární opce, které Řekové zahrnují

Binární opce ŘekovéPod StrikemNad Strikem
Binární Call Option Delta+ve+ve
Binární put opce Delta-ve-ve
Binární Call Option Gamma-ve+ve
Binární Put opce Gamma+ve-ve
Binární Call Option Theta+ve-ve
Binární prodejní opce Theta-ve+ve
Binární call opce Vega+ve-ve
Binární prodejní opce Vega-ve+ve

Byli to Řekové, kteří mě během mých 15 let jako tvůrce opčních trhů znepokojovali v boxech a poté před (duševně vyčerpávajícími) obrazovkami, přičemž Řekové jako Rho měli menší význam i při obchodování s STIR.

Každý může ocenit reálnou hodnotu a vytvořit kolem ní oboustranný trh, ale řízení rizik, které následuje po obchodování, odděluje profesionály od amatérů. 

Mnozí nerozumí svým Řekům natolik, aby předvedli komplikovanou show a pochopili, jak se jejich řecké profily vyvíjely. Důvěra obchodníka v ceny je nevyhnutelně ovlivněna jeho neschopností porozumět svému rizikovému profilu. Například opční obchodník, který nezná svou deltu, by byl srovnatelný s futures obchodníkem, který neví, kolik futures je dlouhý nebo krátký.

Nesčetněkrát se mě ptali, jaké lekce jsem dal opčnímu obchodníkovi, který chtěl začít obchodovat. Pravdou je, že jsem nikdy nikoho neučil obchodovat, protože jsem byl příliš zaneprázdněn ukazováním, jak se vyhnout ztrátě peněz.

O autorovi

Percival Knight
Percival Knight je zkušeným obchodníkem s binárními opcemi již více než deset let. Převážně obchoduje 60sekundové obchody s velmi vysokou návštěvností. Moje oblíbená strategie je používání svícnů a falešných útěků

Napsat komentář