Co je výnos (zisk) binárních opcí? | Definice


Návratnost binárních opcí, známá také jako zisk, je finanční zisk, který obchodník dosáhne úspěšným předpovídáním směru pohybu ceny aktiva v určitém časovém rámci při obchodování s binárními opcemi.

Pochopení výnosů při obchodování s binárními opcemi

A binární opce je pohyblivý trh, kde obchodníci vydělávají peníze spekulací na směr an aktiva hodnota. Obchodování závisí na jednoduchém výsledku "Ano i ne"

Aby mohl obchodník přesně předpovědět pohyb ceny, musí mít důkladné znalosti o trhu a aktivech, se kterými obchoduje. Pokud správně předpověděl cenu, obchod bude In The Money. Jinak bude Out Of The Money

Za špatnou spekulaci mohou obchodníci přijít o všechny své investované částky. Pokud ale správně předpověděli směr pohybu ceny daného aktiva, mohou získat a pevná částka návratnosti z trhu binárních opcí. 

Jak fungují návraty binárních opcí?

Chcete-li obchodovat na trhu binárních opcí, musíte jednoduše analyzovat, zda cena aktiva bude uvnitř dané realizační ceny nebo ne. I když existují různé binární opce obchodní nástroje, musí obchodníci předpovídat trend hodnoty aktiva téměř u všech z nich.  

Pokud je spekulace nesprávná a vy jste zaujali pozici na trhu, nedostanete žádné peníze. Na druhou stranu, pokud jste správně analyzovali trh a porozuměli tržním trendům, můžete předvídat směr cena aktiva

Závěr 

Chcete-li získat pevný výnos z trhu binárních opcí, je důležité trhu důkladně porozumět. Můžete také využít obchodního nástroje a naučit se směr pohybu ceny. Tímto způsobem můžete přesně předvídat a obchodovat získat pevnou návratnost

Přečtěte si další důležité články v binární glosář.

O autorovi

Percival Knight
Percival Knight je zkušeným obchodníkem s binárními opcemi již více než deset let. Převážně obchoduje 60sekundové obchody s velmi vysokou návštěvností. Moje oblíbená strategie je používání svícnů a falešných útěků

Napsat komentář