Co je žebříková opce v binárním obchodování? – Definice a příklady

Možnost žebříku je druh binární opce s odstupňovanou výplatní strukturou. Zahrnuje předpovídání, zda cena konkrétního aktiva zasáhne určité cenové body ve stanoveném časovém období. 

Tyto stávkové ceny, připomínající příčky na žebříčku, nabízejí různé výplaty. Pokud jsou předpovědi správné a cena dosáhne nebo překročí realizační cenu, obchodníci obdrží související výplatu. 

Pokud však ceny nedosáhnou těchto úrovní, opce může vypršet jako bezcenná, což vede k potenciálním ztrátám. Ladder opce poskytují příležitosti pro přesnější předpovědi a potenciálně vyšší zisky, ale přicházejí s větší složitostí a rizikem. Nabízí je jen velmi málo brokerů na binární opce.

Binary-Options-ladder-trading-strategie

Jak funguje možnost žebříku?

Ladder opce poskytuje obchodníkům jedinečný způsob, jak spekulovat na kolísání cen konkrétního aktiva během daného období. Funguje to takto:

 • Odstupňovaná výplatní struktura

Možnost žebříku nabízí odstupňovanou nebo žebříkovou výplatní strukturu. Tato struktura se skládá z několika předem stanovených cenových úrovní, často označovaných jako „stávkové ceny“. Tyto realizační ceny jsou stanoveny v pravidelných obdobích ve vztahu k současné tržní hodnotě aktiva a pod ní.

 • Predikce pohybu cen

Obchodníci využívající ladder opce musí před vypršením opce předpovědět, zda cena podkladového aktiva dosáhne nebo překročí každou z těchto předem definovaných realizačních cen.

 • Výplaty na různých úrovních

Každá úroveň realizační ceny je spojena s určitou výplatní částkou. Pokud je předpověď obchodníka správná a cena aktiva dosáhne nebo překročí konkrétní realizační cenu, obdrží související výplatu.

 • Scénáře výsledků

Existuje několik možných scénářů výsledku pro možnost žebříku:

Pokud cena aktiva dosáhne jedné nebo více realizačních cen předpokládaných obchodníkem, obdrží odpovídající výplaty.

Pokud cena klesne pod očekávané realizační ceny, kontrakt na opci může vypršet, což způsobí, že obchodník přijde o peníze.

 • Flexibilita a přesnost

Ladder opce poskytují obchodníkům flexibilitu k přesnějšímu předpovídání cenových pohybů aktiv ve srovnání s tradičními binárními opcemi. Mohou těžit z různých pravděpodobných rozpětí plateb.

 • Riziko a složitost

Vrstvená výplatní struktura ladder opcí však také přináší složitost a vyšší riziko. Obchodníci potřebují předvídat více cenových úrovní, aby přesně dosáhli zisků, a pokud jsou předpovědi nesprávné, mohou se hromadit ztráty.

Nejlepší binární broker:
(Varování před rizikem: Obchodování je riskantní)

Pocket Option - Obchodujte s vysokými zisky

123455.0/5

Pocket Option - Obchodujte s vysokými zisky

 • Přijímá mezinárodní klienty
 • Vysoké výplaty 95%+
 • Profesionální platforma
 • Rychlé vklady
 • Sociální obchodování
 • Bonusy zdarma
(Varování před rizikem: Obchodování je riskantní)

Příklad obchodování s opcí na žebříčku:

Ukažme si, jak možnost žebříku funguje na příkladu:

Aktivum:

Máte zájem obchodovat žebříčkovou opci za cenu akcií společnosti XYZ, která se aktuálně obchoduje za $100 za akcii.

Úrovně žebříku:

Možnost žebříčku, kterou zvažujete, má tři úrovně realizační ceny, z nichž každá má související výplatu:

Úroveň 1: Cena akcií společnosti XYZ dosahuje $105 – Výplata: $100

Úroveň 2: Cena akcií společnosti XYZ dosahuje $110 – Výplata: $200

Úroveň 3: Cena akcií společnosti XYZ dosahuje $115 – Výplata: $300

Vaše předpověď:

Domníváte se, že cena akcií společnosti XYZ zažije v určeném časovém rámci významný vzestupný impuls, a proto se rozhodnete zakoupit žebříčkovou opci na základě následujících předpovědí:

 • Předpovídáte, že cena akcie dosáhne $105 během trvání opce.
 • Také předpovídáte, že cena akcií dosáhne $110.
 • Nakonec předpovídáte, že cena akcií dosáhne $115.

Scénáře výsledků:

Scénář 1 (Úroveň 1): Pokud cena akcií společnosti XYZ skutečně dosáhne $105 během trvání opce; obdržíte výplatu $100 podle vaší předpovědi.

Scénář 2 (Úroveň 2): Pokud cena akcií nadále poroste a dosáhne $110, obdržíte další výplatu $200 navíc k $100 ze scénáře 1, celkem $300.

Scénář 3 (Úroveň 3): V nejlepším případě, pokud cena akcií dosáhne $115, obdržíte další výplatu $300, takže vaše celková výplata bude $600.

Shrnutí výsledků:

 • Pokud cena akcií dosáhne pouze $105, obdržíte $100.
 • Pokud dosáhne $105 i $110, obdržíte $300.
 • Pokud dosáhne všech tří úrovní, obdržíte maximální výplatu $600.

Tento příklad ukazuje, jak žebříkové opce poskytují více příležitostí k zisku na základě různých cenových úrovní, ale také přicházejí s rizikem ztráty celé investice, pokud nebudou splněny předpovědi ceny. Obchodníci musí před obchodováním s opcemi na žebříčku pečlivě posoudit podmínky na trhu a svou důvěru v pohyby cen.

➨ Zaregistrujte se u nejlepšího binárního brokera Pocket Option nyní!

(Varování před rizikem: Váš kapitál může být ohrožen)

Alternativy k možnostem žebříku:

Zde jsou některé typy binárních opcí jiných než ladder opce:

 • Call/put opce (vysoké/nízké opce)

Toto jsou nejjednodušší a nejběžnější typy binárních opcí. Obchodníci předpovídají, zda obchodní cena konkrétního aktiva během daného časového období poroste (Call) nebo klesne (Put).

 • Možnosti jedním dotykem

Obchodníci spekulují o možnosti, že cena fundamentálního aktiva před vypršením kontraktu alespoň jednou dosáhne určité cílové ceny.

 • Bezdotykové možnosti

Jedná se o opak možností One-Touch. Obchodníci spekulují, že hodnota skutečného aktiva neklesne pod určitou úroveň před vypršením smlouvy.

 • Možnosti rozsahu (možnosti ohraničení)

Obchodníci předpovídají, zda hodnota aktiva zůstane v určitém cenovém rozpětí nebo se z něj během daného časového období vymaní.

 • 60sekundové opce (krátkodobé opce)

Tyto opce mají velmi krátké doby expirace, často jen 60 sekund. Obchodníci předpovídají, zda bude cena během tohoto krátkého období vyšší nebo nižší než nyní.

 • Dvojité bezdotykové možnosti

Obchodníci předpokládají, že cena skutečného aktiva nedosáhne před vypršením opce ani jedné ze dvou předem definovaných cenových úrovní.

 • Dvojité možnosti jedním dotykem

Obchodníci předpokládají, že hodnota podkladového aktiva dosáhne jedné ze dvou předem definovaných úrovní, dokud opce nevyprší.

Toto jsou některé z různých typů binárních opcí dostupných obchodníkům, z nichž každá má své jedinečné vlastnosti a struktury výplat. Volba, který typ použít, závisí na analýze trhu a obchodní strategii obchodníka.

➨ Zaregistrujte se u nejlepšího binárního brokera Pocket Option nyní!

(Varování před rizikem: Váš kapitál může být ohrožen)

Výhody a nevýhody možností žebříku:

výhody:

 • Odstupňované výplaty
 • Přesnost
 • Flexibilita
 • Řízení rizik

Nevýhody:

 • Složitost
 • Vyšší riziko
 • Limitovaná dostupnost
 • Volatilita trhu
 • Vyšší kapitálový požadavek

Výhody žebříkových možností

 • Odstupňované výplaty

Ladder opce nabízí odstupňovanou výplatní strukturu, která obchodníkům poskytuje více potenciálních výplatních úrovní. To umožňuje příležitost vydělat vyšší zisky ve srovnání s tradičními binárními opcemi.

 • Přesnost

Obchodníci mohou provádět přesnější předpovědi o pohybech cen, protože opce Ladder vyžadují předpovídání, zda cena dosáhne konkrétní realizační ceny.

 • Flexibilita

Ladder opce nabízejí flexibilitu, pokud jde o realizační ceny a výplatní potenciál. Obchodníci si mohou vybrat z různých úrovní žebříčku na základě jejich chuti k riziku a očekávání trhu.

 • Řízení rizik

K minimalizaci rizik a implementaci zajišťovacích technik lze využít možnosti žebříku. Obchodníci mohou využít možnosti Ladder, aby se ochránili před případnými ztrátami na svých současných pozicích.

Nevýhody možností žebříku

 • Složitost

Žebříkové opce jsou složitější než standardní binární opce, a proto mohou být méně vhodné pro začátečníky. Aby obchodníci mohli přesně profitovat, musí předvídat více cenových úrovní.

 • Vyšší riziko

Vrstvená výplatní struktura přináší vyšší riziko. Pokud nejsou předpovědi ceny splněny na žádné z úrovní, opce může vypršet bezcenná, což má za následek ztráty, které se mohou akumulovat s každou úrovní.

 • Limitovaná dostupnost

Ne všichni brokeři binárních opcí nabízejí Ladder opce. Obchodníci mohou mít omezené možnosti, pokud jde o výběr brokera, který poskytuje tento typ opce.

 • Volatilita trhu

Ladder opce jsou citlivé na volatilitu trhu. Náhlé a nepředvídatelné pohyby cen mohou ztížit dosažení požadovaných cenových hladin.

 • Vyšší kapitálový požadavek

Kvůli potenciálu více výplat mohou obchodníci potřebovat větší kapitálovou základnu, aby se mohli efektivně zapojit do Ladder opcí.

➨ Zaregistrujte se u nejlepšího binárního brokera Pocket Option nyní!

(Varování před rizikem: Váš kapitál může být ohrožen)

Rizika

Jako všechny finanční deriváty, i Ladder opce s sebou nesou přirozená rizika. Pokud hodnota aktiva nedosáhne nebo nepřekročí některou z předem definovaných realizačních cen, smlouva vyprší bezcennou, což způsobí, že obchodník přijde o peníze. Pokud se trh houpe v rozporu s očekáváním obchodníka, strukturovaný výplatní systém může mít za následek vážné ztráty.

Který broker nabízí ladder opce?

Dva dobře známí brokeři binárních opcí, kteří historicky nabízeli ladder opce, zahrnují:

 • Binary.com

Binary.com je renomovaný broker známý tím, že nabízí celou řadu binárních opcí, včetně ladder opcí. Poskytují snadno použitelné obchodní rozhraní a také přístup k různým finančním trhům.

 • Deriv (dříve Binary.com)

Deriv, který byl dříve známý jako Binary.com, také nabízel možnosti žebříku. Jsou součástí stejné společnosti a mohou i nadále poskytovat možnosti žebříčku pod novou značkou.

Mějte prosím na paměti, že dostupnost ladder opcí, stejně jako služby nabízené brokery binárních opcí, se mohou v průběhu času měnit.

Závěr

Ladder opce nabízí obchodníkům zajímavou alternativu, jak sázet na kolísání cen skutečných aktiv. Díky své odstupňované výplatní struktuře nabízejí potenciál pro značné zisky, ale přinášejí také vyšší rizika a složitost. Obchodníci by měli důkladně porozumět mechanismům, výhodám a nevýhodám ladder opcí, než je začlení do svých obchodních strategií.

➨ Zaregistrujte se u nejlepšího binárního brokera Pocket Option nyní!

(Varování před rizikem: Váš kapitál může být ohrožen)

Často kladené otázky:

Jsou možnosti žebříku vhodné pro začátečníky?

Možnosti žebříku jsou komplikovanější a riskantnější, a proto jsou pro nováčky méně ideální. Před prozkoumáním ladder opcí je vhodné získat zkušenosti s přímočařejšími binárními opcemi.

Jak mohu určit realizační ceny žebříkové opce?

Broker obvykle předdefinuje realizační ceny pro ladder opce. Obchodníci by měli analyzovat daný trh a aktiva, aby mohli učinit informované předpovědi.

Mohou být žebříkové opce použity pro zajištění?

Ano, žebříkové opce lze použít pro zajišťovací strategie. Obchodníci se mohou pomocí ladder opcí chránit před případnými ztrátami v aktuálních pozicích.

Nabízejí všichni brokeři binárních opcí ladder opce?

Ne, ne všechny makléři nabídnout možnosti žebříku. Měli byste si ověřit u zvoleného brokera, zda tento typ binární opce poskytuje.

Jaká je typická doba trvání žebříkové opce?

Trvání opce na žebříčku se může lišit v závislosti na makléřské společnosti a konkrétním obchodu. Typická doba trvání se pohybuje od sekund po hodiny nebo dokonce dny.

O autorovi

Percival Knight
Již více než deset let jsem zkušeným obchodníkem s binárními opcemi. Hlavně obchoduji 60sekundové obchody s velmi vysokou návštěvností. Moje oblíbená strategie je používání svícnů a falešných útěků

Napsat komentář