10 hacků binárních opcí, jak vyhrát každý obchod


Vždy si dávejte pozor na podvodné roboty. Sdílení osobních údajů s nimi může být škodlivé pro váš účet. Místo toho si můžete přečíst recenze nebo požádat o doporučení uživatele, abyste měli jistotu o softwaru.

Seznam 10 hacků binárních opcí, které vám pomohou vyhrát váš obchod

 • Používejte binární roboty
 • Obchodní signály
 • Kopírovat obchodování
 • Zpětné testování
 • Sledujte trend
 • Používejte ekonomické kalendáře
 • Sledujte sociální média
 • Používejte obchodní aplikace
 • Obchodní nástroje
 • Zůstaňte disciplinovaní

Existuje hack pro binární obchodování?

Žádný legitimní „hack“ nebo zkratka nezaručuje úspěch v obchodování s binárními opcemi. Binární opce je finanční úsilí, které zahrnuje riziko, a úspěch vyžaduje komplexní pochopení trhů, strategické plánování a disciplinované provádění. Vyhněte se nárokům nebo nabídkám, které slibují zaručené výhry nebo zkratky kvůli hacku; jsou to podvody.

➨ Zaregistrujte se u nejlepšího binárního brokera Pocket Option nyní!

(Varování před rizikem: Váš kapitál může být ohrožen)

Seznam 10 nejlepších hacků binárního obchodování, jak získat více obchodů

Následující hacky binárního obchodování vám pomohou stát se lepším obchodníkem. V důsledku toho pravděpodobně zaznamenáte více vítězných obchodů a zůstanete na ziskové straně binárních opcí.

Hack #1: Použijte binární roboty

Začlenění binárních obchodních robotů do vaší strategie je skvělý nápad, protože mohou automatizovat provádění obchodů na základě předem definovaných kritérií. Tento hands-off přístup umožňuje investorům využít svůj čas na jiné obchodní aspekty, protože roboti vyžadují minimální monitorování. Je však důležité vybrat poskytovatele binárního obchodního bota se spolehlivým záznamem.

Tyto roboty skenují a analyzují obrovské množství tržních dat rychlostí přesahující lidské schopnosti, což umožňuje rychlé rozhodování a provádění obchodů. Tato automatizace může být obrovskou výhodou, zejména na rychle se rozvíjejících trzích, kde rychle přicházejí ziskové příležitosti.

Některé platformy umožňují uživatelům jemné doladění binární roboti podle jejich preferencí přizpůsobením nastavení. Protože to může být pro některé začátečníky matoucí, makléři implementovali funkci kopírování, která obchodníkům umožňuje kopírovat nastavení ziskových robotů. Toto jsou zvýrazněné výhody a nevýhody používání binárních botů:

Klady
 • Zvýšená účinnost
 • Rychlé rozhodování
 • Možnosti přizpůsobení
 • Přístup k ziskovým strategiím
 • Ruce pryč přístup
Nevýhody
 • Spolehlivost na technologii
 • Nebezpečí poruchy
 • Omezené přizpůsobení
 • Variabilní úspěšnost
 • Potenciál ztrát
➨ Použijte bezplatné obchodní roboty s Deriv!

(Varování před rizikem: Váš kapitál může být ohrožen)

Hack #2: Obchodní signály

Využití obchodních signálů může být cenným hackem pro zlepšení rozhodování. Tyto signály, často generované technickou analýzou nebo algoritmy, poskytují náznaky potenciálních pohybů trhu. Obchodníci mohou tyto signály využít k informovanému rozhodování a vstupu do ziskovějších obchodů. Přesto tyto signály mohou být někdy nesprávné, takže vyhodnocení jejich spolehlivosti je zásadní. Do signálu můžete začlenit další data, například zvýšenou hlasitost.

Na základě různých analýz jsou obchodní signály použitelnými upozorněními zdůrazňujícími potenciální vstupní nebo výstupní body na trhu. Obchodníci mohou přistupovat k signálům prostřednictvím různých zdrojů, včetně poskytovatelů signálů a obchodních platforem. Přesnost a spolehlivost poskytovatelů signálu se liší, proto se ujistěte, že mají dobrou pověst.

Hack #3: Copy Trading

Copy trading umožňuje investorům replikovat strategie zkušených a úspěšných obchodníků. Tento hack je výhodný pro začátečníky, kteří se chtějí učit od zkušených obchodníků.

Jednotlivci získají přehled o efektivních obchodních strategiích, technikách řízení rizik a celkové analýze trhu výběrem renomovaných obchodníků, které budou napodobovat. Tento přístup také umožňuje investorům těžit z lepších obchodníků, aniž by aktivně spravovali svá vlastní portfolia.

Výběr čích obchodů ke kopírování je však zásadní, protože obchodníci se liší v míře úspěšnosti. Kopírovací obchodní platformy předvádějí míru výher obchodníků, obvykle označenou jako procento. Někdy mohou ukázat, kolik peněz vydělali za posledních 30 dní. To poskytuje větší důvěru v obchodníka, protože můžete vidět jejich obchodní techniky a kolik peněz mohou vygenerovat, pokud je zkopírujete.

Hack #4: Backtesting

Zpětné testování je metoda, jak zjistit, jak dobře strategie funguje. Zahrnuje vyhodnocení obchodní strategie pomocí historických tržních dat k posouzení její životaschopnosti a výkonnosti. Tento hack umožňuje obchodníkům simulovat své strategie na minulých tržních podmínkách, což pomáhá identifikovat potenciální silné a slabé stránky. 

Před implementací strategie v reálném čase poskytne zpětné testování informace o tom, jak bude fungovat, což přispěje k informovanějšímu rozhodování. Obchodníci mohou využívat různé nástroje a platformy k otestování svých strategií. S těmito informacemi mohou obchodníci optimalizovat parametry strategie a upřesnit vstupní a výstupní body. Při zpětném testování zvažte transakční náklady, skluz a další faktory, které ovlivňují obchodování v reálném světě. 

Nejlepší binární broker:
(Varování před rizikem: Obchodování je riskantní)

Pocket Option - Obchodujte s vysokými zisky

123455.0/5

Pocket Option - Obchodujte s vysokými zisky

 • Vítá mezinárodní klienty
 • Nabízí vysoké výplaty: 90% – 97%+
 • Obchodní platforma na profesionální úrovni
 • Rychlý proces vkladu
 • Umožňuje sociální obchodování
 • Poskytuje bezplatné bonusové pobídky
(Varování před rizikem: Obchodování je riskantní)

Hack #5: Sledujte trend

Základním principem obchodování s binárními opcemi je sledovat trend, protože to zvyšuje pravděpodobnost úspěšných obchodů. Tento hack vyžaduje identifikaci převládajícího směru trhu, ať už směrem nahoru nebo dolů. Obchodníci používají nástroje technické analýzy a indikátory k rozpoznání probíhajících nebo nově vznikajících trendů, což jim pomáhá při rozhodování.

Obchodování s trendem umožňuje investorům využít dynamiku trhu a zvýšit pravděpodobnost výherních obchodů. Použití indikátorů sledujících trend, jako jsou klouzavé průměry nebo trendové linie, je nezbytné pro potvrzení směru trhu. Pomůže také kombinace objemu s celkovými daty, protože můžete vidět sílu trendu.

Hack #6: Použijte ekonomické kalendáře

Monitorování ekonomických kalendářů je strategickým hackem pro obchodníky s binárními opcemi, který nabízí pohled na nadcházející události a oznámení, která mohou ovlivnit ceny aktiv. Ekonomické kalendáře zdůrazňují plánované zveřejnění klíčových ekonomických ukazatelů, jako jsou zprávy o zaměstnanosti, rozhodnutí o úrokových sazbách a údaje o HDP. Obchodníci mohou pomocí těchto informací předvídat reakce trhu a upravit svůj přístup k binárním opcím.

Ekonomické kalendáře jsou široce dostupné na obchodních platformách, jako je Pocket Option a na webových stránkách finančních zpráv. Díky informovanosti o významných ekonomických událostech se obchodníci mohou lépe rozhodnout, kdy vstoupit nebo opustit obchody a jaké typy binárních opcí použít.

Volatilita a objem se často zvyšují v souvislosti s významnými ekonomickými zprávami, což představuje příležitosti a rizika.

➨ Zaregistrujte se u nejlepšího binárního brokera Pocket Option nyní!

(Varování před rizikem: Váš kapitál může být ohrožen)

Hack #7: Monitorujte sociální média

Sledování tržního sentimentu a nejnovějších zpráv na platformách sociálních médií je cenným hackem pro binární opce, protože vám umožňuje nastavit obchody dříve, než se cena aktiv pohne. Aplikace sociálních médií nabízejí informace v reálném čase, odrážející názory a reakce na probíhající události. Tím, že zůstanou na vrcholu vývoje, mohou obchodníci upravit své strategie podle toho, jak se bude trh pohybovat.

Platformy jako X, finanční fóra a zpravodajské weby jsou ideálními místy k návštěvě pro získání informací. Informace by však měly být ověřeny napříč mnoha důvěryhodnými zdroji, protože sociální média mají často neověřené zprávy. Integrace monitorování sociálních médií do celkové analýzy trhu přidává informace pro přijímání dobře informovaných obchodních rozhodnutí.

Hack #8: Využijte obchodní aplikace

Obchodní aplikace jsou praktické pro udržení spojení s trhem v reálném čase. Mobilní obchodní aplikace poskytují flexibilitu a umožňují obchodníkům sledovat, analyzovat a provádět obchody odkudkoli s přístupem k internetu. Toto pohodlí zajišťuje, že obchody mohou okamžitě reagovat na tržní příležitosti nebo upravit své pozice podle potřeby.

Seriózní brokeři binárních opcí nabízejí uživatelsky přívětivé mobilní aplikace s funkcemi, jako jsou cenové grafy v reálném čase, technické indikátory a možnosti provádění objednávek. Obchodníci si mohou přizpůsobit oznámení tak, aby dostávali upozornění na pohyby cen nebo jiné významné události na trhu, což jim umožňuje zůstat informováni na cestách.

Hack #9: Obchodní nástroje

Pákový efekt obchodní nástroje zlepší zážitek z obchodování a povede k ziskovějším binárním opcím. Tyto nástroje mohou zahrnovat technické indikátory, vzory grafů a analytické nástroje, které pomáhají analýze trhu.

Obchodníci si mohou vybrat nástroje, které jsou v souladu s jejich obchodními strategiemi a nabízejí pohled na pohyby cen a potenciální vstupní nebo výstupní body.

Bollinger Bands a Stochastic Oscilators jsou běžně používané obchodní nástroje. Každý nástroj slouží ke specifickému účelu: identifikaci trendů, měření volatility trhu, měření objemu nebo určení potenciálních bodů zvratu. Integrace kombinace těchto nástrojů umožňuje komplexnější analýzu trhu.

Hack #10: Zůstaňte disciplinovaní

Disciplína je vlastnost, kterou má každý vysoce ziskový obchodník. Vyžaduje to dodržovat svůj obchodní plán, dodržovat předem stanovené strategie a odolat nutkání činit impulzivní rozhodnutí na základě emocí nebo krátkodobých výkyvů trhu. 

Když emoce, jako je strach nebo chamtivost, řídí obchodní rozhodnutí, odchýlí se od zavedeného investičního plánu, což má za následek špatně uvážené obchody. To obvykle vede k sérii ztrát, protože obchody jsou založeny na něčem jiném, než jsou tržní fakta.

Pro udržení disciplíny v obchodování jasně definujte a dodržujte obchodní plán bez ohledu na výsledek. Samozřejmě, pokud obchodní strategie nefunguje, upřesněte ji a zjistěte, co je špatně.

➨ Zaregistrujte se u nejlepšího binárního brokera Pocket Option nyní!

(Varování před rizikem: Váš kapitál může být ohrožen)

Měli byste pro binární obchodování používat jakýkoli hackovací program pro stahování?

Rozhodně ne. Používání jakéhokoli staženého hackovacího programu pro binární obchodování se velmi nedoporučuje a má značná rizika. Takové programy, které tvrdí, že obsahují hacky pro binární opce, jsou pravděpodobně podvody nebo viry. Instalace těchto programů může ohrozit zabezpečení vašeho počítače a ohrozit vaše osobní a finanční údaje.

Můžete hacknout binárního brokera?

Teoreticky byste mohli hacknout a binární broker ale vyžaduje pokročilé hackerské znalosti. Makléři využívají služby kybernetické bezpečnosti, které využívají ty nejlepší taktiky k ochraně svých zákazníků, takže je nepravděpodobné, že by se někdo mohl nabourat do jejich systémů. Navíc hackování brokerů binárních opcí nebo jakékoli finanční platformy je neetické a nezákonné. 

Může někdo hacknout váš binární obchodní účet?

Ano, neetický hacker by se mohl dostat do vašeho účtu a vybrat peníze. Renomovaní brokeři používají nejvyšší standardy kybernetické bezpečnosti k ochraně uživatelských účtů a citlivých informací. Používají pokročilé šifrovací technologie, zabezpečené přihlašovací procesy a neustále monitorují platformu. Hacknutí samotného brokera je tedy velmi nepravděpodobné.

Neaktivní 2FA? Preventivně zapněte dvoufaktorové ověřování.

Nicméně, vaše binární obchodní účet může být stále cílem, pokud neučiníte nezbytná opatření. Spíše než hackování brokera se hackeři zaměří na to, aby se dostali do vašeho účtu, aby mohli vybrat peníze. Je důležité používat všechna bezpečnostní opatření brokera, jako je dvoufázové ověření, jedinečná hesla a schvalování konkrétních metod výběru.

Závěr: Je možné vyhrát každý obchod?

Ve skutečnosti je dosažení úspěšnosti 100% v binárních opcích reálné. Nestálá povaha trhů a další faktory znemožňují vyhrát každý obchod. Pomocí 10 hacků, které jsme prozkoumali, však můžete zvýšit šance na výhru obchodů. Používejte technické ukazatele, sledujte trendy ve zprávách, dívejte se na sociální média a používejte ekonomické kalendáře, abyste si vytvořili nejlepší šance.

Navíc použití obchodních robotů nebo začlenění kopírování do vaší investiční strategie může být skvělou volbou pro diverzifikaci. Tito zkušení obchodníci mají historii ziskovosti, kterou můžete využít, zatímco roboti za vás mohou efektivně obchodovat po celý obchodní den.

➨ Zaregistrujte se u nejlepšího binárního brokera Pocket Option nyní!

(Varování před rizikem: Váš kapitál může být ohrožen)

Nejčastěji kladené otázky:

Jak mohu být v binárních opcích ziskovější?

Ziskovost můžete zvýšit využitím technických ukazatelů a ekonomických kalendářů, sledováním trendů a sledováním finančních zpráv. Můžete také chtít kopírovat obchod, což zahrnuje kopírování investic úspěšných obchodníků.

Mohu obchodovat binární opce bez strategie?

Ano, ale nedoporučuje se to. Dobře definovaná strategie je rozhodující pro konzistentní úspěch v binárních opcích.

Mohu obchodovat binární opce na mobilním zařízení?

Ano, brokeři binárních opcí nabízejí aplikaci ke stažení, která obchodníkům umožňuje investovat odkudkoli s připojením k internetu. Tyto aplikace umožňují investorům prohlížet si nejnovější finanční zprávy, obchodovat a vybírat finanční prostředky.

Jakých nejčastějších chyb se při obchodování s binárními opcemi vyvarovat?

Častými chybami začínajících obchodníků je nadměrné obchodování nespolehlivých strategií a emocionální rozhodování.

O autorovi

Percival Knight
Percival Knight je zkušeným obchodníkem s binárními opcemi již více než deset let. Převážně obchoduje 60sekundové obchody s velmi vysokou návštěvností. Moje oblíbená strategie je používání svícnů a falešných útěků

Napsat komentář

 • Spasoje Kulasevic

  říká:

  Dobrý den, prosím o uzavření smlouvy.