Vysvětlení psychologie binárního obchodování: Ovládejte emoce


Psychologie obchodování binárních opcí je o tom, jak naše emoce ovlivňují obchodní rozhodnutí. Zatímco tradiční investování se zaměřuje především na pochopení trhu a strategii, binární opce přidávají další vrstvu tím, že naše emoce tvoří velkou část rozhodovacího procesu. Emoce jako strach, vzrušení a trpělivost mohou ovlivnit naše obchody a ovlivnit ziskovost.

Klíčová fakta o psychologii obchodování s binárními opcemi

 • Emoce jako strach a chamtivost ovlivňují rozhodování o obchodování binárních opcí.
 • Neočekávané zprávy mohou vyvolat emocionální reakce napříč trhy a ovlivnit ceny.
 • Obchodníci mohou podlehnout kognitivním předsudkům, jako je přehnaná sebedůvěra, které ovlivňují rozhodování.
 • Úspěšní obchodníci nedovolují emocím ovlivňovat rozhodnutí a obchodovat na základě faktů.
 • Mentalita stáda je běžný psychologický jev v obchodování, který často vede k trendům.

Jak emoce ovlivňují binární obchodování

Emoce mají hluboký dopad na obchodování s binárními opcemi a ovlivňují celkový úspěch obchodníka. Strach a chamtivost, dvě silné emoce hluboce zakořeněné v lidské povaze, mohou buď pohánět, nebo brzdit obchodní rozhodnutí. Když strach převezme kontrolu, obchodníci mohou váhat s prováděním příkazů, což vede k promarněným příležitostem nebo opožděným akcím. 

Na druhé straně může chamtivost vyústit v nadměrné obchodování, nadměrné riskování a ignorování základních postupů řízení rizik. Rozpoznání a zvládnutí těchto emocí je zásadní pro úspěch obchodování s binárními opcemi.

Strach ze ztrát může vést k impulzivním rozhodnutím, zatímco lákadlo rychlých zisků může zatemnit úsudek. Přestože jsou strach a chamtivost hlavní emoce ovlivňující obchodníky, je jich mnohem více, které ovlivňují rozhodování.

Negativní emoce

 • Vzrušení: Vyhrát první obchod nebo mít pozitivní sérii je vzrušující zážitek. Toto vzrušení však může obchodníky svádět k tomu, aby se odchýlili od svých zavedených strategií a sledovali rychlé zisky, což má za následek zbytečná rizika.
 • Panika: Náhlé a neočekávané pohyby trhu mohou vyvolat paniku a přimět obchodníky k iracionálním rozhodnutím k minimalizaci ztrát. Panický prodej nebo nákup může vést k neoptimálním výsledkům.
 • Přehnaná sebedůvěra: Přehnaně sebevědomí obchodníci mohou být méně opatrní, zanedbávají důkladnou analýzu a řízení rizik. To může vést ke ztrátám, když se trh chová jinak, než se očekávalo.
 • Frustrace: Obchodování může být frustrováno po sobě jdoucími ztrátami nebo prodlouženými obdobími nepředvídatelnosti trhu. Tento emocionální stav může přimět obchodníky, aby opustili své strategie pro okamžitá řešení, což není vždy nejlepší postup.
 • Litovat: Po ztrátě obchodu se může objevit lítost, která zatemní úsudek v následných obchodech. Obchodníci mohou mít sklon podstupovat nadměrná rizika, aby rychle získali zpět ztráty, což vede ke špatnému rozhodování.
 • Stres: Nejistoty trhu mohou vyvolat stres a negativně ovlivnit rozhodovací schopnosti. Zvýšená úroveň stresu může způsobit, že obchodníci budou činit iracionální rozhodnutí a zesílit emoce, jako je strach nebo chamtivost.
 • Zoufalství: Vícenásobné ztráty nebo finanční tlak mohou obchodníka přivést k zoufalství. Proto byste nikdy neměli investovat více, než si můžete dovolit ztratit. Obchodníci v zoufalém stavu pravděpodobně podstoupí větší riziko a zapojí se do nevyzpytatelného chování, aby získali zpět ztráty.
Nejlepší binární broker:
(Varování před rizikem: Obchodování je riskantní)

Pocket Option - Obchodujte s vysokými zisky

123455.0/5

Pocket Option - Obchodujte s vysokými zisky

 • Vítá mezinárodní klienty
 • Nabízí vysoké výplaty: 90% – 97%+
 • Obchodní platforma na profesionální úrovni
 • Rychlý proces vkladu
 • Umožňuje sociální obchodování
 • Poskytuje bezplatné bonusové pobídky
(Varování před rizikem: Obchodování je riskantní)

Pozitivní emoce

 • Důvěra: Zdravá úroveň důvěry prospívá obchodníkům, protože vštěpují víru ve své analýzy a strategie. Nemyslet na druhé každé vaše rozhodnutí je obrovská výhoda.
 • Optimismus: Obecně optimistický výhled může zvýšit odolnost obchodníka během náročných tržních podmínek. Optimističtí obchodníci pravděpodobně najdou řešení a příležitosti, a to i s neúspěchy.
 • Spokojenost: Dosažení obchodních cílů a milníků může být emocionálně obohacující. Tento pozitivní pocit může obchodníky motivovat, aby pokračovali ve svém disciplinovaném přístupu a posilovali úspěšné strategie. 
 • Motivace: Bez ohledu na to, zda je motivován finančními cíli nebo osobními aspiracemi, silný pocit motivace může podnítit obchodníkův závazek k neustálému učení a zlepšování. Motivovaní obchodníci se s větší pravděpodobností přizpůsobí měnícím se podmínkám na trhu a lépe se vypořádají s neúspěchy.

Emoční inteligence je dovednost, kterou lze naučit a naučit se, což obchodníkům umožňuje odpoutat se od těchto emočních extrémů a činit racionální rozhodnutí na základě analýzy. Svépomocné knihy, kurzy a obsah na internetu jsou skvělými možnostmi, jak získat cenné informace, které pomohou obchodovat s binárními opcemi.

➨ Zaregistrujte se u nejlepšího binárního brokera Pocket Option nyní!

(Varování před rizikem: Váš kapitál může být ohrožen)

5 tipů pro zlepšení psychologie binárních opcí

Zlepšení vaší psychologie vám pomůže lépe se rozhodovat a zůstat soustředění při obchodování binárních opcí. Pojďme prozkoumat pět neocenitelných tipů, jak zlepšit své znalosti a zlepšit své obchodní zkušenosti.

Přijměte, že ztráty jsou součástí obchodování

Ztráty jsou nevyhnutelným aspektem obchodování s binárními opcemi a přijetí této reality je důležité pro udržení zdravého psychického stavu.

Obchodníci, kteří uznávají možnost ztráty, jsou připraveni přistupovat k obchodování s realistickým myšlením, bez strachu a zklamání, které mohou pocházet z neúspěšných obchodů.

Namísto toho, abyste na ztráty pohlíželi jako na neúspěchy, považujte je za příležitosti k učení a zlepšování. Každá ztráta nabízí cenné poznatky o chování trhu a účinnosti vašich strategií. Zvažte, jaké faktory vedly ke ztrátě obchodu a zda došlo k nějakým chybám. Toto je jeden z nejlepších způsobů, jak se naučit a zlepšit své obchodní dovednosti.

Obchodujte s penězi, které si můžete dovolit ztratit

Jedním ze základních principů zodpovědného obchodování je investování pouze peněz, které si můžete dovolit ztratit. Obchodování s binárními opcemi zahrnuje riziko a neexistuje žádná záruka, že dosáhnete zisku. Obchodování s penězi určenými na nezbytné výdaje nebo finanční závazky zvyšuje emocionální tlak a může vést k impulzivním rozhodnutím řízeným strachem.

Alokací pouze disponibilního příjmu pro binární opce obchodníci vytvářejí nárazník, který je chrání před emočním stresem spojeným s potenciálními ztrátami. Tento přístup zvyšuje psychickou odolnost a přispívá k racionálnějšímu rozhodovacímu procesu, protože obchodníci se mohou soustředit na strategii s analýzou bez tíhy finančního stresu.

➨ Zaregistrujte se u nejlepšího binárního brokera Pocket Option nyní!

(Varování před rizikem: Váš kapitál může být ohrožen)

Obklopte se podpůrnou obchodní komunitou

Obchodování může být osamělé, ale také nemusí. Spojení s podpůrnou obchodní komunitou může poskytnout cenné poznatky, povzbuzení a pocit kamarádství. Ať už prostřednictvím online fór, skupin na sociálních sítích nebo místních setkání, spolupráce s jinými obchodníky vám umožní sdílet zkušenosti, učit se od ostatních a získat různé pohledy na podmínky na trhu.

Podporující komunita může být zdrojem motivace v náročných časech. Výměna nápadů umožňuje neustálé učení a přispívá k rozvoji odolného a dobře informovaného obchodního myšlení.

Udělejte si přestávky, abyste si udrželi jasnou mysl

Rychlý charakter obchodování s binárními opcemi může vést k duševní únavě, která může ovlivnit rozhodování. Pravidelné přestávky osvěžují mysl a udržují jasné a soustředěné myšlení.

Odstoupení od obrazovky umožňuje obchodníkům resetovat se a vyhnout se špatným rozhodnutím, která mohou být ovlivněna stresem nebo vyčerpáním. To také umožňuje obchodníkům přemýšlet o své předchozí relaci a přemýšlet o tom, co bylo správné, a o chybách, které mohou zlepšit.

Přestávky nemusí být dlouhé; krátké pauzy mohou znamenat velký rozdíl. Ať už je to procházka, pár okamžiků hlubokého dýchání nebo změna prostředí, tyto přestávky pomáhají obchodníkům vrátit se na trh s obnovenou koncentrací. Začlenění přestávek do obchodní rutiny je proaktivní způsob, jak upřednostnit duševní pohodu a zlepšit celkovou výkonnost obchodování.

Vyhněte se impulzivnímu rozhodování

Impulzivní rozhodnutí jsou pro obchodování s binárními opcemi škodlivá, protože jsou obvykle založena na pocitech, nikoli na technické analýze.

Impulzivní akce, vyvolané strachem, vzrušením nebo touhou rychle získat zpět ztráty, se často odchylují od strategie obchodníka. Vyhnout se impulzivnímu rozhodování vyžaduje disciplinované myšlení a závazek k obchodnímu plánu.

Obchodníci mohou zmírnit impulzivitu implementací strategií, jako je nastavení jasných vstupních a výstupních bodů, stanovení poměru rizika a odměny a využití příkazů stop-loss. Pravidelné posilování těchto principů pomáhá budovat disciplínu odolávat nutkání dělat impulzivní obchody.

Jak vidět psychologii obchodování na živém trhu

Pozorování psychologie obchodování na živém trhu zahrnuje interpretaci cenových pohybů, sentimentu obchodníka a objemových vzorců. Náhlé a drastické cenové výkyvy lze často připsat emocionálním reakcím na trhu. Například rychlý pokles může naznačovat rozšířenou paniku nebo strach, zatímco náhlý nárůst může být způsoben chamtivostí nebo optimismem v aktivu.

Obchodníci, kteří chtějí porozumět psychologii obchodování, by měli věnovat velkou pozornost neočekávaným zprávám a oznámením. Reakce trhu na nepředvídatelný vývoj nabízí pohled na to, jak emoce ovlivňují obchodní rozhodnutí. Pozorování, zda obchodníci reagují panickým prodejem nebo nákupem, může odhalit kolektivní psychologii účastníků trhu.

Kromě toho může být sledování změn v objemu obchodů během specifických tržních podmínek dalším způsobem, jak zjistit psychologii obchodování na živém trhu. Neobvykle vysoká hlasitost často signalizuje silné emoce při hře, zatímco nízká hlasitost naznačuje nejistotu. Kombinací technické analýzy s pochopením psychologie obchodování mohou obchodníci činit informovanější rozhodnutí a výhodně obchodovat.

➨ Zaregistrujte se u nejlepšího binárního brokera Pocket Option nyní!

(Varování před rizikem: Váš kapitál může být ohrožen)

Strategie binárních opcí založené na psychologii

Tato část se zabývá strategickými přístupy, které využívají psychologii obchodování s binárními opcemi. Od obchodování založeného na zprávách až po hybné strategie, každá metoda těží z emocionálních nuancí na trhu.

Zpravodajské obchodování

Obchodování založené na zprávách se točí kolem reakce na neočekávaný vývoj a jeho dopad na sentiment trhu. Geopolitické události, ekonomické ukazatele, tiskové zprávy a firemní oznámení mohou mezi obchodníky vyvolat výrazné emocionální reakce. Tato strategie vyžaduje být informován o takových událostech a správně nastavit binární opce na to, jak bude trh reagovat.

Obchodníci se snaží o pozici před reakcí trhu, aby dosáhli maximálních zisků a využili emocionální reakce ostatních účastníků trhu. Například pozitivní ekonomické zprávy mohou vést k nárůstu cen a nákupní aktivity, zatímco negativní zprávy mohou obchodníky vystrašit, což vede k prodejnímu tlaku. Interpretací emocionálního dopadu zpráv na sentiment trhu mohou obchodníci činit informovaná rozhodnutí a využít potenciálních cenových pohybů.

Indexové obchodování strachu a chamtivosti

Obchodování s indexem strachu a chamtivosti využívá indikátor tržního sentimentu k přijímání informovaných obchodních rozhodnutí. Index strachu a chamtivosti ukazuje emocionální stav trhu na základě různých faktorů, jako je volatilita a objem. Pomocí tohoto nástroje mohou obchodníci interpretovat, zda na trhu dominuje strach nebo chamtivost.

Když naznačuje vysoký strach, obchodníci jsou opatrní a nejsou optimističtí ohledně směru trhu. Pokud se trh houpe pozitivně, obchodníci to mohou považovat za příležitost vstoupit do nákupních pozic, což povede k vítězným obchodům. Naopak zvýšená chamtivost naznačuje překupování a bezprostřední korekci, což obchodníky nutí zvažovat prodej.

Úspěch v obchodování s indexem strachu a chamtivosti závisí na jeho přesné interpretaci a rychlé reakci na měnící se podmínky na trhu.

Momentum Trading

Obchodníci používající tuto strategii jedou na hybnosti trendu a vstupují do pozic, když trhy vykazují konzistentní směrovou odchylku. Momentum není poháněno pouze základními faktory, ale také kolektivními emocemi obchodníků. Obchodníci, kteří jsou optimističtí ohledně směru trendu, pravděpodobně vstoupí do pozic, které jsou s ním v souladu, což dále podpoří růst.

Trendy se však mohou neočekávaně obrátit, takže používání technických indikátorů, grafů a dalších nástrojů je nezbytné pro udržení náskoku. Obchodováním s převládajícími emocemi na trhu mohou obchodníci s hybností vstupovat a vystupovat z pozic v optimálních bodech pro maximální ziskovost.

➨ Zaregistrujte se u nejlepšího binárního brokera Pocket Option nyní!

(Varování před rizikem: Váš kapitál může být ohrožen)

Jak zastavit a vyhnout se emocionálnímu obchodování

Emocionální obchodování je jedním z nejhorších psychologických stavů při obchodování binárních opcí, protože existuje velká šance, že povede ke ztrátám. Zde je několik aspektů, které je třeba zvážit, abyste zabránili obchodování na základě emocí.

Sebeuvědomění

Prvním krokem k ukončení emocionálního obchodování je sebeuvědomění. Obchodníci by měli pravidelně uvažovat o svých emocionálních stavech během obchodů a po nich a zjišťovat, co je spouští k impulzivnímu jednání. Přiznáním těchto emocí mohou obchodníci začít budovat povědomí a zastavit se dříve, než přijdou o peníze. 

Mít předdefinovaná pravidla obchodování

Mějte jasná a definovaná pravidla obchodování. Pak se držte svých pravidel.

Stanovte si jasná a předem definovaná pravidla obchodování a držte se jich. Je mnohem snazší vyhnout se emocionálnímu obchodování, když máte akční plán. Obchodníci by proto měli vytvořit komplexní obchodní plán, který zahrnuje vstupní a výstupní body, strategie řízení rizik a pokyny. Když čelíte emocionálním impulzům, vraťte se zpět k těmto souborům pravidel.

Udělejte si přestávky a odejděte

Jak již bylo zmíněno, přestávka může být prospěšná pro resetování a návrat s čistou myslí. Emoce jako hněv, frustrace a zoufalství často eskalují, když jsou obchodníci ponořeni do obchodování s binárními opcemi. Malá přestávka vám umožní přemýšlet o situaci a o tom, jak ji řešit s čistou myslí.

Závěrečné myšlenky

Závěrem lze říci, že zvládnutí psychologického aspektu obchodování s binárními opcemi je pro úspěch zásadní.

Emoce jako strach, chamtivost, vzrušení a trpělivost hrají významnou roli v obchodních rozhodnutích a ovlivňují ziskovost. Rozpoznání a zvládnutí těchto emocí je zásadní, protože mohou vést k impulzivním akcím, nadměrnému obchodování a špatnému řízení rizik.  

Chcete-li zlepšit svou psychologii binárních opcí, zvažte 5 výše uvedených tipů. Přijetí ztrát je součástí obchodní cesty a je životně důležité, aby neovlivnily obchodní seanci. Zvažte také připojení ke komunitě podobně smýšlejících obchodníků, protože to může být zdrojem motivace. Navíc získáte jedinečné poznatky a cenné informace od zkušenějších obchodníků.

➨ Zaregistrujte se u nejlepšího binárního brokera Pocket Option nyní!

(Varování před rizikem: Váš kapitál může být ohrožen)

Nejčastěji kladené otázky:

Co je psychologie obchodování s binárními opcemi?

Psychologie obchodování s binárními opcemi se týká mentálních a emocionálních faktorů ovlivňujících rozhodování. Může ovlivnit výkon obchodníka jak negativním, tak pozitivním způsobem.

Jak emoce ovlivňují obchodování s binárními opcemi?

Emoce mohou ovlivnit obchodníky tím, že jsou impulzivní nebo váhají ohledně ziskových příležitostí. Například přílišné sebevědomí může vést k nadměrnému obchodování nebo k menší opatrnosti, spoléhání se více na emoce než na technickou analýzu. Obchodníci musí rozpoznat, kdy nedělají racionální rozhodnutí, a vrátit se ke strategii, kterou původně implementovali.

Proč je emoční inteligence důležitá při obchodování s binárními opcemi?

Emoční inteligence je pro binární opce zásadní, protože pomáhá orientovat se v psychologických aspektech rozhodování a vyhnout se předsudkům. Emoční odolnost umožňuje obchodníkům zachovat disciplinovaný přístup a provádět racionální obchody.

Jaké jsou některé běžné emoční předsudky v binárním obchodování?

Mezi běžné emocionální předsudky patří strach ze ztráty, přehnaná sebedůvěra a tendence honit se za zisky poté, co se vydali na sérii proher. Obchodníci by si měli být těchto předsudků vědomi a neměli by se chytit do pasti impulzivních rozhodnutí poháněných těmito emocemi.

O autorovi

Percival Knight
Percival Knight je zkušeným obchodníkem s binárními opcemi již více než deset let. Převážně obchoduje 60sekundové obchody s velmi vysokou návštěvností. Moje oblíbená strategie je používání svícnů a falešných útěků

Napsat komentář