Je obchodování s binárními opcemi legální? – Země a regulace


Ano, obchodování s binárními opcemi je legální, pokud broker dodržuje předpisy v příslušných zemích. Zákonnost obchodování s binárními opcemi se v jednotlivých zemích výrazně liší, a to především v důsledku odlišného regulačního prostředí.

V Evropě je zakázáno nabízet binární opce maloobchodníkům. Naproti tomu země jako Izrael mají binární opce zcela zakázané. Mezitím se regulace binárních opcí v USA liší, od minimálního až po komplexní dohled nad tímto finančním derivátem.

Klíčová fakta o zákonnosti obchodování s binárními opcemi v roce 2024:

 • Ano, obchodování s binárními opcemi je legální, pokud broker dodržuje regulační pravidla dané země pro finanční derivát.
 • V některých zemích je obchodování s binárními opcemi legální, pouze pokud je nabízí regulovaný broker.
 • V některých zemích není obchodování s binárními opcemi pro jejich občany povoleno a je zcela zakázáno.
 • Předpisy a stav zákonnosti se mohou země od země měnit.
 • Binární opce jsou regulovány v zemích jako USA, Nový Zéland, Austrálie nebo Kypr.

Pro zajištění souladu s místními předpisy doporučujeme zkontrolovat, zda je ve vaší zemi povoleno obchodování s binárními opcemi. Tento článek poskytuje podrobné informace o právním postavení binárních opcí po celém světě.

➨ Zaregistrujte se u nejlepšího binárního brokera Pocket Option nyní!

(Varování před rizikem: Váš kapitál může být ohrožen)

Země, kde je obchodování s binárními opcemi zakázáno:

V těchto zemích je obchodování s binárními opcemi zakázáno nebo omezeno na profesionální obchodníky:

 • Finsko
 • Francie
 • Irsko
 • Itálie
 • Chorvatsko
 • Lotyšsko
 • Lucembursko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakousko
 • Polsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Kypr

Legálnost obchodování s binárními opcemi ve zkratce

 • Spojené státy: Obchodování s binárními opcemi je právně omezeno na konkrétní regulované burzy, jako je Chicago Board Options Exchange (CBOE) a North American Derivatives Exchange (Nadex). Obchodování s offshore brokery mimo USA je z velké části zakázáno.
 • Evropská unie: Maloobchodníci mají zakázáno obchodovat s binárními opcemi, jak nařídil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). Profesionální obchodníci však mohou obchodovat binární opce prostřednictvím regulovaných firem.
 • Spojené království: Po brexitu Spojené království zachovalo zákaz binárních opcí ze strany ESMA pro maloobchodníky, což umožňuje pouze profesionálním obchodníkům zapojit se do této formy obchodování.
 • Austrálie: Zatímco obchodování s binárními opcemi je legální a regulované Australskou komisí pro cenné papíry a investice (ASIC), přísná nařízení chrání maloobchodníky před vysoce rizikovými binárními opcemi.
 • Kanada: Obchodování s binárními opcemi je pro místní brokery v zemi nezákonné. Kanadští občané však mohou obchodovat s offshore brokery na vlastní riziko kvůli absenci místní regulační ochrany.
 • Izrael: Izrael, kdysi centrum pro společnosti zabývající se binárními opcemi, v roce 2017 zcela zakázal prodej binárních opcí maloobchodním spotřebitelům po celém světě, čímž reagoval na rozšířené podvody.
 • Japonsko: Obchodování s binárními opcemi je v Japonsku legální a přísně regulované. Agentura pro finanční služby (FSA) nařizuje, že binární opce mohou nabízet pouze licencovaní makléři s minimální dobou platnosti dvě hodiny.

Globální přehled zemí, kde je obchodování s binárními opcemi legální

V těchto zemích je obchodování s binárními opcemi legální:

Binární opce: původ, historie, rizika, podvody a podvody

Binární opce byly poprvé představeny jako finanční nástroj na počátku 21. století, kdy se Schváleno CFTC v USA, ale jejich historii lze vysledovat až do 70. let minulého století.

Mezi maloobchodníky si získaly oblibu, protože nabízely přímočarý způsob, jak sázet na cenové akce různých aktiv, jako jsou měnové páry, akcie, komodity a indexy.

Rizika: 

 • Vysoké riziko: Obchodování s binárními opcemi je považováno za vysoce rizikové kvůli jejich povaze všechno nebo nic. Pokud je předpověď obchodníka nesprávná, ztratí vše, co investoval.
 • Nedostatečná průhlednost: Trh s binárními opcemi je často spojován s nedostatkem transparentnosti, a proto je pro investory náročné pochopit všechna související rizika a šance. Díky své zjednodušené povaze a rozhraní noví obchodníci často podceňují, jak riskantní může být obchodování s binárními opcemi.
 • Cenová složitost: Pohyb cen aktiv může být obtížné předvídat, protože se jedná o mnoho proměnných, jako je hodnota podkladového aktiva, jeho volatilita, zbývající čas do expirace a další. Tato složitost může pro maloobchodníky ztížit přesné posouzení skutečné šance na úspěch.

Podvody a podvody:

Pověst obchodování s binárními opcemi byla negativně ovlivněna podvodnými praktikami a podvody v průběhu let, včetně:

 • Neregulovaní brokeři: Mnoho brokerů binárních opcí funguje bez řádné regulace, což usnadňuje zapojení do podvodných aktivit, manipulaci s cenami a odmítání výběrů.
 • Zavádějící marketing: Někteří brokeři používali agresivní a klamavé marketingové taktiky a slibovali nereálné výnosy, aby nalákali nic netušící obchodníky.
 • Manipulace: V některých případech brokeři manipulovali s platformou pro obchodování binárních opcí, aby zajistili, že obchodníci přijdou o své investice.
 • Problémy s výběrem: Někteří nepoctiví brokeři prakticky znemožňují obchodníkům přístup k jejich finančním prostředkům, čímž účinně zablokují jejich investice.
 • Krádež identity: Podvodní brokeři binárních opcí mohou ukrást obchodníkům osobní a finanční údaje.

Kvůli těmto rizikům a podvodným aktivitám mnoho země a regulační orgány přijaly opatření zakázat nebo výrazně regulovat obchodování s binárními opcemi.

S těmito riziky spojenými se zjednodušenou povahou mnoho zemí přirovnalo obchodování s binárními opcemi k hazardu, a proto zakázalo jejich prodej. Cílem těchto opatření bylo chránit drobné investory a zachovat integritu finančních trhů.

Proč země zakazují obchodování s binárními opcemi?

Obchodování s binárními opcemi bylo v mnoha zemích zakázáno především kvůli jejich vysoce rizikové povaze a spojení s podvodnými operacemi. Tato forma obchodování zahrnuje předpovídání, zda cena aktiva poroste nebo klesne během krátké doby, často jen za minutu.

S těmito riziky spojenými se zjednodušenou povahou mnoho zemí přirovnalo obchodování s binárními opcemi spíše k hazardním hrám než ke skutečnému způsobu, jak vydělat peníze prostřednictvím obchodních strategií, a proto zakázaly obchodování s binárními opcemi.

Jednoduchost binárních opcí a příslib rychlých výnosů přilákaly mnoho nezkušených obchodníků, většina však přichází o peníze.

Zde jsou hlavní důvody, proč došlo k zákazu obchodování s binárními opcemi:

1. Vysoké riziko pro drobné investory

Binární opce jsou vysoce rizikové finanční deriváty, protože nabízejí pevnou výplatu mezi 65%-95%, pokud je předpověď obchodníka správná. Pokud je však předpověď špatná, výsledkem je ztráta 100%. Jako takoví musí obchodníci vyhrát více než 50% času, aby zůstali trvale ziskoví.

Povaha binárních opcí typu vše nebo nic může vést k podstatným finančním ztrátám pro drobné investory, kteří nemusí plně chápat související rizika.

2. Složitost a nedostatek transparentnosti

Oceňování binárních opcí zahrnuje složité výpočty, kterým může být pro maloobchodníky obtížné plně porozumět. Kvůli nedostatku transparentnosti bylo pro investory náročné posoudit skutečné šance na úspěch, což přispělo k významným ztrátám.

3. Klamavý marketing a zavádějící informace

Mnoho brokerů binárních opcí používalo agresivní a klamavé marketingové taktiky k přilákání investorů. Často slibovali nereálné zisky a bagatelizovali rizika obchodování s binárními opcemi, čímž klamali drobné investory, aby činili špatně informovaná rozhodnutí.

4. Neregulovaní a podvodní brokeři

Mnoho brokerů binárních opcí fungovalo bez adekvátního regulačního dohledu, což vedlo k rozsáhlým podvodným aktivitám.

Tito neregulovaní brokeři často manipulují se svými obchodními platformami. Někteří upravují ceny aktiv ručně, aby zaručili, že investice obchodníků selžou, zatímco jiní odmítají žádosti o výběr, čímž účinně zabavují finanční prostředky investorů. Kromě toho se vyskytly případy, kdy makléři záměrně manipulovali s aktivy obchodníků, aby zajistili ztráty v průběhu času.

5. Mezinárodní podvody a poškození pověsti

Pověst obchodování s binárními opcemi utrpěla kvůli neregulovaným brokerům, kteří využívají trh k podvádění nových obchodníků. Zejména v zemích, jako je Izrael, tyto klamavé praktiky nejenže postihly obchodníky na celém světě, ale také pošpinily postavení tohoto odvětví. Toto zneužívání neregulovanými subjekty je klíčovým důvodem, proč je obchodování s binárními opcemi vnímáno negativně.

6. Ochrana investorů

Regulační orgány v různých zemích mají odpovědnost za ochranu drobných investorů. Zákaz binárních opcí byl považován za zásadní pro ochranu jednotlivých obchodníků před potenciálními finančními ztrátami, protože tyto investice mohou vést k podstatným finančním škodám.

7. Soulad s širšími regulačními cíli

Zákazy obchodování s binárními opcemi byly často součástí širšího regulačního úsilí o zajištění integrity finančních trhů a posílení ochrany spotřebitelů. Tato opatření měla za cíl uvést odvětví binárních opcí do souladu se stávajícími předpisy upravujícími jiné finanční nástroje.

Definice regulace binárních opcí:

Finanční regulátor dané země povoluje, reguluje nebo zakazuje obchodování s finančními produkty, jako jsou binární opce. Binární opce jsou legitimní finanční nástroje pro obchodování v mnoha zemích, včetně USA, Indie a Brazílie. Obchodník musí najít vhodnou online platformu pro obchodování s těmito opčními smlouvami. 

Při výběru brokera nebo platformy nezapomeňte, že by na to měl dohlížet regulační orgán. Registrace u regulovaného makléře vás chrání před podvody. 

Protože jsou v mnoha zemích legální, dohlížejí na jejich fungování finanční regulační orgány.

Globální variace v pravidlech obchodování s binárními opcemi

Obecně existují tři typy pohledů, které mají země na obchodování s binárními opcemi:

 • Úplný zákaz: Některé země zcela zakázaly obchodování s binárními opcemi, protože je pro spotřebitele příliš riskantní a náchylné k podvodným praktikám. Obchodníci v těchto zemích se obvykle rozhodnou využívat zámořské brokery, kteří jsou renomovaní a regulovaní pro obchodování s binárními opcemi.
 • Zobrazeno jako hazardní hry: V jiných regionech jsou binární opce vnímány spíše jako hazard než investice. Tyto země tuto praxi přímo nezakazují, ani nezavádějí pevná regulační opatření, takže trh zůstává do značné míry nekontrolovaný. Obchodníci mohou buď najít místní brokery na vlastní nebezpečí, nebo využít mezinárodně uznávané brokery.
 • Regulovaná finanční činnost: Několik zemí považuje obchodování s binárními opcemi za legitimní aktivitu na finančním trhu. Tyto země prosazují různé úrovně regulace, aby zajistily integritu trhu a chránily investory.

  Obchodníci v těchto zemích často dávají přednost používání místních makléřů, pokud jsou regulováni, pro pohodlí. Mnozí se však rozhodnou pro mezinárodně uznávané brokery jako Quotex, Pocket Option nebo Olymp Trade, kteří jsou obecně vnímáni jako spolehlivější než místní opce.

Když je broker binárních opcí regulován, obvykle získá licenci a na svých webových stránkách zobrazí licenční číslo a název regulátora. Broker potřebuje autorizaci pouze na začátku. K pravidelnému provádění obchodu je vyžadováno oprávnění brokera.

Licence může být odebrána nebo pozastavena, pokud je makléř podezřelý z podvodu. Vysoké regulační náklady způsobují, že mnoho lidí tento proces přehlíží. Ti se špatnými úmysly mají tendenci zakládat offshore podniky a zaměřovat se na obchodníky v zemích, kde obchodování s binárními opcemi není přísně regulováno.

Obchodníci často přehlížejí rizika spojená s binárními opcemi, což zůstává právně nejednoznačná oblast. Zatímco obchodování s binárními opcemi může být ziskové, obchodníci čelí dvěma hlavním výzvám: předvídat směr trhu a přesně určit budoucí cenu aktiva v konkrétním okamžiku.

Zákazy a předpisy v hlavních regionech

Obchodníci z USA, Evropy a Asie obchodují především s binárními opcemi. Uvedli jsme nejdůležitější země s jejich regulačním statusem pro binární opce:

Spojené státy americké

Většina obchodníků zvažuje obchodování binárních opcí v Spojené státy spolehlivý a bezpečný. Země má solidní regulační základnu a obchodníci vědí, že finanční úřady zasáhnou, pokud brokeři binárních opcí zaznamenají problémy s likviditou. Státní a centrální právo umožňuje obchodování s binárními opcemi ve Spojených státech.

Regulace platná pro obchodování binárních opcí ve Spojených státech amerických je nejtvrdší. CFTC, Commodity Futures Trading Commission, SEC, popř Komise pro bezpečnost a burzu poskytnout makléřům binárních opcí předpisy. Je to v zájmu obchodníků. Potenciální obchodník ve Spojených státech si proto musí ověřit, zda je broker regulován. 

Obchodníci si mohou otevřít obchodní účet pouze u regulovaného brokera binárních opcí v zemi. Všichni regulovaní brokeři binárních opcí ve Spojených státech musí uchovávat uložené peníze na samostatných účtech u depozitní banky.

Spojené království

FCA, popř Úřad pro finanční chování, je finanční úřad ve Spojeném království. Kontroluje kontrakty na rozdíl a Forex brokery. Nezabývá se však brokery binárních opcí, protože Spojené království považuje obchodování binárních opcí za hazardní činnost.

Federální vláda jmenuje jiný finanční úřad, aby reguloval obchodování s binárními opcemi. Gambling Commission v zemi stanoví pravidla pro obchodování s binárními opcemi, protože země zvažuje hazardní hry a obchodování/investování různých aktivit.

Makléři binárních opcí ve Spojeném království přitahují obchodníky dobrými výnosy. Poskytují 60% a maximální návratnost 90% své investice. Háček je však v tom, že pokud obchodník nezjistí správný směr a datum vypršení platnosti, přijde o všechny peníze. Míra návratnosti je atraktivní, ale ne tak přitažlivá, pokud vezmete v úvahu, že kurz obchodníka je ziskový.

Celkově krátkodobé obchodování binárních opcí odráží jejich hazardní povahu. Finanční úřady ve Spojeném království považují odvětví binárních opcí za hazardní hru, nikoli za investici. 

Nejlepší binární broker:
(Varování před rizikem: Obchodování je riskantní)

Pocket Option - Obchodujte s vysokými zisky

123455.0/5

Pocket Option - Obchodujte s vysokými zisky

 • Vítá mezinárodní klienty
 • Nabízí vysoké výplaty: 90% – 97%+
 • Obchodní platforma na profesionální úrovni
 • Rychlý proces vkladu
 • Umožňuje sociální obchodování
 • Poskytuje bezplatné bonusové pobídky
(Varování před rizikem: Obchodování je riskantní)

Muslimské země v Asii

V muslimských zemích je obchodování s binárními opcemi často považováno za haram, což je arabský výraz znamenající zakázáno. Mnoho aspektů života se řídí právem šaría, což v arabštině znamená „cesta, po které je třeba jít“. Hazardní hry a nadměrná chamtivost jsou podle práva šaría obecně zakázány.

Náš výzkum naznačuje, že zatímco obchodování s binárními opcemi lze považovat za halal pokud je v souladu s etickými standardy a islámskými finančními zásadami, často tomu tak není.

Závislost na hazardních hrách je poháněna chamtivostí, která je škodlivá, což je koncept uznávaný v islámu. Přestože existují rozdíly mezi obchodováním a hazardními hrami, obchodování se může stát stejně návykovým jako hazardní hry, pokud není praktikováno disciplinovaně. I když tedy existují přípustné způsoby, jak se zapojit do obchodování podle islámského práva, je třeba dbát na dodržování těchto zásad, aby se předešlo nástrahám spojeným s hazardem.

Austrálie

Austrálie zakázala obchodování s binárními opcemi v březnu 2018. Australská komise pro cenné papíry a investice (ASIC) uzákonila zákaz. Primárním důvodem zákazu byla vysoce riziková povaha binárních opcí, která často vedla k významným finančním ztrátám pro drobné investory. 

Bylo zjištěno, že mnoho brokerů binárních opcí se zapojuje do zavádějící reklamy a nekalých obchodních praktik, což investorům ztěžuje činit informovaná rozhodnutí – zákaz – na ochranu australských spotřebitelů před těmito riziky.

Evropa

V lednu 2018 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zavedl dočasná opatření k omezení prodeje binárních opcí pro drobné investory v celé Evropské unii (EU). Rozhodnutí bylo založeno na obavách EU ze složitosti a rizik, kterým EU čelí v souvislosti s binárními opcemi, a také z možného podvodného jednání makléřů. 

Tato opatření zahrnovala zákaz marketingu, distribuce a prodeje binárních opcí retailovým klientům a zavedení limitů pákového efektu na související finanční produkty.

Izrael

Izrael přijal opatření v říjnu 2017. Rozhodnutí bylo podníceno rozšířenými zprávami o podvodné aktivity v odvětví binárních opcí, s mnoha neregulovanými izraelskými brokery na binární opce zaměřenými na mezinárodní zákazníky. 

Tito makléři často používali agresivní marketingové taktiky a zavádějící informace, aby nalákali drobné investory k vytváření velkých vkladů a ztrátě peněz. Izraelská vláda uznala potřebu chránit svou pověst a zájmy investorů doma i v zahraničí.

Identifikace nelegálních brokerů binárních opcí

Některé faktory vám mohou pomoci určit, zda je obchodní platforma spolehlivá. Pojďme je zkontrolovat.

#1 Nelegální binární transakce

Přestože řada obchodních platforem poskytuje různé platební možnosti pro transakce s binárními opcemi, důkladné posouzení kvality makléřské firmy vyžaduje hlubší analýzu. Pouhé procházení jejich webových stránek je nedostatečné, protože zobrazené informace nemusí představovat operace platformy.

Potvrzení sídla a adresy firmy je zásadní, protože se jedná o výběr makléřské společnosti, která má řádnou licenci a je strategicky umístěna v rámci obchodního odvětví. je životně důležitý

➨ Zaregistrujte se u nejlepšího binárního brokera Pocket Option nyní!

(Varování před rizikem: Váš kapitál může být ohrožen)

#2 Znalost procesu obchodování

Při obchodování s binárními opcemi je důležité pochopit proces obchodování, protože každá země má pro tuto činnost pravidla. Spolupráce s makléři, kteří nedodržují tato pravidla, může vést k nezákonným obchodům a ztrátám.

Abyste si byli jisti, že si vybíráte bezpečného a legitimního brokera, je nezbytné zkontrolovat jeho licenci a zajistit, aby měl vládní souhlas. Měli byste také potvrdit, že dodržují všechna nezbytná nařízení. Kontrolou těchto údajů se můžete vyhnout makléřům, kteří nejsou regulováni, a chránit své peníze.

Ověření přihlašovacích údajů brokera vám pomůže obchodovat s binárními opcemi bezpečně a legálně.

#3 Výběr legálních binárních obchodních platforem

Identifikace nelegálních brokerů binárních opcí je jen prvním krokem. Stejně důležité je najít renomované legální obchodní platformy. Určené smluvní trhy (DCM) jsou vynikající volbou pro legální obchodování s komoditami, indexy a dalšími finančními nástroji.

Rozlišování mezi neregulovanými a legitimními platformami binárních opcí může pomoci vyhnout se kontaktu s podvodnými subjekty. Jakmile dokážete rozpoznat různé typy, je vhodné obchodovat s uznávanými a regulovanými platformami.

Pokud hledáte uznávaného brokera binárních opcí, velmi doporučujeme Quotex. Nabízí bezpečné obchodní prostředí, kde můžete obchodovat legálně a sebevědomě, přičemž je zajištěno dodržování regulačních standardů a přístup k různým možnostem obchodování.

➨ Zaregistrujte se u nejlepšího binárního brokera Pocket Option nyní!

(Varování před rizikem: Váš kapitál může být ohrožen)

Zásady proti praní špinavých peněz při obchodování s binárními opcemi

Postupy identifikace a ověřování zákazníků jsou zásadní pro řádnou politiku boje proti praní špinavých peněz. Zásadní roli navíc hraje průběžné monitorování transakcí a hlášení podezřelých aktivit příslušným úřadům.

Zásady AML pro obchodování s binárními opcemi zahrnují hloubkovou kontrolu zákazníka, shromažďování a kontrolu příslušných identifikačních dokumentů, provádění hodnocení rizik a zajištění souladu s požadavky KYC (Know Your Customer). Tyto zásady jsou nezbytné pro zajištění maximální úrovně ochrany.

Dopad předpisů na trh binárních opcí

Regulace měla pozitivní dopad na všechny obchodní platformy binárních opcí. Prospívá chráněným obchodníkům a makléřům, protože si mohou udržet svou pověst prostřednictvím dobré regulace. Regulace je navíc známkou kvality, která dobře napovídá o důvěryhodnosti brokera.

Předpisy mají za cíl chránit zájmy investorů stanovením standardů a požadavků na makléře, posílením důvěry investorů a snížením rizika podvodu. Regulační rámec zajišťuje transparentnost tím, že požaduje, aby makléři zveřejňovali relevantní informace, které investorům umožňují činit informovaná rozhodnutí a posuzovat důvěryhodnost makléřů.

Předpisy stanoví provozní standardy, včetně technologické infrastruktury, zabezpečení dat a řízení rizik, které podporují stabilitu, spolehlivost a efektivitu trhu. Vyžaduje také, aby makléř zavedl řádné protokoly řízení rizik.

Silná regulace vám prospěje vyžadováním mezinárodní spolupráce mezi regulačními orgány, aby se usnadnilo sdílení informací, harmonizace standardů a společné prosazování. Dá se tedy říci, že na globální úrovni dochází k pokroku.

Vysvětlení regulátorů binárních opcí

Oficiální logo BaFin

Regulační orgány vytvářejí a prosazují pokyny k prevenci podvodů a udržení stability trhu. Makléři jsou pravděpodobně licencováni a regulováni alespoň jedním regulátorem.

Uvedu několik příkladů: BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) je německým dozorovým úřadem pro finanční služby. Jako nezávislá instituce zajišťuje BaFin integritu a stabilitu německého ekonomického systému.

Se zaměřením na ochranu investorů BaFin monitoruje binární opce a brokery, prosazuje dodržování předpisů a chrání zájmy obchodníků. V současné době BaFin zakazuje obchodování s binárními opcemi.

CFTC

Na obchodování s binárními opcemi však kromě BaFin dohlíží několik volebních orgánů po celém světě. Mezi ně patří například Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Reguluje a monitoruje trhy s deriváty, včetně binárních opcí, ve Spojených státech.

Ve Spojeném království odpovídá Conduct Authority (FCA). Pomáhá také Spojenému království zajistit spravedlivé a transparentní postupy.

Oficiální logo úřadu pro finanční řízení (FCA)

Všimli jste si, že existuje několik různých regulátorů. To bylo jen několik věcí, které jsme vám představili. Po světě je jich mnohem víc. Tyto regulační orgány zajišťují dodržování předpisů, stanovují průmyslové standardy a chrání investory sledováním aktivit brokerů binárních opcí v jejich příslušných jurisdikcích.

Jsou chvályhodní a pracují poctivě, takže od ostatních očekávají poctivost. Pečlivě dodržují pravidla a předpisy. Obecně doporučujeme, abyste jako obchodník upřednostňovali brokery, kteří jsou regulováni renomovanými úřady. Tímto způsobem jste na bezpečné straně.

Mezinárodní regulační úřady

IOSCO

Spolupráce WGlobal se stává stále důležitější s rostoucí globalizací obchodování s binárními opcemi, proto existují mezinárodní regulační orgány, jako je IOSCO. Jedná se o sdružení regulátorů cenných papírů z celého světa. Jeho hlavními cíli je podporovat ochranu investorů a zajišťovat spravedlivé a efektivní trhy.

Přestože IOSCO přímo nereguluje obchodování s binárními opcemi, poskytuje platformu pro regulační spolupráci a výměnu informací mezi svými členy a podporuje harmonizační standardy a osvědčené postupy.

Logo orgánu ESMA

ESMA je nezávislý orgán EU, jehož cílem je zlepšovat a podporovat stabilní a uspořádané finanční trhy. Hraje zásadní roli při obchodování s binárními opcemi v Evropské unii.

ESMA vydává pokyny a předpisy, které upravují činnost brokerů binárních opcí působících v členských státech EU a zajišťují dodržování předpisů EU a ochranu investorů

Oficiální logo FSA v Japonsku

Japonský úřad pro finanční dohled (FSA) je za to zodpovědný v Japonsku. FSA dohlíží na finanční sektor, včetně obchodování s binárními opcemi. Reguluje makléře působící v Japonsku a vydává pokyny na ochranu investorů a zachování integrity trhu. FSA zajišťuje poctivé obchodní praktiky a transparentnost a zabraňuje podvodným aktivitám v odvětví binárních opcí.

Závěr: Obchodování s binárními opcemi je legální ve většině zemí

Závěrem lze říci, že regulace obchodování s binárními opcemi se globálně výrazně liší. Zatímco některé země toto odvětví přísně regulují a zakazují soukromým obchodníkům účast, jiné jej povolují nebo neregulují vůbec. Proto je legální obchodovat s binárními opcemi, ale před investováním je zásadní porozumět specifickým předpisům vaší země.

Rychlý růst finančních produktů zastihl mnohé orgány činné v trestním řízení nevědomky, což vede k nedostatku konkrétních právních předpisů. V důsledku toho toto odvětví zaznamenalo nárůst podvodných brokerů, kteří tyto mezery v regulaci využívají k tomu, aby působili za hranicemi svých zákonů.

Obchodování s binárními opcemi je právně uznáno, ale regulační podmínky se v jednotlivých zemích liší. Chcete-li se zapojit do legálního obchodování a vyhnout se nezákonným činnostem, je nezbytné dodržovat výše uvedené pokyny.

Země jako Spojené království, Austrálie, Evropa a Izrael zakázaly obchodování s U.K.inarU.K.tions kvůli obavám o ochranu investorů, přirozeně vysoká rizika, klamavé marketingové taktiky a rozšířené podvody v tomto odvětví. Regulační orgány a vlády přijaly tato opatření, aby chránily drobné investory a udržely integritu jejich finančních trhů.

Zdroje pro více informací:

Investopedia — Další informace Podívejte se na jejich článek Binární opce mimo USA: Co potřebujete vědět.

Wikipedia poskytuje některé informace o regulaci a podvodech tady.

Nadex – Poskytuje burzu binárních opcí se sídlem v USA, zaměřenou na maloobchod užitečné informace o binárních opcích ve svých článcích/

Často kladené otázky

Jsou binární opce v EU legální?

Ano. Od července 2018 je Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zakázala obchodování s binárními opcemi pro retailové investory z EU v EU K tomuto kroku přistoupila z důvodu významné ochrany spotřebitele ze strany EU a způsobu, jakým jsou prodávány a prodávány drobným investorům.

Jsou binární opce v Kanadě zakázány?

V Kanadě nesmějí makléři provozovat obchodování s binárními opcemi. Každá provincie má své vlastní orgány pro cenné papíry, které regulují registraci makléřů. Kanadští správci cenných papírů (CSA) uvádějí, že žádná společnost nemá licenci k nabízení nebo prodeji binárních opcí v rámci země.

Jsou binární opce ve Spojených státech regulovány?

Binární opce jsou vysoce regulované. Makléři se musí zaregistrovat u Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a National Futures Association (NFA).

Které země povolují binární opce?

Zákonnost binárních opcí se může značně lišit. Austrálie, například umožňuje regulované obchodování binárních opcí. v Izrael, obchodování s binárními opcemi je zcela zakázáno.

Proč je binární obchodování v některých zemích nezákonné?

Existují několik důvodů, hlavní je, že binární opce jsou spojeny s vysokou úrovní rizika a podvodů. Mohou vést ke značným finančním ztrátám.