Hvad er en konsolidering? Definition og eksempel

Konsolideringsudbrud som set på S&P CNX NIFTY Future
Konsolideringsudbrud som set på S&P CNX NIFTY Futures

Udtrykket "konsolidering" i teknisk analyse indebærer et aktivs svingning mellem et forudbestemt sæt af handelsintervaller. Efter en periode med ubeslutsomhed stiger aktivets pris op eller ned i handelsmønstre for at afslutte konsolideringen. 

Ifølge finansielt regnskab er konsolidering en række rapporter, der fremstiller en modervirksomhed og dens datterselskaber som én enhed.

Forstå konsolideringer:

Konsolideringszoner Bitcoin / TetherUSD
Konsolideringszoner Bitcoin / TetherUS

For hver periode kan prisdiagrammer vise faser af konsolidering, som kan strække sig over dage, uger eller endda måneder. Support- og modstandsniveauer på prisdiagrammer bruges af tekniske forhandlere til at bestemme, om de skal købe eller sælge. 

At bryde et konsolideringsmønster kan forekomme af flere forskellige årsager, herunder annoncering af væsentligt relevant information og efterfølgende udløsning af grænseordrer.

Hvorfor betyder konsolidering noget?

To kvinder, der analyserer konsolidering

Konsolidering er til dels drevet af de stordriftsfordele, der kan opnås gennem fusioner. For at opnå betydelige omkostningsbesparelser og indtægtssynergier kan kombinerede virksomheder konsolidere deres eksisterende operationelle rammer og mindske overlapningen. Ud over at erhverve en større kundebase, et udvidet geografisk fodaftryk og et mere forskelligartet produktudbud, kan en virksomhed beslutte at købe en konkurrent ud af en række yderligere årsager.

En industris magtbalance ændres, når en eller nogle få virksomheder kontrollerer en stor procentdel af industrien. Fusioner og opkøb (M&A) kan ændre konkurrencemiljøet, så investorer bør tænke sig grundigt om, før de træffer en beslutning.

Konsolidering: Støtte vs. modstand

Støtte og modstand i handel

Under en konsolideringsfase tjener aktivets bund- og øvre grænser som støtte- og modstandsniveauer. Prismønstrets øvre og nedre ende er repræsenteret af henholdsvis modstands- og støtteniveauer.

Volatilitet svæver og kortsigtede handlende har en bedre chance for at tjene penge, da prisen bryder igennem de tidligere fastlagte støtte- og modstandsniveauer. 

Et gennembrud over modstand ses som et tegn på, at prisen vil fortsætte med at stige, så den erhvervsdrivende køber. Men hvis prisen bryder under støtteniveauet, forlader den erhvervsdrivende positionen og forlader markedet.

Et eksempel på konsolidering

Konsolideringsintervaller Bitcoin / USD
Konsolideringsintervaller Bitcoin / USD

Overvej følgende scenario: XYZ Corporation køber 100% af ABC Manufacturings nettoaktiver for $1 mio., og ABC's nettoaktiver har en rimelig markedsværdi på $700.000. 

Konsolideret regnskab viser ABC's aktiver til $700.000 og tegner sig for et goodwillaktiv på $300.000, som blev betalt mere end den fair markedsværdi.

Konklusion

Regnskabsføring af de finansielle komponenter af en filials indtægter og omkostninger samt dens pengestrømme, forpligtelser og overskud eller tab konsolideres. Under konsolideringsteknikken blander regnskabsopgørelsen moderselskabets og dets datterselskabers finansielle input med den nødvendige sletning af posteringer for at forhindre en gentagelse af data.

Om forfatteren

Percival Ridder
Jeg er en erfaren handel med binære optioner i mere end 10 år. Hovedsageligt handler jeg 60 andenhandler med en meget høj hitrate.