Binære optioner Put Delta definition og profil

Binære put optioner delta er den metrik, der beskriver ændringen i dagsværdien på grund af en ændring i den underliggende pris, dvs. den er den første derivat af den binære put-option dagsværdi i forhold til en ændring i de underliggende pris(er) og er afbildet som:

Delta= P/S

Det binære putoptionsdelta er efterfølgende gradienten af prisprofilerne i fig. 1 og 2 på Binære Put Options.

Den praktiske relevans af det binære putoptionsdelta er, at det giver et forhold, der kan konvertere den binære putoptionsposition til en tilsvarende position i det underliggende. Så hvis det binære put uden for pengene har et delta på -0,25, vil en lang position i det binære put på f.eks. 100 kontrakter svare til:

100 binære puts = ―0,25 x 100 = ―25 futures eller korte 25 futures.

Da en fremtid har en lige linje P&L profil hvorimodGenerelt har optioner en ikke-lineær P&L-profil, at delta og den efterfølgende ækvivalente position kun er god for den underliggende pris. Faktisk vil ikke kun en ændring i det underliggende have indflydelse på deltaet, men andre faktorer såsom implicit volatilitet, tid til udløb og muligvis også renter og afkast vil have indflydelse. Det binære putoptionsdelta er et dynamisk tal, der har sit eget delta, det binære putoptions-gamma.

De binære put-optioners delta-profiler er de binære call-optioners delta reflekteret gennem den vandrette akse ved nul. Derfor er det binære put-options delta altid nul eller negativt og er på sit mest negativt, når det er på pengene. Når tiden til udløb nærmer sig nul, vil det binære salgsoptionsdelta nærme sig negativ uendelighed.

Binære put-optioners delta vises i forhold til udløbstid i figur 1. Efterhånden som tiden til udløb aftager, bliver delta-profilen mere og mere snæver omkring strejken. Hvornår der er 25 dage til udløb og implicit volatilitet er på 25%, den absolutte værdi af deltaet er lav, men i de sidste timer af dens levetid muterer den til (sammen med den binære købsoption) det farligste instrument, der findes.

Binære optioner Put Delta – Tid til udløb – $1700 Guld

Binært sat muligheder delta over et interval af implicitte volatiliteter er angivet i figur 2. Her, selv med implicit volatilitet ved 15% og 5 dage til udløb, er det absolutte delta over 1,0, den maksimale værdi af et konventionelt delta.

Binary-Options-Put-Delta-Implied-Volatility-1700-Gold
Binære optioner Put Delta – Tid til udløb – $1700 Guld

Når de binære salgsoptioner delta, eller evt andet delta for den sags skyld, er i stand til at være så høj, at man ikke ville forvente et ekstremt konkurrencedygtigt bud/udbudsspredning fra market maker, da den retningsbestemte risiko ved at påtage sig handelen nemt kan opveje fortjenesten på bud/udbud.

Finite Delta

5-dages, 25% underforstået volatilitet $1700 binær salgsoptionsprisprofilen i figur 2 på siden med binære putoptioner ved en underliggende guldpris på $1725 viser, at putten er 31,408697 værd. Ved de underliggende guldpriser på 1724,5 og 1725,5 er optionerne henholdsvis 31,761051 og 31,058130 værd. Brug af den endelige forskelsmetode:

Binær Put Option Delta = (P1-P2)/(S1-S2)

hvor:

S1 = Den lavere underliggende pris

S2 = Den højere underliggende pris

P1 = Binær Put Option pris til den lavere underliggende pris

P2 = Binær Put Option pris til den højere underliggende pris

således at ovenstående tal giver et 5-dages binært salgsoptionsdelta på:

Binære Put Options Delta = ‒(31,761051‒31,058130)/(1724,5‒1725,5) = ‒0,702921

Hvis den underliggende prisstigning blev reduceret fra 0,5 til 0,00001, så:

S1=1724.99999

S2=1725.00001

P1=31.408704

P2=31.408690

så 5-dages deltaet bliver:

Binære Put Options Delta = ‒(31,408704‒31,408690)/(1724,99999‒1725,00001) = ‒0,702929

så den snævre af den underliggende prisstigning har ikke gjort meget forskel. Dette skyldes, at den høje implicitte volatilitet og tid til udløb har reduceret den binære put-option gamma til næsten nul.

Et praktisk eksempel:  Til den underliggende guldpris på $1725 køber jeg 100 $1700 binære put-optionskontrakter til en pris på 31,408697 med et delta på -0,702929, så jeg også køber 100 x ―0,702929 = 70,2929 optioner til 70,2929, hvis de under 31,2972 optioner er 70,5 til 7129 futures. værd 27,987386, mens hvis den falder til 1720, har den fået værdi og er 35,008393 værd. Hvordan ser P&L på disse to nye underliggende priser?

På $1730 valgmulighederne P&L:

100 kontrakter x (27.997386-31.408697) = ―342.1311 kryds

70,21 kontrakter x (1730-1725) = +351,0503 kryds

Fortjeneste = 351,0503-342,1311 = 8,9192

På $1720 mulighederne P&L:

100 kontrakter x (35.008393-31.408697) = +359.9696 kryds

70,21 kontrakter x (1720-1725) = ―351,0503 kryds

Fortjeneste = 359,9696-351,0503 = 8,9193

Denne afdækning har skabt et overskud på opsiden, der næsten svarer til overskuddet på nedadgående side. Hækken har været næsten nøjagtig.

NB Prissætning af binære call- og put-optioner i område 0-100 kræver omhyggelig kontrol af de faktiske grækere ved at bruge eksempler som ovenfor. Dette gælder også for konventionelle optioner og binære optioner, hvor den underliggende afkrydsningsværdi muligvis ikke er lig med optionernes afkrydsningsværdi. Brug af et udført eksempel som ovenfor giver straks en kontrol på det græske.

Find flere artikler i min ordliste for binære optioner.

Skriv en kommentar

Hvad skal man læse næste gang