Τι είναι η Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA); Ορισμός και ιστορία

Το επίσημο λογότυπο της Αρχής Οικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA)

Όπως όλες οι χώρες, η Μάλτα έχει επίσης ένα αρχή που επιβλέπει τη λειτουργία του οικονομικού της περιβάλλοντος. Το συμφέρον των εμπόρων είναι υψίστης σημασίας για όλα τα ανεπτυγμένα και αναπτυσσόμενα έθνη. Εάν ένας έμπορος εμπιστεύεται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, φέρνει περισσότερες επενδύσεις και ευκαιρίες για το έθνος.

Για να πετύχετε το ίδιο, Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA) προέκυψε. Υπάρχουν πολλά περισσότερα σε αυτήν την αρχή για τα οποία θα σας πούμε. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με το "τι είναι το MFSA;"

Τι είναι η Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA);

Λογότυπο Malta Financial Service Authority (MFSA).

Το MFSA κάνει τη δουλειά του ρύθμιση της κίνησης των οικονομικών στη Μάλτα. Έχει πολύ ευρύτερη εστίαση από τη ρύθμιση του χρηματιστηρίου της Μάλτας. Ακόμα και το Κεντρική Τράπεζα της Μάλτας και το Malta Financial Service Center εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της MFSA. 

Το επίσημο λογότυπο της Κεντρικής Τράπεζας της Μάλτας

Αυτή η αρχή ρυθμίζει όλες τις τραπεζικές, ασφαλιστικές, επενδυτικές, συνταξιοδοτικές και χρηματοοικονομικές εταιρείες. Ελέγχει επίσης τη λειτουργία του χρηματιστηρίου της Μάλτας για προστασία επενδυτές από απάτες. 

Επομένως, είναι ένας από τους ζωτικούς φορείς στη Μάλτα από τους οποίους εξαρτάται η τύχη της οικονομίας της. Ας εμβαθύνουμε περαιτέρω στην ιστορία του MFSA. 

Ιστορικό της Αρχής Οικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας

Η αρχή δημιουργήθηκε στις 23 Ιουλίου 2002. Αυτή η οργάνωση είναι ο διάδοχος της Κέντρο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας

Η σύσταση αυτής της αρχής έφερε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας. Έκτοτε, έχει εργαστεί για να επιφέρει αλλαγές στους νόμους περί διαφάνειας για την οικοδόμηση καλύτερης εμπιστοσύνης των επενδυτών. 

Η αρχή έχει διάφορες αποστολές και οράματα να επιτύχει. Αυτές οι αποστολές καθοδηγούν τον σκοπό της ύπαρξής του και τον τρόπο λειτουργίας του. 

Οι εξουσίες της δεν περιορίζονται μόνο στη διαμόρφωση νέων νόμων και κανονισμών. Αλλά, επίσης, επιβλέπει, ρυθμίζει και εποπτεύει τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Μάλτας. 

Ας σας πούμε περισσότερα για τις αποστολές της MFSA.

Αποστολή και όραμα του MFSA

Το κίνητρο πίσω από τη λειτουργία του MFSA είναι αυτές οι πέντε βασικές αρχές. Στοχεύουν επίσης να οικοδομήσουν αυτές τις πέντε βασικές αξίες στο οικονομικό περιβάλλον της Μάλτας. 

Ακεραιότητα: Η ακεραιότητα είναι το πιο κρίσιμο μέρος της αποστολής τους. Λειτουργεί ως καθοδηγητική δύναμη πίσω από τις ενέργειές τους. Έτσι, στοχεύουν να καταστήσουν την ακεραιότητα μέρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας. Η διασφάλιση ότι οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις λειτουργούν με διαφάνεια τις βοηθά να το επιτύχουν. 

Αξιοπιστία: Όπου υπάρχει εμπιστοσύνη, υπάρχει και επένδυση. Έτσι, η MFSA καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Δίνει άδειες μόνο σε κατάλληλους μεσίτες. Οι κανονισμοί και οι άδειες διατηρούν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο έργο τους. 

Αξιοπιστία: Δεν υπάρχει υποκατάστατο για την αξιοπιστία εμπόρους και άλλους επενδυτές. Μπορεί να είναι δύσκολο για τους εμπόρους να επενδύσουν χρήματα σε κάτι που δεν μπορούν να εμπιστευτούν. Έτσι, στοχεύει στο να καταστήσει όλους τους μεσίτες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αξιόπιστα για τους επενδυτές. 

Ανεξαρτησία: Οι έμποροι μπορούν να βασιστούν στη λειτουργία της MFSA επειδή είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή. 

Υπεροχή: Η αρχή στοχεύει να επιφέρει μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Μάλτας. Οι μεταρρυθμίσεις που επέφερε η MSFA είναι σύμφωνες με τα παγκόσμια επίπεδα. Επομένως, παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της εικόνας της Μάλτας διεθνώς. Η ψηφιοποίηση των επενδυτικών και εμπορικών μέτρων από την αρχή διασφαλίζει ότι οι έμποροι προσβλέπουν στο Χρηματιστήριο της Μάλτας για επενδύσεις. 

Το επίσημο λογότυπο του Χρηματιστηρίου της Μάλτας

Επομένως, η MFSA είναι ζωτικής σημασίας για τη Μάλτα, όπως και κάθε άλλη κορυφαία ρυθμιστική αρχή. Η εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών βρίσκεται στα χέρια αυτής της αρχής. 

Ορισμένο από τον χρήστη