Οι καλύτεροι δείκτες δυαδικών επιλογών MT4

Εάν είστε νέος στις συναλλαγές, τότε οι δυαδικές επιλογές θα πρέπει να είναι αυτές με τις οποίες θα πρέπει να μάθετε να συναλλάσσεστε. Σας βοηθούν να αναπτυχθείτε ως έμπορος, καθώς μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε υπολογισμένους κινδύνους και να εξασκηθείτε στις συναλλαγές για να κατανοήσετε την αγορά. 

Το Binary Options παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν στοιχήματα χρονικά υπόκεινται σε διάφορους όρους. Για παράδειγμα, ο έμπορος μπορεί να στοιχηματίσει στις προκαθορισμένες αξίες του Forex, των εμπορευμάτων, των δεικτών μετοχών και των γεγονότων. 

Ο έμπορος λαμβάνει άφθονη καθοδήγηση μέσω πλατφορμών συναλλαγών όπως το Quotex και διαφόρων δεικτών που βοηθούν στην αποκωδικοποίηση της αγοράς. Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε διάφορους δείκτες MetaTrader 4 για δυαδικές επιλογές για αποτελεσματικές συναλλαγές.

Οι καλύτεροι 6 δείκτες MetaTrader 4 για Binary Options

Ακολουθεί η λίστα με τους καλύτερους δείκτες MetaTrader 4 για δυαδικές επιλογές:

#1 Υπολογισμός της πιθανότητας

Οι δυαδικές επιλογές είναι πάντα χρονικά και δεσμεύονται σε ορισμένες συνθήκες. Επομένως, ο υπολογισμός της πιθανότητας είναι ένας από τους κρίσιμους δείκτες του MetaTrader 4.  

Οι υπολογισμοί πιθανοτήτων σάς δίνουν μια ιδέα για το εάν η τιμή μιας συγκεκριμένης μετοχής ή κρυπτονομίσματος θα αυξηθεί ή θα μειωθεί. Ακολουθεί η λίστα ορισμένων παραγόντων που μπορούν να προσδιοριστούν με τον υπολογισμό της πιθανότητας:

 • Αστάθεια
 • Η κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί η τιμή
 • Συγχρονισμός

Οποιοσδήποτε τύπος δείκτη MetaTrader σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε πρέπει να λειτουργήσει με βάση τους παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Για παράδειγμα, μπορείτε να πάρετε μια θέση σχετικά με τις δυαδικές επιλογές αναλύοντας μοτίβα αντιστροφής τάσεων ή εντοπίζοντας τη συνεχή ορμή.

Ο υπολογισμός της πιθανότητας δεν είναι τεχνικός δείκτης. Έτσι, δεν χρησιμοποιείται πολύ από τους εμπόρους. Ωστόσο, αυτή η παράμετρος περιλαμβάνεται από τους τεχνικούς δείκτες για καλύτερη πρόβλεψη της αγοράς.

Καλύτερος δυαδικός μεσίτης:
(Risikohinweis: 65% der CFD Konten verlieren Geld)

IQ Option - Συναλλαγές με υψηλά κέρδη

123455/5

IQ Option - Συναλλαγές με υψηλά κέρδη

 • $10 ελάχιστη κατάθεση
 • Δωρεάν δοκιμαστικός λογαριασμός
 • Υψηλή απόδοση έως 94%
 • Η πλατφόρμα είναι εύκολη στη χρήση
 • 24/7 υποστήριξη
(Risikohinweis: 65% der CFD Konten verlieren Geld)

#2 Wilder's DMI (ADX)

Το DMI του Wilder (ADX) έχει σύνθεση τριών γραμμών, δηλαδή ADX, DI+, DI-. Η θέση αυτών των γραμμών δείχνει τη δύναμη της τάσης που καταγράφεται. Το ADX αντιπροσωπεύεται από μια μαύρη γραμμή, το DI+ με μια πράσινη γραμμή και το DI- αντιπροσωπεύεται από μια κόκκινη γραμμή. 

Το ADX (Average Directional Index) υπογραμμίζει την ισχύ του η τάση. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή ADX, τόσο ισχυρότερη είναι η τάση. Τόσο το DI+ όσο και το DI- είναι οι δείκτες της ορμής. εάν η γραμμή DI+ είναι πάνω από DI- αυτό σημαίνει ότι η τρέχουσα ορμή είναι ανοδική και αντίστροφα. 

Ο τύπος για τον υπολογισμό του DMI του Wilder (ADX) είναι ο εξής:

+DI= (Λειωμένο+ DM/ ATR) X 100

-DI= (Λειωμένο- DM/ ATR) X 100

DX= (|+DI- -DI|/|+DI+ -DI|) X 100

ADX= (Προηγούμενο ADX X 13) + Τρέχον ADX/ 14

που:

 • +DM= Κατευθυντική Κίνηση= Τρέχον Υψηλό -PH
 • PH= Προηγούμενο Υψηλό
 • -DM= Τρέχον χαμηλό- Προηγούμενο χαμηλό
 • Smoothed+/ -DM= ∑DM-(∑ DM/14) + CDM
 • CDM= Τρέχον DM
 • ATR= Μέσο πραγματικό εύρος
 • Ακολουθεί η λίστα με ορισμένους περιορισμούς με το DMI του Wilder (ADX)
 • Ο δείκτης δεν είναι τόσο καλός καθώς υποδεικνύει τις μελλοντικές κινήσεις των τιμών.
 • Η ένδειξη υστερεί στην επισήμανση των ενδείξεων. Μπορεί να καθυστερήσετε λίγο να αναλάβετε δράση για τα εμπορικά σήματα.
 • Το DMI του Wilder (ADX) δεν μπορεί να προβλέψει πόσο θα διαρκέσει μια τάση.

Σημείο περιστροφής #3

Το Pivot Point είναι ένας δείκτης MetaTrader 4 που καθορίζει τις τάσεις της αγοράς στο δεδομένο χρονικό πλαίσιο. Παρέχει μια ορισμένη ευελιξία όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαπραγμάτευση των κύριων νομισμάτων που έχουν υψηλή ρευστότητα.

Ο δείκτης υπολογίζει τον μέσο όρο του ενδοημερήσιου υψηλού και χαμηλού και το τιμή κλεισίματος από την προηγούμενη μέρα. Τα σημεία περιστροφής υπολογίζονται για να αποκωδικοποιήσουν το συναίσθημα της αγοράς και καθορίζουν εάν η αγορά θα είναι ανοδική ή πτωτική.

Την ημέρα που οι έμποροι λαμβάνουν τις αποφάσεις συναλλαγών τους αναλύοντας τα σημεία περιστροφής. Στη συνέχεια, ανάλογα με τη θέση των σημείων περιστροφής, οι έμποροι αποφασίζουν να εισέλθουν, να σταματήσουν ή να αποκομίσουν κέρδος.

Εδώ είναι ο τύπος για τον υπολογισμό του σημείου περιστροφής:

P=Υψηλό+Χαμηλό+Κλείσιμο/3

​R1=(P×2) −Χαμηλό

R2=P+(Υψηλό−Χαμηλό)

S1=(P×2) −Υψηλό

S2=P−(Υψηλό−Χαμηλό)

που:

 • P=Σημείο περιστροφής
 • R1=Αντίσταση 1
 • R2=Αντίσταση 2
 • S1=Υποστήριξη 1
 • S2=Υποστήριξη 2

Σημείωση: 

 • Υψηλό= Υψηλότερη τιμή την προηγούμενη ημέρα διαπραγμάτευσης
 • Χαμηλό: Χαμηλότερη τιμή την προηγούμενη ημέρα διαπραγμάτευσης
 • Κλείσιμο: Τιμή κλεισίματος από την προηγούμενη ημέρα διαπραγμάτευσης.

Περιορισμοί:

 • Βασίζονται σε απλούς υπολογισμούς. Έτσι, μπορεί να μην είναι επωφελές για όλους τους εμπόρους.
 • Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι οι προβλέψεις που έγιναν θα πραγματοποιηθούν.
 • Οι τιμές συνήθως κινούνται πέρα δώθε. Έτσι, μπορεί να παίξει μικρό ρόλο στη στρατηγική συναλλαγών σας.

#4 Ευρετήριο καναλιού εμπορευμάτων

Ο δείκτης Commodity Channel Index είναι ένας δείκτης Metatrader 4 που υπογραμμίζει το χάσμα μεταξύ της τρέχουσας και της ιστορικής μέσης τιμής. Εάν ο CCI είναι θετικός, η τιμή είναι πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο, αλλά εάν η τιμή είναι αρνητική, η τιμή έχει πέσει χαμηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο.

Η αξία του CCI συνεχίζει να αλλάζει, και συνεχίζει να ανεβαίνει ή να χαμηλώνει. Έτσι, τα επίπεδα υπεραγοράς και υπερπώλησης για κάθε περιουσιακό στοιχείο καθορίζονται από τις ιστορικές μέσες τιμές.

Ο τύπος για τον υπολογισμό του δείκτη καναλιού εμπορευμάτων είναι ο ακόλουθος:

CCI= Τυπική τιμή-MA/ 0,15 X Μέση Απόκλιση

όπου:

 • Τυπική τιμή=∑((Υψηλό+Χαμηλό+Κλείσιμο) ÷3)
 • P=Αριθμός περιόδων
 • MA=Κινούμενος μέσος όρος
 • Κινητός μέσος όρος= (∑Τυπική τιμή) ÷P
 • Μέση απόκλιση= (∑∣Τυπική τιμή−MA∣) ÷P

,

Οι περιορισμοί της χρήσης CCI είναι οι εξής:

 • Το CCI είναι περισσότερο ένας υποκειμενικός δείκτης.
 • Συνήθως καθυστερεί λόγω κακών σημάτων.

#5 Στοχαστικός Ταλαντωτής

Ένας στοχαστικός ταλαντωτής χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σημάτων υπερπώλησης και υπεραγοράς. Αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1950 και είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς δείκτες ορμής. Ο στοχαστικός ταλαντωτής συνήθως ποικίλλει γύρω από το μέσο επίπεδο τιμής του περιουσιακού στοιχείου, καθώς η αξία συνήθως βασίζεται στο ιστορικό τιμών του περιουσιακού στοιχείου.

Ο τύπος για τον υπολογισμό του στοχαστικού ταλαντωτή έχει ως εξής:

%K= (C-L14/ H14-L14) ×100

που:

 • C = Η πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος
 • L14 = Η χαμηλότερη τιμή διαπραγμάτευσης από τις 14 προηγούμενες
 • συνεδριάσεις συναλλαγών
 • H14 = Η υψηλότερη τιμή που διαπραγματεύτηκε την ίδια περίοδο
 • Περίοδος 14 ημερών
 • %K = Η τρέχουσα τιμή του στοχαστικού δείκτη

,

Οι περιορισμοί του Στοχαστικού Ταλαντωτή είναι οι εξής:

 • Ο μεγαλύτερος περιορισμός αυτού του δείκτη είναι ότι φαίνεται να εμφανίζει ψευδή σήματα.

Εδώ είναι έναν οδηγό βίντεο που θα σας βοηθήσει να ερμηνεύσετε τον στοχαστικό ταλαντωτή με καλύτερο τρόπο.

Ζώνες Bollinger #6

Το Bollinger Bands είναι ένας δείκτης MetaTrader 4 που δημιουργήθηκε από τον John Bollinger που βοηθά στην τεχνική ανάλυση μέσω σημάτων υπεραγοράς και υπερπώλησης. Αποτελείται από τρεις κύριες γραμμές, δηλαδή έναν κινούμενο μέσο όρο, μια άνω και κάτω ζώνη. Οι δύο ζώνες είναι τυπικές αποκλίσεις από έναν κινητό μέσο όρο 20 ημερών.

Ο τύπος για τον υπολογισμό των ζωνών Bollinger έχει ως εξής:

​BOLU=MA (TP, n) +m∗σ [TP, n]

BOLD=MA (TP, n) −m∗σ [TP, n]

που:

 • BOLU=Άνω ζώνη Bollinger
 • BOLD=Κάτω ζώνη Bollinger
 • MA=Κινούμενος μέσος όρος
 • TP (τυπική τιμή) =(Υψηλό+Χαμηλό+Κλείσιμο) ÷3
 • n=Αριθμός ημερών στην περίοδο εξομάλυνσης (συνήθως 20)
 • m=Αριθμός τυπικών αποκλίσεων (συνήθως 2)
 • σ [TP, n] =Τυπική απόκλιση κατά τις τελευταίες n περιόδους του TP

Ακολουθούν οι περιορισμοί των συγκροτημάτων Bollinger:

 • Πρώτον, το σύστημα βαθμολόγησης δεν μπορεί να οριστεί με αυτόν τον δείκτη. μόνο ένα μέρος φαίνεται να λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του.

Σημείωση: Προτείνεται να συνδυάσετε την ανάλυση από διαφορετικούς δείκτες με τις ζώνες Bollinger και να ξεκινήσετε το ταξίδι συναλλαγών σας για καλύτερα αποτελέσματα.

Συχνές Ερωτήσεις

Το Forex κάνει δυαδικές επιλογές;

Ναι, το Forex κάνει δυαδικές επιλογές. Οι δυαδικές επιλογές στο Forex είναι συνήθως διαθέσιμες για ανταλλαγή. Τα πιο δημοφιλή ζεύγη νομισμάτων για ανταλλαγή είναι τα εξής: USD-CAD, EUR-USD, USD-JPY.

Πώς να εντοπίσετε τις τάσεις στις Binary Options;

Για να εντοπίσετε τις τάσεις στις δυαδικές επιλογές, πρέπει να ακολουθήσετε μερικές υποδείξεις:
Μην ξεχνάτε ποτέ να ψάχνετε για ξεσπάσματα, αλλά μην ξεγελιέστε από τα fakeouts ταυτόχρονα.
Χρησιμοποιήστε σωστά τις ανατροπές και τα σήματα τάσης, σχεδιάστε τις γραμμές τάσης, την υποστήριξη και την αντίσταση.
Μάθετε να αναγνωρίζετε την αγορά και μην ξεχνάτε να εξασκηθείτε.

Ποιο περιουσιακό στοιχείο είναι το καλύτερο για Binary trading;

Τα εμπορεύματα είναι το καλύτερο πλεονέκτημα για δυαδικές συναλλαγές, ειδικά για εμπόρους που είναι νέοι στην αγορά. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν συνεπάγονται υψηλές επενδύσεις. Έτσι, μπορούν να σας βοηθήσουν στην πράξη να κάνετε εμπόριο.

Είναι το Binary trading καλύτερο από το Forex;

Εάν είστε νέος στις συναλλαγές, τότε το δυαδικό είναι καλύτερο από το Forex, καθώς υπάρχει ένα σταθερό ποσό κινδύνου και κέρδη. Ωστόσο, το Forex ενέχει έναν συγκριτικά υψηλότερο κίνδυνο και είναι πιο περίπλοκο σε σύγκριση με το δυαδικό. Οι αποδόσεις στο Forex είναι αρκετά υψηλές, αλλά και ο κίνδυνος που εμπεριέχεται είναι επίσης υψηλός.

συμπέρασμα

Οι συναλλαγές δεν έχουν την καλύτερη φήμη στον πραγματικό κόσμο, αλλά μπορείτε να κερδίσετε τεράστια κέρδη εάν γίνει σωστά. Εάν θέλετε να συνεχίσετε τις συναλλαγές, συνδυάστε τα δεδομένα των δεικτών που αναφέρονται παραπάνω. Μην ξεχνάτε να παρακολουθείτε συνεχώς τα δεδομένα και να τα αναλύετε για να λαμβάνετε τις αποφάσεις συναλλαγών σας.

Το σημαντικότερο μειονέκτημα με αυτούς τους δείκτες είναι ότι τα σήματα παράγονται σύμφωνα με προηγούμενα δεδομένα και συνήθως παράγουν ψευδή σήματα. Επομένως, οι έμποροι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί με τις δυαδικές επιλογές και να είναι προσεκτικοί κατά τις συναλλαγές. Quotex είναι μια από τις πλατφόρμες που σας βοηθά να εξασκηθείτε στις συναλλαγές χωρίς καμία επένδυση.

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Είμαι έμπειρος έμπορος Binary Options για περισσότερα από 10 χρόνια. Κυρίως, διαπραγματεύομαι 60 second-trades με πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας.

Γράψε ένα σχόλιο

Τι να διαβάσετε στη συνέχεια