Binary Options Call Vega چیست؟ | تعریف


Vega از گزینه های تماس باینری تغییر قیمت را به دلیل تغییر تدریجی در نوسانات ضمنی اندازه گیری می کند. به خصوص، هنگام معامله با کارگزاران باینری، Call Vega اغلب توسط افرادی استفاده می شود که به دنبال یک کارگزار قابل اعتماد هستند. نشانگر معاملات باینری آپشن.

به طور خلاصه وگا را صدا کنید

  • کال تتا حساسیت قیمت یک گزینه تماس باینری را نسبت به تغییرات در نوسانات ضمنی اندازه گیری می کند.
  • تماس‌های باینری از پول دارای Vega مثبت هستند و با افزایش نوسانات ضمنی، ارزش آن افزایش می‌یابد.
  • گزینه های تماس باینری پولی دارای Vega منفی هستند. نوسانات ضمنی بالاتر ارزش آنها را کاهش می دهد.

خواص Call Vega

Binary-Options-Call-Vega-Implied-Volatility-100-Oil-1

مانند گزینه‌های معمولی، خروج از پول وگا مثبت است. این به این دلیل است که وقتی نوسانات ضمنی افزایش می‌یابد، ارزش گزینه افزایش می‌یابد.

نوسانات ضمنی اغلب همراه با نوسانات اساسی حرکت می کند. هر چه قیمت پایه نوسانات بیشتری داشته باشد، احتمال وجود گزینه ای که وجود دارد بیشتر است از پول تبدیل به یک گزینه سودآور خواهد شد که در پول. برای این منظور، کاهش نوسانات ضمنی و کاهش زمان تا انقضا به طور مشابه بر گزینه تماس باینری بدون پول تأثیر می گذارد.

برخلاف گزینه تماس سنتی، که در آن افزایش در نوسانات ضمنی، ارزش گزینه را افزایش می‌دهد، گزینه تماس باینری پولی دارای Vega منفی است. این بدان معناست که اگر دارایی پایه بالاتر از قیمت اعتصاب باشد، افزایش در نوسانات ضمنی، ارزش اختیار خرید دودویی را کاهش می‌دهد.

چگونه افزایش نوسانات بر Call Vega تأثیر می گذارد

افزایش در نوسانات، احتمال کاهش قیمت دارایی پایه را به زیر اعتصاب افزایش می دهد، که این امر ارزش اختیار خرید دودویی را کاهش می دهد. این منجر به Vega منفی گزینه تماس باینری می شود.

درباره نویسنده

Percival Knight
Percival Knight یک معامله گر باتجربه گزینه های باینری برای بیش از ده سال است. به طور عمده، او معاملات 60 ثانیه ای را با نرخ ضربه بسیار بالا معامله می کند. استراتژی های مورد علاقه من استفاده از شمعدان ها و تقلبی است

یک نظر بنویسید