Što je normalna distribucija? Definicija i primjer

Grafik normalne distribucije

Pretpostavimo da ste se pitali o najvažnijoj kontinuiranoj distribuciji vjerojatnosti u vjerojatnosti i ekonomiji. U tom slučaju, normalna distribucija može zadovoljiti vaše misli. Neki ljudi to nazivaju Gaussovom distribucijom i zvonastom krivuljom.

Uz normalnu distribuciju, mnoge slučajne varijable su zastupljene u ekonomiji i trgovini. Nadalje, trgovci ga također mogu koristiti za dobivanje drugih distribucija vjerojatnosti. Stoga je od velike važnosti kada je u pitanju analiza podataka. Naučimo više o normalnoj distribuciji, njezinoj definiciji i primjeru. 

Definicija normalne distribucije

Da bismo razumjeli normalnu distribuciju, pretpostavimo funkciju gustoće gdje je f(x) njezina vjerojatnost, a X slučajna varijabla. Stoga definira funkciju koja je integrirana između raspona (x do x + dx). Nadalje daje X-ovu vjerojatnost uzimajući u obzir vrijednosti između x i x+dx.

f(x) ≥ 0 ∀ x ϵ (−∞,+∞)

-∞+∞ f(x) = 1

Konačno, možemo reći da je normalna distribucija funkcija gustoće vjerojatnosti za kontinuiranu slučajnu varijablu u sustavu. 

Formula normalne distribucije

Funkciju gustoće vjerojatnosti Gaussove distribucije možete pronaći pomoću sljedeće formule:

Formula normalne distribucije

Gdje:

  • x je varijabla
  • μ predstavlja srednju vrijednost
  • σ odnosi se na standardnu devijaciju

Krivulja normalne distribucije

Krivulja normalne distribucije prikazana na prijenosnom uređaju

Krivulja normalne distribucije obično ima oblik zvona. Zato je zvonasta krivulja drugi naziv za ovu krivulju distribucije. U normalnoj distribuciji, slučajne varijable mogu zauzeti bilo koju nepoznatu vrijednost iz zadanog raspona. Ove slučajne varijable također možete nazivati kontinuiranim varijablama. 

Na primjer, učenici u školi imaju visine u rasponu, recimo, od 0 do 6 stopa. Međutim, na taj raspon utječu fizička ograničenja ljudskog bića.

U stvarnosti, raspon varijabli može se čak proširiti od –∞ do + ∞. Normalna distribucija ovdje će pružiti vjerojatnost da vrijednost leži u određenom rasponu eksperimenta. Pretpostavimo da ne možete odvojiti puno vremena za sve izračune. U tom slučaju možete koristiti kalkulator normalne distribucije da biste pronašli gustoću vjerojatnosti pružanjem standardne devijacije i srednje vrijednosti. 

Standardna devijacija normalne distribucije

Obično je standardna devijacija pozitivna u normalnoj distribuciji. U krivulji normalne distribucije, srednja vrijednost određuje liniju simetrije. Nasuprot tome, standardna devijacija definira koliko su daleko podaci raspoređeni. 

Manje standardno odstupanje rezultiralo bi užim grafikonom i obrnuto. 

Ako koristimo standardnu devijaciju, provjerljivo pravilo kaže:

  • Jedna standardna devijacija srednje vrijednosti sadrži približno 68% podataka.
  • Približni podaci za 95% padaju unutar dvije standardne devijacije srednje vrijednosti. 
  • Tri srednje standardne devijacije imaju oko 99,7% ukupnih podataka.
Krivulja normalne distribucije

Stoga, empirijsko pravilo također nazivamo pravilom 68 – 95 – 99,7.

Primjer normalne distribucije

Pretpostavimo da je vrijednost slučajne varijable 2. Ako je srednja vrijednost 5, a standardna devijacija 4, normalnu distribuciju možete pronaći formulom gustoće vjerojatnosti:

problem i rješenje normalne distribucije

f(2,2,4) = 1/(4√2π) e0

f(2,2,4) = 0,0997

Srednja vrijednost i standardna devijacija dva su vitalna parametra normalne distribucije. Bez njih ne možete pronaći normalnu distribuciju i koristiti je s drugim pokazateljima trgovanja za donošenje točnih odluka. 

Napiši komentar