ორობითი ოფციები განათავსეთ Theta განმარტება და პროფილები

ორობითი ოფციონების თეტა არის მეტრიკა, რომელიც აღწერს ცვლილებას რეალური ღირებულების ორობითი განთავსების პარამეტრები ვადის გასვლამდე დროის ცვლილების გამო, ანუ ეს არის ორობითი ოპციების სამართლიანი ღირებულების პირველი წარმოებული. ცვლილებისადმი პატივისცემა ვადის გასვლის დროში და გამოსახულია როგორც:

Θ=dP/dt

ორობითი ჩადების ოფციები თეტა ნაჩვენებია ნახატ 1-ში ვადის გასვლის დროის მიხედვით. ოქროს $1700 ორობითი ოფციონების შემთხვევაში, ფულის გარეშე ოფციები არის მარჯვნივ დარტყმის ზემოთ. $1700 ხოლო ფულის ოფციები არიან მარცხნივ დარტყმის ქვემოთ.

როგორც ორობითი გამოძახების ოფციონების თეტას შემთხვევაში, ორობითი ჩასმის ოფციონები თეტა უარყოფითია, როცა ფულის გარეშეა და დადებითი, როცა ფულის გარეშეა. ვადის გასვლის დრო დიდ გავლენას ახდენს თეტას აბსოლუტურ მნიშვნელობაზე ძალიან მოკლევადიანი ოფციონებით, რომლებსაც აქვთ თეტა, რომელიც ბევრად აღემატება პრემიის რაოდენობას, რომელიც რეალურად შეიძლება გაფუჭდეს.

გასვლის დრო იზრდება თეტა მკვეთრად ეცემა ისე, რომ 25-დღიანი ორობითი განთავსების ოფციები თეტა პიკს აღწევს მხოლოდ 0,5 ტკიპებით.

Binary-Options-Put-Theta-Time-to-Expiry-1700-Gold
ორობითი ოფციები Put Theta – ვადის გასვლის დრო – $1700 ოქრო

სურათი 2 ასახავს ორობითი ჩასმის ოფციონებს თეტა ნაგულისხმევი არასტაბილურობის დიაპაზონში. ორობითი განთავსების ოფციონების თეტას აბსოლუტური მნიშვნელობა საკმაოდ სტატიკურია ნაგულისხმევი არასტაბილურობის დიაპაზონში. როგორც ნაგულისხმევი ცვალებადობა ეცემა, ოპციების პიკი და მიდამოები უახლოვდება დარტყმას, რაც ასახავს, რომ დაბალი ცვალებადობა ზრდის 0 ან 100-ზე ორობითი ჩადების ოფციონის დამკვიდრების ალბათობას.

Binary-Options-Put-Theta-Implied-Volatility-1700-Gold
ორობითი ოფციები Put Theta – ვადის გასვლის დრო – $1700 ოქრო

ორობითი ჩაყრის ოფციები თეტა არის ნულოვანი, როდესაც ფულზეა, ასე რომ, როგორც ძირითადი გავლა დარტყმის გავლით, პოზიცია შეიცვლება მოკლე თეტადან გრძელი თეტა ან პირიქით. ვანილის ორობითი ოფციონების ეს მახასიათებელი აშკარად არ ხდის მათ იდეალურს დროის გაფუჭების გასატარებლად ფულის ფუჭად გაყიდვით, რადგან ფულის გარეშე ჩადებული ნივთის გაყიდვა არა მხოლოდ დაკარგავს ფულს გაფიცვის შედეგად. მაგრამ შემდგომი პოზიცია დაკარგავს ფულს, რადგან პრემია ახლა გაიზარდა ღირებულებაში დროთა განმავლობაში.

სასრული თეტა

ბინარული ჩადების ოფციების გვერდის ნახაზი 2 გვიჩვენებს 5-დღიან $1700 ორობითი ჩადების ოფციონის ფასის პროფილს. $1725 ოქროს საფუძვლიან ფასში, ეს ფასი 31,4087 ღირს. თუ 4.5-დღიანი და 5.5-დღიანი პროფილები იქნება ჩართული, მაშინ მათი მნიშვნელობები იქნება შესაბამისად 30.4312 და 32.2627. სასრული სხვაობის მეთოდის გამოყენებით:

ორობითი ჩასმის ოფციები Theta = ―(P1-პ2)/(ტ1-ტ2)

სადაც:

1 = ვადის გასვლის დღეების მეტი რაოდენობა

2 = ვადის გასვლის დღეების ნაკლები რაოდენობა

1 = ორობითი განთავსების ოფციონების სამართლიანი ღირებულება ვადის გასვლამდე დღეების დიდი რაოდენობით

2 = ორობითი ოპციების სამართლიანი ღირებულება ვადის გასვლამდე დღეების ნაკლები რაოდენობით

ისე, რომ ზემოაღნიშნული რიცხვები უზრუნველყოფენ 5-დღიან ორობითი ჩაყრის ვარიანტების თეტას:

ორობითი ჩასმის ოფციები თეტა = ‒(32.2627‒30.4312)/(5.5‒4.5) = ‒1.8315

თუ დღის ზრდა შემცირდა 0,5-დან 0,00001-მდე, მაშინ:

1 = 5.00001

2 = 4.99999

1 = 31.408715

2 = 31.408679

ასე რომ 5 დღიანი თეტა ხდება:

ორობითი ჩასმის ოფციები თეტა = ‒(31.408715‒31.408679)/(5.00001‒4.99999) = ‒1.8221

 ფინანსური ინჟინერიის წიგნებში განტოლებები შექმნის რიცხვს, რომელიც არის:

1. წლიური დაშლის საფუძველზე და

2. დააფუძნეთ ეს რიცხვი ორობითი ოფციონის ფასზე, რომელიც მერყეობს 0-დან 1-მდე. რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს თეტას:

ორობითი დაყენების ვარიანტი თეტა = ‒1,8221×365/100 = ‒6,6506.

სავარაუდოდ, ეს რიცხვი ისეთივე სასარგებლოა, როგორც შოკოლადის ჩაიდანი!

პრობლემა თეტასთან

4-დღიანი და 5-დღიანი ორობითი განთავსების ვარიანტების ფასი იმავე ფასის პროფილში არის 31,408697 და 29,296833, ასე რომ, ფაქტობრივი 1-დღიანი დროის დაშლა არის ‒(31,408697‒29,296833)/(5‒2,4) = 1‒1‒1‒. ფასის კლება 0.2898. ფაქტობრივად, თეტამ არ შეაფასა ფაქტობრივი დაშლა, რომელიც მოხდება 0.2898/1.8221 = 15.9%-ით.

ვადის გასვლამდე 1 დღე, ორობითი ჩადების ოფციას აქვს a რეალური ღირებულება 13.3694 ასე რომ, დაშლა უნდა იყოს 13,3694 ოქროს ფასი $1725. ამის საპირისპიროდ, თეტა, რომელიც დაფუძნებულია ფასის დროის პირველ დიფერენციალზე, dP/dT, ანუ სახელმძღვანელოს განტოლებებიდან გამოყვანილი არის 12.1013.

რატომ განსხვავდება პირველი წარმოებული/სასრული სხვაობის მეთოდით წარმოქმნილი თეტა რეალური რიცხვისგან? ორობითი და ჩვეულებრივი ოფციები გამოითვლება ექსპონენციალური ფაქტორის გამოყენებით ე‒რტ რაც, ფაქტობრივად, ოფციონის ფასს დროთა განმავლობაში ნულამდე მიჰყავს მუდმივად მზარდი ტემპით.

მოკლედ, თუ თეტა უნდა იყოს გამოსაყენებელი რიცხვი პრაქტიკოსებისთვის, ეს უნდა იყოს:

  1. გამრავლებული 100-ზე, რათა აისახოს ფასების დიაპაზონი 0-100 0-1-ის საპირისპიროდ, და
  2. დღიური კურსის მისაღებად იყოფა 365-ზე.

მაგრამ მაშინაც კი, ეს რიცხვი იქნება დაფუძნებული 50% დროული დაშლა რომ უკვე შედგა. თუ ვინმე იყენებს სასრული სხვაობის მეთოდს, მაშინ შესაძლოა უფრო გონივრული იყოს უბრალოდ შეაფასოს მიმდინარე ოფციონის ფასი, გამოაკლოს დღე ვადის გასვლამდე და გააკეთოს მეორე გამოთვლა და შემდეგ აიღოს მეორე ფასი პირველიდან.

იპოვეთ მეტი სტატია ჩემს ორობითი პარამეტრების ლექსიკონში.

Დაწერე კომენტარი

რა წაიკითხოთ შემდეგ