Apakah Aliran Tunai? | Definisi dan Contoh


Aliran tunai ialah aliran tunai bersih dan perkara lain yang setara masuk dan keluar syarikat. 

Wang tunai dianggap sebagai jiwa perniagaan. Tanpa wang tunai, perniagaan atau peniaga tidak dapat bertahan. Oleh itu, mengukur jumlah wang tunai yang masuk dan keluar dari perniagaan adalah penting. Istilah aliran tunai dicipta untuk tujuan yang sama. Peniaga boleh memastikan jumlah bersih wang tunai yang masuk dan keluar dari kebimbangan.

Aliran tunai secara ringkas

 • Pergerakan tunai dan setara masuk dan keluar syarikat.
 • Contoh Aliran Masuk: Dividen, jualan, royalti, penghutang dan faedah menyumbang kepada aliran masuk tunai.
 • Contoh Aliran Keluar: Membeli saham, hasil dan perbelanjaan modal menghasilkan aliran keluar tunai.
 • Kepentingan Aliran Tunai Positif: Menunjukkan kesihatan kewangan, keupayaan untuk membayar balik pinjaman, menampung perbelanjaan dan menarik pelabur.
 • Penyata aliran tunai: Penting untuk menganalisis kecairan dan keuntungan, membantu pelabur menilai kekuatan kewangan syarikat.

Aliran masuk dan keluar tunai

 • Jika seorang peniaga menerima dividen untuk pelaburannya, ia akan mewakili aliran masuk tunai. Contoh lain aliran masuk termasuk wang daripada jualan, royalti, penghutang, faedah, dsb.
 • Wang yang dibelanjakan untuk membeli saham atau apa sahaja bermakna aliran keluar tunai. Ia biasanya terdiri daripada hasil dan perbelanjaan modal. 

Dalam kebanyakan laporan kewangan, objektif utama adalah untuk menilai aliran tunai, asalnya, dan ke mana ia pergi. Aliran tunai adalah penting untuk mengetahui prestasi kewangan syarikat dan sejauh mana ia dapat menanggung ketidakstabilan kewangan dengan lebih baik. 

Sebuah perniagaan harus mempunyai aliran tunai yang positif untuk mengekalkan muhibahnya dan menarik pelabur. Ini bermakna perniagaan mempunyai lebih banyak aliran masuk daripada aliran keluar tunai.

Aliran tunai positif menunjukkan:

 • Aset cair firma semakin meningkat.
 • Ia boleh membayar balik pinjaman yang diambil daripada bank dan pemiutang. 
 • Ia boleh menampung semua perbelanjaannya, membayar pemegang saham, dan banyak lagi. 

Tambahan pula, syarikat yang mempunyai fleksibiliti kewangan boleh menghadapi sebarang cabaran. Pelabur juga tertarik kepada syarikat yang mempunyai aliran tunai yang positif.

Menganalisis aliran tunai dengan penyata aliran tunai

Anda memerlukan penyata aliran tunai untuk menganalisis kecairan dan keuntungan perniagaan. Ia adalah penyata kewangan rasmi yang menerangkan sumber dan penggunaan wang tunai syarikat pada masa tertentu. 

Penganalisis dan pelabur menggunakan penyata aliran tunai untuk menentukan keupayaan syarikat untuk menjana tunai dan menampung perbelanjaan operasinya. 

Penyata kewangan syarikat yang paling penting ialah penyata aliran tunai. Ia adalah salah satu bahagian penting, sebagai tambahan kepada kunci kira-kira dan penyata pendapatan. 

Contoh aliran tunai

Berikut ialah ilustrasi penyata aliran tunai syarikat yang akan membantu anda menjelaskan konsep tersebut. 

Aliran Tunai daripada OperasiJumlah
Pendapatan bersih$60,000
Tambahan kepada Tunai
Susut nilai$20,000
Peningkatan dalam Akaun Pemiutang$10,000
Tolak daripada Tunai
Peningkatan dalam Akaun Belum Terima $20,000
Peningkatan dalam Inventori$30,000
Tunai Bersih daripada Operasi$40,000
Aliran Tunai daripada Pelaburan
Pembelian Peralatan$5,000
Aliran Tunai daripada Pembiayaan
Nota dibayar$7,500
Aliran Tunai untuk Bulan Berakhir$42,500
 • Jumlah dolar biru membawa kepada aliran keluar tunai. Sebagai contoh, peningkatan dalam inventori menunjukkan bahawa perniagaan menambah inventori bernilai jumlah ini pada kunci kira-kira. Walau bagaimanapun, kami membeli inventori $30,000, mengurangkan wang tunai. 
 • Jumlah dalam warna hitam mencadangkan aliran masuk tunai. Sebagai contoh, penyata pendapatan menunjukkan susut nilai $20,000 sebagai perbelanjaan. Walau bagaimanapun, ia tidak mengurangkan sebarang wang tunai. Itulah sebabnya kami menambahnya semula kepada pendapatan bersih. 

Daripada jadual di atas, anda boleh melihat bahawa penyata aliran tunai mempunyai tiga bahagian. Setiap bahagian mempunyai kepentingannya dalam perniagaan dan membawa kepada aliran masuk dan keluar tunai.

Garisan bawah

Aliran tunai adalah penting untuk memahami sejauh mana perniagaan berfungsi. Ramai orang mengelirukannya dengan keuntungan, tetapi mereka tidak sama. Keuntungan adalah pendapatan bersih seorang peniaga. Sebaliknya, aliran tunai ialah jumlah bersih tunai yang masuk dan keluar dari perniagaan. 

Mengenai Pengarang

Percival Knight
Percival Knight ialah peniaga Pilihan Perduaan yang berpengalaman selama lebih daripada sepuluh tahun. Terutamanya, dia berdagang 60 saat pada kadar hit yang sangat tinggi. Strategi kegemaran saya ialah dengan menggunakan candlestick dan fake-breakouts

Tulis komen