Apakah Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)? Definisi dan contoh

Grafik keluaran dalam negara kasar

KDNK ialah keseluruhan nilai kewangan atau pasaran bagi semua produk akhir dan komoditi yang dikeluarkan di dalam sempadan negara dalam tempoh masa tertentu yang biasanya satu tahun. Ia berfungsi sebagai penilaian lengkap status ekonomi negara kerana ia merupakan ukuran luas keseluruhan pengeluaran domestik.

KDNK biasanya dianggarkan setiap tahun, walaupun ia juga dikira setiap suku tahun. Di Amerika Syarikat, sebagai contoh, pentadbiran menerbitkan unjuran KDNK tahunan untuk setiap suku kewangan dan juga untuk keseluruhan tahun fiskal. Setiap maklumat dalam laporan ini dibentangkan dalam fakta sebenar, yang bermaksud bahawa ia telah dikemas kini untuk turun naik harga dan oleh itu bebas daripada inflasi.

KDNK memberikan gambaran keseluruhan kewangan sesebuah negara dan digunakan untuk menentukan jumlah dan kadar pertumbuhan ekonomi. KDNK boleh dinilai menggunakan perbelanjaan, output atau pendapatan dalam salah satu daripada tiga kaedah. Ia boleh diubah suai untuk inflasi dan demografi untuk menawarkan maklumat yang lebih terperinci.

KDNK benar menyumbang akibat inflasi, manakala KDNK nominal tidak. Tanpa mengira kelemahannya, KDNK ialah sumber yang berguna untuk kerajaan, usahawan dan perusahaan semasa mereka bentuk strategi.

Memahami Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)

Lelaki menganalisis keluaran dalam negara kasar

KDNK sesebuah negara dikira dengan memfaktorkan semua perbelanjaan negeri dan swasta, perbelanjaan awam, pelaburan, peningkatan paras saham swasta, dan baki dagangan asing. Jumlah eksport ditambah kepada nilai tolak nilai import.

Peratusan terbesar KDNK terdiri daripada perbelanjaan pengguna, yang dikenali sebagai penggunaan. Ia mempunyai purata sekitar 65 dan 70 peratus untuk beberapa generasi dan merupakan penyumbang penting kepada KDNK. Seperti yang dikatakan sebelum ini, pelaburan adalah komponen penting KDNK. Ini terdiri daripada perbelanjaan biasa, kos pembinaan kilang dan penambahan atau penurunan dalam stok perniagaan. 

Konsep keluaran dalam negara kasar boleh dihuraikan dalam pelbagai aspek. Penganalisis menerangkannya dalam satu cara dengan menggunakan statistik KDNK untuk mengira purata keluaran ekonomi individu yang boleh diperuntukkan kepada setiap penduduk.

Keluaran Negara Kasar (KNK) dan Pendapatan Negara Kasar (PNK) ialah dua metrik kewangan yang berkaitan. KNK ialah jumlah nilai semua produk dan perkhidmatan siap yang dijana oleh rakyat sesebuah negara, tidak kira di mana mereka tinggal. KNK ialah jumlah KDNK negara dan pendapatan asing bersih.

Contoh pelbagai jenis KDNK

GPD boleh dikira dalam pelbagai pendekatan. Cara yang paling popular adalah seperti berikut:

KDNK nominal 

Jumlah penilaian semua produk dan perkhidmatan yang dicipta pada tahap harga pasaran semasa. Ini mengandungi semua turun naik harga dalam tahun kalendar yang disebabkan oleh tekanan inflasi.

KDNK sebenar

jumlah keseluruhan produk dan perkhidmatan yang dijana pada harga yang tidak berubah. Harga yang digunakan untuk mengira KDNK adalah bergantung pada tahun asas tertentu atau tahun sebelumnya. Kerana ia sebelum ini merupakan angka yang disesuaikan dengan inflasi, kesan inflasi dihapuskan; ini menawarkan gambaran kemajuan ekonomi yang lebih realistik.

KDNK sebenar

Semua output diukur dalam masa hidup pada sebarang kekerapan atau pada bila-bila masa tertentu. Ia memaparkan situasi semasa perniagaan ekonomi.

KDNK yang berpotensi

Keadaan ekonomi yang sempurna dengan pekerjaan penuh dalam semua bidang, mata wang yang stabil dan harga produk yang stabil

Tulis komen