Pilihan Perduaan Letakkan definisi dan profil Delta

Delta pilihan letak binari ialah metrik yang menerangkan perubahan dalam nilai saksama disebabkan oleh perubahan dalam harga asas, iaitu ia adalah yang pertama terbitan pilihan binari meletakkan nilai saksama berkenaan dengan perubahan dalam harga (S) asas dan digambarkan sebagai:

Delta= P/S

Delta pilihan letak binari kemudiannya adalah kecerunan profil harga Rajah. 1 & 2 pada Pilihan Letak Perduaan.

Perkaitan praktikal delta pilihan letak binari ialah ia menyediakan nisbah yang boleh menukar kedudukan pilihan letak binari kepada kedudukan yang setara dalam asas. Jadi, jika letak binari habis-habis wang mempunyai delta ―0.25 maka kedudukan panjang dalam put binari itu, katakan, 100 kontrak akan bersamaan dengan:

100 letak binari = ―0.25 x 100 = ―25 niaga hadapan, atau 25 niaga hadapan pendek.

Memandangkan masa depan mempunyai garis lurus Profil P&L sedangkan, secara amnya, pilihan mempunyai profil P&L bukan linear, delta dan kedudukan setara seterusnya hanya baik untuk harga asas tersebut. Sebenarnya bukan sahaja perubahan dalam asas mempunyai kaitan pada delta, tetapi faktor lain seperti turun naik tersirat, masa untuk tamat tempoh, dan mungkin kadar faedah dan hasil juga akan mempunyai suara. Delta pilihan letak binari ialah nombor dinamik yang mempunyai delta sendiri, gamma pilihan letak binari.

Profil delta pilihan letak binari ialah delta pilihan panggilan binari yang dipantulkan melalui paksi mendatar pada sifar. Oleh itu delta pilihan letak binari sentiasa sifar atau negatif dan paling negatif apabila di-the-money. Apabila masa untuk tamat tempoh menghampiri sifar delta pilihan letak binari akan menghampiri infiniti negatif.

Opsyen letak binari delta dipaparkan menentang masa untuk tamat tempoh dalam Rajah 1. Apabila masa tamat tempoh berkurangan, profil delta menjadi semakin sempit di sekitar mogok. Bila ada 25 hari untuk tamat tempoh dan turun naik tersirat adalah pada 25% nilai mutlak delta adalah rendah tetapi pada jam terakhir hayatnya, ia bermutasi menjadi (bersama-sama dengan pilihan panggilan binari) instrumen paling berbahaya yang wujud.

Pilihan Perduaan Meletakkan Delta – Masa untuk Tamat Tempoh – $1700 Emas

Perduaan meletakkan pilihan delta ke atas julat turun naik tersirat disediakan dalam Rajah 2. Di sini, walaupun dengan turun naik tersirat pada 15% dan 5 hari untuk tamat tempoh, delta mutlak adalah melebihi 1.0, nilai maksimum delta konvensional.

Perduaan-Pilihan-Put-Delta-Tersirat-Volatiliti-1700-Emas
Pilihan Perduaan Meletakkan Delta – Masa untuk Tamat Tempoh – $1700 Emas

Apabila binari meletakkan pilihan delta, atau mana-mana delta lain untuk perkara itu, mampu menjadi begitu tinggi seseorang tidak akan menjangka tebaran bida/permintaan yang sangat kompetitif daripada pembuat pasaran kerana risiko arah yang ditanggung dalam mengambil perdagangan boleh dengan mudah mengimbangi keuntungan pada tawaran/permintaan

Delta Terhad

5 hari, 25% tersirat turun naik $1700 binari profil harga opsyen letak bagi Rajah 2 halaman Opsyen Letak Perduaan pada harga emas asas $1725 menunjukkan nilai jual adalah 31.408697. Pada harga asas emas 1724.5 dan 1725.5, pilihan bernilai masing-masing 31.761051 dan 31.058130. Menggunakan kaedah perbezaan terhingga:

Binary Put Option Delta = (P1‒P2)/(S1‒S2)

di mana:

S1 = Harga asas yang lebih rendah

S2 = Harga asas yang lebih tinggi

P1 = Harga Binary Put Option pada harga asas yang lebih rendah

P2 = Harga Binary Put Option pada harga asas yang lebih tinggi

supaya nombor di atas menyediakan delta pilihan binari 5 hari bagi:

Delta Pilihan Letak Perduaan = ‒(31.761051‒31.058130)/(1724.5‒1725.5) = ‒0.702921

Jika kenaikan harga asas dikurangkan daripada 0.5 kepada 0.00001 maka:

S1=1724.99999

S2=1725.00001

P1=31.408704

P2=31.408690

supaya delta 5 hari menjadi:

Delta Pilihan Letak Perduaan = ‒(31.408704‒31.408690)/(1724.99999‒1725.00001) = ‒0.702929

supaya kenaikan harga asas yang sempit telah membuat sedikit perbezaan. Ini adalah kerana turun naik tersirat yang tinggi dan masa untuk tamat tempoh telah mengurangkan gamma pilihan letak binari kepada hampir sifar.

Contoh Praktikal:  Pada harga asas emas $1725 saya membeli 100 kontrak opsyen jual binari $1700 pada harga 31.408697 dengan delta -0.702929 supaya saya juga membeli 100 x ―0.702929 = 70.2929 TP jika bawah 10.2929. bernilai 27.987386 manakala jika ia jatuh kepada 1720 ia telah mendapat nilai dan bernilai 35.008393. Bagaimanakah P&L melihat dua harga asas baharu ini?

Pada $1730 pilihan P&L:

100 kontrak x (27.997386-31.408697) = ―342.1311 kutu

70.21 kontrak x (1730-1725) = +351.0503 mata

Keuntungan = 351.0503-342.1311 = 8.9192

Pada $1720 pilihan P&L:

100 kontrak x (35.008393-31.408697) = +359.9696 kutu

70.21 kontrak x (1720-1725) = ―351.0503 kutu

Keuntungan = 359.9696-351.0503 = 8.9193

Lindung nilai ini telah mencipta keuntungan pada bahagian atas hampir sama dengan keuntungan pada bahagian bawah. Lindung nilai telah hampir tepat.

NB Harga panggilan binari dan meletakkan pilihan dalam julat 0-100 memerlukan pemeriksaan yang teliti daripada orang greek sebenar menggunakan contoh seperti di atas. Ini juga terpakai pada pilihan konvensional dan pilihan binari di mana nilai tanda asas mungkin tidak sama dengan nilai tanda pilihan. Menggunakan contoh yang berfungsi seperti di atas dengan serta-merta memberikan semakan pada greek.

Cari lebih banyak artikel dalam Glosari Pilihan Perduaan saya.

Tulis komen

Apa yang perlu dibaca seterusnya