Apakah taburan Normal? Definisi dan contoh

Grafik taburan normal

Katakan anda tertanya-tanya tentang taburan kebarangkalian berterusan yang paling penting dalam kebarangkalian dan ekonomi. Dalam kes itu, Pengedaran Normal mungkin memuaskan fikiran anda. Sesetengah orang merujuknya sebagai Taburan Gaussian dan lengkung loceng.

Dengan Taburan Normal, banyak pembolehubah rawak diwakili dalam ekonomi dan perdagangan. Tambahan pula, peniaga juga boleh menggunakannya untuk mendapatkan pengagihan kebarangkalian lain. Oleh itu, adalah sangat penting apabila menganalisis data. Mari kita ketahui lebih lanjut tentang Taburan Normal, definisinya dan contoh. 

Takrif taburan normal

Untuk memahami Taburan Normal, mari kita andaikan fungsi ketumpatan di mana f(x) ialah kebarangkaliannya dan X ialah pembolehubah rawak. Oleh itu, ia mentakrifkan fungsi yang disepadukan antara julat (x hingga x + dx). Ia seterusnya memberikan kebarangkalian X dengan mempertimbangkan nilai antara x dan x+dx.

f(x) ≥ 0 ∀ x ϵ (−∞+∞)

Dan -∞+∞ f(x) = 1

Akhir sekali, kita boleh mengatakan bahawa Taburan Normal ialah fungsi ketumpatan kebarangkalian untuk pembolehubah rawak berterusan dalam sistem. 

Formula pengedaran normal

Anda boleh mencari fungsi ketumpatan kebarangkalian bagi taburan gaussian menggunakan formula berikut:

Formula Pengedaran Normal

di mana:

  • x ialah pembolehubah
  • μ mewakili min
  • σ merujuk kepada sisihan piawai

Keluk taburan normal

Keluk taburan normal yang ditunjukkan pada peranti komputer riba

Keluk Taburan Normal biasanya berbentuk loceng. Itulah sebabnya keluk loceng adalah nama lain untuk keluk pengedaran ini. Dalam Taburan Normal, pembolehubah rawak boleh mengambil sebarang nilai yang tidak diketahui daripada julat tertentu. Anda juga boleh merujuk kepada pembolehubah rawak ini sebagai pembolehubah berterusan. 

Sebagai contoh, pelajar di sekolah mempunyai ketinggian dalam julat, katakan, 0 hingga 6 kaki. Walau bagaimanapun, julat ini dipengaruhi oleh batasan fizikal manusia.

Pada hakikatnya, julat pembolehubah juga boleh dilanjutkan daripada –∞ hingga + ∞. Taburan Normal di sini akan memberikan kebarangkalian nilai yang terletak dalam julat tertentu eksperimen. Katakan anda tidak boleh meluangkan banyak masa untuk membuat semua pengiraan. Dalam kes itu, anda boleh menggunakan Kalkulator Taburan Normal untuk mencari ketumpatan kebarangkalian dengan memberikan sisihan piawai dan nilai min. 

Sisihan piawai taburan normal

Biasanya, sisihan piawai adalah positif dalam Taburan Normal. Dalam Keluk Taburan Normal, Min menentukan garis simetri. Sebaliknya, sisihan piawai mentakrifkan sejauh mana data tersebar. 

Sisihan piawai yang lebih kecil akan menghasilkan graf yang lebih sempit dan begitu juga sebaliknya. 

Jika kita menggunakan sisihan piawai, peraturan yang boleh disahkan menyatakan:

  • Satu sisihan piawai Purata mengandungi kira-kira 68% data.
  • Data anggaran 95% berada dalam dua sisihan piawai Purata. 
  • Tiga min sisihan piawai mempunyai kira-kira 99.7% daripada jumlah data.
Keluk taburan normal

Oleh itu, kita juga merujuk kepada peraturan empirikal sebagai peraturan 68 – 95 – 99.7.

Contoh taburan normal

Katakan nilai pembolehubah rawak ialah 2. Jika Min ialah 5 dan sisihan piawai ialah 4, anda boleh mencari Taburan Normal dengan formula ketumpatan kebarangkalian:

masalah taburan normal dan penyelesaian

f(2,2,4) = 1/(4√2π) e0

f(2,2,4) = 0.0997

Min, dan sisihan piawai ialah dua parameter penting bagi Taburan Normal. Tanpa mereka, anda tidak boleh mencari Pengedaran Normal dan menggunakannya dengan penunjuk dagangan lain untuk membuat keputusan yang tepat. 

Tulis komen