Binære opsjoner oppgjørspris og CBOE forklart

Det er en fullstendig feilslutning det binære alternativer oppgjørsprisene er begrenset til null og én. Absolutt, en individuell binær call eller put vil generelt sett avgjøres til null eller én, men likevel kan opsjonsspesifikasjonen diktere at en binær call eller put opsjon setter seg på 0,5 når den underliggende aktivaprisen er nøyaktig på streik ved utløp.

Etter hvert som markedet for binære opsjoner modnes, vil det bli tatt større interesse for strukturert binære strategier som veldig ofte vil avgjøre kl priser mellom null og en. Den følgende artikkelen påpeker hvor umodent det nåværende markedet for binære opsjoner er, og som utviklingen av CBOE (og konvensjonelle opsjoner) illustrerer, vil markedet for binære opsjoner sannsynligvis forvandles til en langt mer sofistikert affære med langt større bruk av strukturerte binære opsjoner. .

CBOE-åpningsdag 26. april 1973

Binære opsjoner vs CBOE

En overfladisk analyse av utviklingen av det konvensjonelle opsjonsmarkedet viser hvordan kun kjøpsopsjoner ble handlet innledningsvis. En historie om Chicago Board Options Exchange (CBOE) CBOE-historien viser hvordan CBOE ble lansert i 1973, men det var ikke før i 1977 at salgsopsjoner ble tilbudt. Før salgsopsjonene kunne ikke hele spekteret av det som nå er aksepterte opsjonsstrategier ha eksistert, f.eks. straddles, strangles, kombinasjoner, put-spreads og andre strategier som involverer puts, men inkluderingen av omsettelige puts var opprettelsen av CBOE. Bildet nedenfor illustrerer veksten av CBOE med tanke på at dette er OEX-gropen; denne gropen er befolket av tradere som handler med opsjoner på bare en eiendel, OEX-opsjoner.

Aktivitet i OEX-gropen 1995

Binære opsjonsstrukturer

Et par eksempler på denne situasjonen kan omfatte:

  1. en "stripe" av to binære kjøpsopsjoner på en eiendel med forskjellige innløsningspriser men samme utløp. Ved å kjøpe for eksempel 60 kontrakter med den øvre innløsningskursopsjonen og 40 av den nedre innløsningsopsjonen betyr at oppgjørsprisen nå kan være 0,0, 0,4 og 1,0, og oppgjørsverdien på 0,4 utløses dersom den underliggende aktivaprisen slår seg mellom de to streikpriser. Denne strategien har blitt referert til som en Everyway Call.
  2. en 'løk alternativ' er et rede av doble no-touch alternativer hvorved hvis den underliggende aktivaprisen ikke berører noen av de to indre streikene, vil løkopsjonen sette seg på 1. Men hvis en av disse streikene berøres, vil den maksimale utbetalingen reduseres, men ikke nødvendigvis til null, for eksempel 0,5. Denne prosessen kan gjentas slik at de nye erstatningsstreikene ved berøring reduserer den maksimale utbetalingen nok en gang, til kanskje 0,25. Og så videre.

Nadex Bull Spreads

Et interessant eksempel er Nadex Bull Spread. I konvensjonelle opsjonsvilkår er dette bare en samtalespredning, men likevel tilbyr Nadex denne 'Bull Spread' slik at det er 100 omsettelige underliggende priser mellom og inkludert de to streikene. Faktisk er dette en stripe med 100 binære opsjoner, så allerede konseptet med å tilby binære opsjoner med variable oppgjørspriser er allerede etablert av Nadex.

Markeder i spedbarnsalderen

Finansmarkedene fortsetter sjelden i det formatet de opprinnelig ble unnfanget. Dette er like sannsynlig tilfellet med det voksende markedet for binære opsjoner som ethvert modent marked, spesielt CBOE som tilbyr en flott 25-minutters video som dekker utviklingen deres.

En av de mer åpenbare endringene som vil finne sted i binæropsjonsindustrien er aksept og økt bruk av strukturerte binære opsjoner; dette vil i sin tur skape et nytt sett med binære opsjonsinstrumenter som gir oppgjørspriser bundet av området null og én, men ikke begrenset til ytterpunktene null og én.

Om forfatteren

Jeg er en erfaren binær opsjonshandler i mer enn 10 år. Hovedsakelig handler jeg 60 andre handler med en veldig høy treffrate.

Skriv en kommentar

Hva du skal lese videre