Hva er en konsolidering? Definisjon og eksempel

Konsolideringsutbrudd som sett på S&P CNX NIFTY Future
Konsolideringsutbrudd som sett på S&P CNX NIFTY Futures

Begrepet "konsolidering" i teknisk analyse innebærer en eiendels oscillasjon mellom et forhåndsbestemt sett med handelsområder. Etter en periode med ubesluttsomhet stiger eiendelens pris opp eller ned handelsmønstre for å avslutte konsolideringen. 

I følge finansregnskap er konsolidering en serie rapporter som fremstiller en morvirksomhet og dens datterselskaper som én enhet.

Forstå konsolideringer:

Konsolideringssoner Bitcoin / TetherUSD
Konsolideringssoner Bitcoin / TetherUS

For hver periode kan prisdiagrammer vise faser av konsolidering, som kan strekke seg over dager, uker eller til og med måneder. Støtte- og motstandsnivåer på prisdiagrammer brukes av tekniske handelsmenn for å bestemme om de skal kjøpe eller selge. 

Å bryte et konsolideringsmønster kan oppstå av flere forskjellige årsaker, inkludert kunngjøring av vesentlig relevant informasjon og påfølgende grenseordrer som utløses.

Hvorfor er konsolidering viktig?

To kvinner som analyserer konsolidering

Konsolidering er delvis drevet av stordriftsfordelene som kan oppnås gjennom fusjoner. For å oppnå betydelige kostnadsbesparelser og inntektssynergier, kan kombinerte firmaer konsolidere sine eksisterende operasjonelle rammer og redusere overlapping. I tillegg til å skaffe seg en større kundebase, et utvidet geografisk fotavtrykk og et mer mangfoldig produkttilbud, kan et selskap bestemme seg for å kjøpe ut en konkurrent av en rekke andre grunner.

En industris maktbalanse endres når ett eller noen få selskaper kontrollerer en stor prosentandel av industrien. Fusjoner og oppkjøp (M&A) kan endre konkurransemiljøet, så investorer bør tenke nøye gjennom før de tar en beslutning.

Konsolidering: Støtte vs motstand

Støtte og motstand i handel

Under en konsolideringsfase fungerer eiendelens bunn- og øvre grenser som støtte- og motstandsnivåer. Prismønsterets øvre og nedre ende er representert av henholdsvis motstands- og støttenivåer.

Volatilitet soars og kortsiktige tradere har en bedre sjanse til å tjene penger når prisen bryter gjennom de tidligere bestemte støtte- og motstandsnivåene. 

Et gjennombrudd over motstand blir sett på som et tegn på at prisen vil fortsette å stige, så traderen kjøper. Men hvis prisen bryter under støttenivået, forlater traderen posisjonen og forlater markedet.

Et eksempel på konsolidering

Konsolidering varierer Bitcoin / USD
Konsolidering varierer Bitcoin / USD

Tenk på følgende scenario: XYZ Corporation kjøper 100% av ABC Manufacturings netto eiendeler for $1 millioner, og ABCs nettoaktiva har en rimelig markedsverdi på $700.000. 

Konsernregnskap viser ABCs eiendeler til $700.000 og står for en goodwilleiendel på $300.000 som ble betalt mer enn markedsverdien.

Konklusjon

Regnskapsføring av de finansielle komponentene i en filials inntekter og kostnader, samt dens kontantstrømmer, forpliktelser og fortjeneste eller tap, konsolideres. Under konsolideringsteknikken blander regnskapsoppgaven de økonomiske inndataene til morselskapet og dets datterselskaper med nødvendig sletting av oppføringer for å forhindre gjentakelse av data.

Brukerdefinert