Hva er en rente? Definisjon og eksempel

Hva er renter? Definisjon og eksempel

Når det er en økonomisk aktivitet, utlån og innlån er vanlige elementer. Det er et faktum at ingen går inn i forretningsverdenen uten å sikre en kjerne av fortjeneste. Renten er et slikt element som er nøkkelkilde til fortjeneste bak utlån og innlån

Når det kommer til handel også, har renter sin egen betydning. Her skal vi tyde alt som er å vite om renten og dens funksjon i handel og annen finansiell virksomhet.

Hva er en rente nøyaktig?

Rentene vokser i verdi

En rente er et begrep som finansverdenen bruker ofte. For å forstå renten kan vi si at det bare er et beløp. Det er det beløp som en långiver har rett til å kreve fra en låntaker

Renten er et prosentbeløp utledet fra hovedstolen. Et hovedbeløp er et faktisk beløp som en låntaker mottar for å finansiere andre finansielle aktiviteter. 

Et slikt lånt fond kan også brukes til handel med giring etc. Vanligvis oppstår renten på årsbasis under forkortelsen APR. Den utvides ganske enkelt som en årlig prosentsats.

Forstå renten

Når låntaker mottar en eiendel fra utlåner, kan hun bruke den til ulike formål. Derfor er renter en belastning som långiver pålegger låntakeren for slik bruk. 

Eiendelen kan variere fra enkle kontanter til forbruksvarer og råvarer. Men i alle lånetransaksjoner spiller rentene en viktig rolle. Lånet kan være for en bestemt bruk eller finansiering. For eksempel kan enkeltpersoner låne penger for å kjøpe eller finansiere andre aktiviteter; bedrifter låner for å utvide sine porteføljer osv. 

Nå kan låntakeren av eiendelen eller pengene tilbakebetale det i et engangsbeløp eller forhåndsbestemte avdrag. Imidlertid avhenger størrelsen av renten på hvor mye risiko låntakeren har. Et høyrisikolån vil ha høy rente og omvendt.

Eksempel på rentesats

Eksempler på ulike renter

Vi kan forenkle rentebegrepet gjennom et eksempel. For eksempel tar en person et $200 000 boliglån fra en bank, og renten banken pålegger er 5%. I et slikt tilfelle, når låntakeren ønsker å returnere $200,000, vil renten legges til hovedstolen. Så det totale tilbakebetalingsbeløpet blir $200,000+(5% x $200,000) = $200,000+$10,000= $210,000.

Det er et punkt hvor renten viser den lønnsomme delen av en transaksjon.

Typer av renter

  • Enkel rentesats: Beregningen går etter hovedstol multiplisert med rente og tid.
  • Sammensatt rente: I motsetning til enkel rente, blir beregningen tatt som p X [(1 + rente)n − 1], der p betyr hovedstol og n betyr antall sammensatte perioder.

Rente og handel

Rente er et begrep som banksektoren trives med. Banker gir lån og krever renter for å få fortjenesten. Det er imidlertid ikke det eneste domenet hvor renten ser sin anvendelse. 

I binær handel er det også involvering av renter. Lure handelsmenn kan tilsvarende bruke rentederivatet som lånene med rente. Rentederivatet er ikke annet enn et finansielt instrument med en verdi. Men verdien av dette derivat eller finansielt instrument har en sammenheng med rentebevegelsene. Det betyr at når rentene beveger seg opp eller ned, skal instrumentets verdi svinge. 

Rentederivatene inkluderer futures, binære opsjoner osv. Hovedbruken av denne typen derivat er mens sikring, som i seg selv ikke betyr annet enn en investering som reduserer risikoen.

Brukerdefinert