Wat is het Bruto Binnenlands Product (BBP)? Definitie en voorbeelden

Grafiek van het bruto binnenlands product

BBP is de totale financiële of marktwaarde van alle eindproducten en grondstoffen die in een bepaalde periode binnen de grenzen van een land zijn vervaardigd dat is meestal een jaar. Het dient als een volledige beoordeling van de economische status van een land, aangezien het een brede meting is van de gehele binnenlandse productie.

BBP is normaal geschat op jaarbasis, hoewel het ook op kwartaalbasis wordt berekend. In de Verenigde Staten publiceert de administratie bijvoorbeeld een BBP-prognose op jaarbasis voor elk financieel kwartaal en voor het hele fiscale jaar. Elk stukje informatie in dit rapport is feitelijk gepresenteerd, wat betekent dat het is bijgewerkt voor prijsschommelingen en dus vrij is van inflatie.

Het BBP geeft een financieel overzicht van een natie en wordt gebruikt om het volume en de snelheid van de economische groei te bepalen. Het BBP kan worden geëvalueerd met behulp van uitgaven, output of inkomens in een van de drie methoden. Het kan worden aangepast voor inflatie en demografie om meer gedetailleerde informatie te bieden.

Het reële bbp houdt rekening met de gevolgen van inflatie, het nominale bbp niet. Ongeacht de tekortkomingen is het BBP een nuttige hulpbron voor regeringen, ondernemers en ondernemingen bij het ontwerpen van een strategie.

Inzicht in het bruto binnenlands product (bbp)

Man die het bruto binnenlands product analyseert

Het BBP van een land wordt berekend door rekening te houden met alle staats- en particuliere uitgaven, overheidsuitgaven, investeringen, stijgingen van particuliere voorraden en de buitenlandse handelsbalansen. Het bedrag van de uitvoer wordt opgeteld bij de waarde minus die van de invoer.

Het grootste percentage van het BBP bestaat uit consumentenbestedingen, ook wel consumptie genoemd. Het is al generaties lang gemiddeld 65 en 70 procent en levert een belangrijke bijdrage aan het BBP. Zoals eerder gezegd, zijn investeringen een essentieel onderdeel van het bbp. Dit omvat gewone uitgaven, bouwkosten van fabrieken en toevoegingen of dalingen van bedrijfsvoorraden. 

Het begrip bruto binnenlands product kan in een groot aantal aspecten worden beschreven. Analisten leggen het op één manier uit door BBP-statistieken te gebruiken om de gemiddelde individuele economische output te berekenen die aan elke inwoner kan worden toegewezen.

Bruto Nationaal Product (BNP) en Bruto Nationaal Inkomen (BNI) zijn twee gerelateerde financiële statistieken. Het BNP is de totale waarde van alle afgewerkte producten en diensten die worden gegenereerd door de mensen van een natie, ongeacht waar ze wonen. Het BNP is het totaal van het BBP van een land en de netto buitenlandse inkomsten.

Voorbeelden van verschillende soorten BBP

GPD kan op verschillende manieren worden gekwantificeerd. De meest populaire manieren zijn als volgt:

Nominaal BBP 

De totale waardering van alle producten en diensten die zijn gecreëerd tegen de huidige marktprijsniveaus. Hierin staan alle prijsschommelingen in het kalenderjaar die veroorzaakt worden door inflatoire druk.

Reële BBP

het totale aantal producten en diensten dat is gegenereerd tegen ongewijzigde prijzen. De prijzen die worden gebruikt om het BBP te berekenen, zijn afhankelijk van een specifiek basisjaar of het voorgaande jaar. Omdat het voorheen een voor inflatie gecorrigeerd cijfer was, worden de effecten van inflatie weggenomen; dit biedt een meer realistische weergave van de economische vooruitgang.

Werkelijk BBP

Alle outputs worden live gemeten op elke frequentie of op een specifiek moment. Het geeft de huidige situatie van de economie weer.

Potentieel BBP

De perfecte economische situatie met volledige werkgelegenheid in alle gebieden, stabiele valuta's en stabiele productprijzen

Schrijf een reactie