Najlepsze wskaźniki techniczne dla handlu Binomo


Wskaźniki techniczne są bardzo ważne dla traderów, aby podejmować decyzje handlowe. Poznanie tych wskaźników i wiedza o tym, jak z nich korzystać, może przynieść Ci korzyści w handlu. Możesz użyć kilku z nich wskaźniki handlowe znaleźć taki, który będzie dla Ciebie najlepszy. 

Chociaż Binomo ma wiele narzędzi handlowych i instrumentów technicznych, porozmawiamy o pięciu najlepszych wskaźnikach na platformie. Te pięć wskaźników pomaga przewidzieć trendy, aby umożliwić dokładne prognozowanie i zarabianie na handlu online

Poniżej możesz zobaczyć krótki opis pięciu najlepszych wskaźników na Binomo.

Średnia ruchoma

Wskaźnik średniej ruchomej na Binomo
Czerwona linia reprezentuje średnią ruchomą

Najbardziej znana jest średnia ruchoma wskaźnik handlu. Zarówno początkujący, jak i profesjonaliści mogą używać tego wskaźnika do analizy trendów rynkowych. Prawie wszystkie platformy transakcyjne mają ten wskaźnik i Binomo nie jest inaczej. 

Średnia ruchoma przeprowadza analizę techniczną, dodając wszystkie wartości z danego okresu. Po dodaniu tych wartości wynik jest dzielony przez liczbę okresów lub dni. To nic innego jak średnia wszystkich wartości, które bierzemy pod uwagę przeprowadzając analizę techniczną. 

Możesz określić cena akcji w okresie za pomocą wskaźnika średniej ruchomej. Na przykład, jeśli chcesz poznać średnią cenę akcji z dziesięciu dni, ten wskaźnik doda wartości akcji z dziesięciu dni i podziel sumę przez 10. 

Ten wskaźnik zwykle uwzględnia cenę zamknięcia akcji. Wielu traderów używa średniej ruchomej do określenia kierunku trendu. Średnia ruchoma jest również korzystna, pomagając ci zidentyfikować poziomy wsparcia i oporu. 

Ten wskaźnik eliminuje zamieszanie powstałe z powodu wahań cen. Ponieważ jest to średnia cena akcji, będzie się ona zmieniać zgodnie ze zmianami średniej. 

Kiedy odkryjesz związek między średnią ruchomą ceny papieru wartościowego a ceną, będziesz w stanie zinterpretować średnią ruchomą. Możesz użyć tego wskaźnika technicznego, aby odkryć trendy w indeksach i akcjach. Są one również korzystne w formułowaniu strategii wejścia i wyjścia. 

Wskaźnik średniej ruchomej w połączeniu ze wskaźnikami MACD i RSI
Wskaźnik średniej ruchomej w połączeniu ze wskaźnikami MACD i RSI

Łącząc średnią ruchomą z innymi wskaźnikami, takimi jak Wskaźnik siły względnej (RSI) oraz Rozbieżność zbieżności średniej ruchomej (MACD), możesz odpowiednio i terminowo identyfikować sygnały kupna i sprzedaży.

Możesz użyć tego wskaźnika, aby zmienić swoje strategie handlowe. Pomoże Ci być świadkiem pozytywnych wyników Twoich decyzji handlowych. 

› Zarejestruj się już teraz za darmo w Binomo

(Ostrzeżenie o ryzyku: handel wiąże się z ryzykiem)

Wykładnicza średnia krocząca 

EMA jest jednym ze wskaźników średniej ruchomej. Przywiązujemy dużą wagę do przeszłych punktów danych w średniej ruchomej. 

Z drugiej strony, w wykładniczej średniej ruchomej lub EMA przypisujemy wyższą wagę ostatnim punktom danych. Kiedy weźmiemy pod uwagę najnowszy punkt danych, nasze dane stają się dokładniejsze i bardziej responsywne, aby określić trendy lub nowe informacje. 

Wykładniczy wskaźnik średniej ruchomej na Binomo
Aby wybrać wykładniczą średnią kroczącą, wybierz „wykładniczy” podczas stosowania wskaźnika średniej ruchomej

Za pomocą tego wskaźnika możesz zweryfikować kluczowe zmiany i ruchy na rynku. Możesz również określić ich zasadność poprzez analizę techniczną przeprowadzoną przez EMA. 

Większość traderów korzysta z Wskaźnik wykładniczej średniej ruchomej 12 dni lub 26 dni jeśli chcą poznać średnią cenę w krótkim okresie. Wręcz przeciwnie, aby określić długoterminowe trendy, inwestorzy zazwyczaj używają wskaźnika 50 lub 200 dni, aby pomóc im zaplanować długoterminowe ruchy. 

› Zarejestruj się już teraz za darmo w Binomo

(Ostrzeżenie o ryzyku: handel wiąże się z ryzykiem)

Rozbieżność zbieżności średniej ruchomej

Wskaźnik MACD na Binomo

Kolejny słynny wskaźnik włączony Binomo to rozbieżność zbieżności średniej ruchomej, zwana również MACD. Ten wskaźnik pomoże Ci odkryć dynamikę cen poprzez porównanie dwóch omówionych powyżej średnich kroczących. 

Konwergencja tego wskaźnika oznacza zbieżność dwóch średnich. Z drugiej strony rozbieżność oznacza, że średnie kroczące obierają różne ścieżki. 

Konwergencja średniej ruchomej sygnalizuje malejący pęd, natomiast dywergencja Średnie kroczące sygnalizują wzrost tempa

Trader może przewidzieć trend zwyżkowy, jeśli średnia krótkoterminowa wzrośnie powyżej średnich długoterminowych. W przeciwieństwie do tego, na rynku występuje trend spadkowy, jeśli średnia krótkoterminowa jest poniżej średniej długoterminowej. 

Możesz zobaczyć wyniki tych wskaźników na świecznik wykresy i wykresy liniowe. 

› Zarejestruj się już teraz za darmo w Binomo

(Ostrzeżenie o ryzyku: handel wiąże się z ryzykiem)

Oscylator stochastyczny

Oscylator stochastyczny w Binomo
Oscylator stochastyczny w Binomo

Oscylator stochastyczny pomaga określić dynamikę ceny aktywa. Ten wskaźnik dotyczący zakresu pomaga zmierzyć lokalizację ceny w danym okresie. 

Oscylator stochastyczny znajduje różnicę między najwyższą a najniższą ceną składnika aktywów finansowych, a następnie dzieli wynik przez 2. Po odjęciu jednego od wyniku, na wykresie będą widoczne dwie linie. 

Zakres Oscylator stochastyczny leży między 0 a 100. Ten zakres pomaga zidentyfikować warunki wyprzedania lub wykupienia. 

Wybór zakresu oscylatora stochastycznego na Binomo

Jeśli wykres Oscylatora Stochastycznego pokazuje odczyt powyżej 80, ogólnie oznacza to stan wykupienia. Z drugiej strony odczyt poniżej 20 sygnalizuje warunki wyprzedania. 

Na tym wskaźniku można znaleźć dwie linie. Jedna z tych linii pokazuje rzeczywistą wartość Oscylatora. Druga linia przedstawia prostą średnią ruchomą aktywa z trzech dni. Ten wskaźnik działa na zasadzie, że cena podąża za pędem. Kiedy te dwie linie się przecinają, sygnalizuje odwrócenie działania. 

Prawie wszystkie internetowe platformy handlowe mają wskaźnik Stochastic Oscillator w swoich narzędziach do tworzenia wykresów. Ten wskaźnik używa 14 dni, które możesz dostosować do swoich wymagań. Możesz polegać na tym wskaźniku, aby formułować swoje strategie handlowe, o ile przewidujesz dokładne wyniki. Jeśli wymyślisz trafną prognozę, możesz wygrać swoje transakcje. Trader może rozważyć trendy cenowe na tym wskaźniku jako filtr w celu określenia sygnału, jeśli są na tym samym poziomie kierunek jako trend rynkowy

› Zarejestruj się już teraz za darmo w Binomo

(Ostrzeżenie o ryzyku: handel wiąże się z ryzykiem)

Zniesienie Fibonacciego

Jeśli chcesz ocenić, w jakim stopniu rynek może przybrać odwrotny obrót w porównaniu z obecnymi trendami, Fibonacci Retracement wykona zadanie

Ten wskaźnik analizy technicznej pomaga potwierdzić, czy rynek ma się wycofać, czy też chwilowo zanurzyć. Jest to kluczowe w pomaganiu traderom w określeniu poziomów wsparcia i oporu. 

Jeśli trader uważa, że rynek jest powyżej, aby poruszać się w przeciwnym kierunku, używa zniesienia Fibonacciego, aby to zapewnić. Gdy to potwierdzą, korzystanie z opcji stop i limit oraz zamknięcie ich transakcji staje się łatwe. Dzięki temu mogą uchronić się przed poniesieniem ogromnych strat. Wielu zaawansowanych użytkowników korzysta z Retracement Fibonacciego do przeprowadzania analiz technicznych.

Wstęgi Bollingera

Wstęgi Bollingera na Binomo
Niebieskie linie reprezentują górne i dolne wstęgi Bollingera

Jednym z najbardziej lubianych wskaźników handlowych analizy technicznej są wstęgi Bollingera. Ten wskaźnik dostarcza informacji o zwykłej cenie, po której aktywa są zazwyczaj sprzedawane. 

Zmienność aktywów spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie szerokości pasm. Jeśli wstęgi Bollingera są bliżej, aktywa są mniej zmienne. Wręcz przeciwnie, jeśli przerwa między nimi jest za duża, aktywo charakteryzuje się dużą zmiennością. 

Ten wskaźnik pomoże w ustaleniu, czy składnik aktywów jest sprzedawany po zwykłej cenie. W rezultacie możesz zidentyfikować długoterminowe ruchy cen na rynku. Jeśli zauważysz, że cena aktywa rośnie powyżej górnych parametrów pasma, możesz dojść do wniosku, że jest on wykupiony. Jeśli cena spadnie poniżej dolnych parametrów pasma, aktywo zostaje wyprzedane. 

› Zarejestruj się już teraz za darmo w Binomo

(Ostrzeżenie o ryzyku: handel wiąże się z ryzykiem)

Indeks siły względnej

Wskaźnik względnego wskaźnika siły (RSI) na Binomo

Wskaźnik siły względnej jest bardzo korzystny w określaniu momentum. Możesz użyć RSI do identyfikacji warunków rynkowych. Jest to najlepiej dopasowany wskaźnik do określania ruchów cen, które mogą spowodować duże straty. 

Zakres wskaźnika siły względnej spada od 0 do 100. Jeśli okaże się, że zakres zasobu wynosi 70 lub więcej, sygnalizuje to nadkupienie zasobu. Wynik 30 lub niższy we wskaźniku siły względnej mówi nam o nadmiernej sprzedaży aktywów. 

Jak wybrać zakres RSI na Binomo?

Wskaźnik siły względnej jest bardzo skuteczny w informowaniu o dojrzałości twoich krótkoterminowych zysków. Jeśli ten indeks sygnalizuje przekupienie aktywa, powinieneś wziąć go za fakt, że twoje krótkoterminowe zyski z tego aktywa mogą być osiągnięcie punktu dojrzałości

Podczas gdy wyprzedaż aktywów w tym indeksie pokazuje, że spadki tradera w krótkim okresie mogą osiągać swój punkt dojrzałości. Trader powinien zawsze brać pod uwagę trendy, ponieważ mają one tendencję do ciągłych zmian. 

› Zarejestruj się już teraz za darmo w Binomo

(Ostrzeżenie o ryzyku: handel wiąże się z ryzykiem)

Dlaczego wskaźniki handlowe są ważne?

Korzystanie ze wskaźników handlowych upraszcza ruchy handlowe. Dzięki wskaźnikom handlowym możesz monitorować ruchy cen aktywów. Łączenie dwa lub więcej wskaźników technicznych może pomóc w sporządzeniu dokładnej prognozy. Za pomocą tych wskaźników możesz ulepszyć swoje strategie handlowe. Binomo oferuje kilka wskaźników technicznych, które pomogą Ci zrozumieć wyniki rynkowe i przyczyny zmian. 

Wniosek – na Binomo istnieją różne wskaźniki handlowe

Niezależnie od tego, czy handlujesz forex, Surowce, krypto, akcje lub opcje binarne, będziesz potrzebować wskaźników technicznych. Pomogą ci w przewidywaniu i zrobieniu właściwego kroku w handlu. 

Zwykle początkujący nie zdają sobie sprawy ze znaczenia używania wskaźników handlowych i w konsekwencji ponoszą straty, ponieważ nie mogą dokonać prawidłowej prognozy. 

Te wskaźniki Binomo pomagają traderom w badaniu trendów i śledzeniu ruchów cen. Możesz aktywować dowolny wskaźnik swojego preferencje i użyj ich do analizy technicznej. Te techniczne i matematyczne obliczenia pomogą Ci wygenerować sygnały korzystne dla Twoich transakcji. 

Jeśli chcesz ulepszyć swoją grę handlową i zarabiaj na Binomo, powinieneś dowiedzieć się więcej o tych wskaźnikach i sposobach ich używania. 

› Zarejestruj się już teraz za darmo w Binomo

(Ostrzeżenie o ryzyku: handel wiąże się z ryzykiem)

O autorze

Percival Knight
Percival Knight jest doświadczonym traderem opcji binarnych od ponad dziesięciu lat. Głównie handluje 60-sekundowymi transakcjami z bardzo wysokim współczynnikiem trafień. Moją ulubioną strategią jest używanie świeczników i fałszywych wybić

Napisz komentarz