Czym jest System Rezerwy Federalnej? – Definicja i historia

Logo Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych

ten Rezerwa Federalna jest centralnie wspierany system bankowy Stanów Zjednoczonych Ameryki i powstała wraz z uchwaleniem Ustawa o Rezerwie Federalnej z 1913 r.. Fed, jak się go bardziej potocznie określa, został stworzony z myślą o dwóch głównych celach, a mianowicie o podwójnym mandacie, który ma na celu maksymalizację zatrudnienia wśród społeczeństwa, obniżenie inflacji i stabilizację cen. 

Wraz z innymi ważnymi zadaniami związanymi z regulowaniem wszystkich innych banków, a także obsługą skarbu państwa, Rezerwa Federalna jest centralną instytucją bankową Stanów Zjednoczonych.

Działania podejmowane przez System Rezerwy Federalnej

Bank Rezerwy Federalnej

Polityka pieniężna

Prezes Fed, wraz ze swoją radą doradców, wraz z prezydentem, wprowadzają wszystkie polityki monetarne, które zawsze muszą być nastawione na poprawę jakości życia przeciętnego obywatela amerykańskiego, redukcję długoterminowych stóp procentowych, redukcję zadłużenia i zwiększyć kredyty.

Stabilność i ograniczanie ryzyka

Fed monitoruje wszystkie możliwości ryzyka systemowego i ocenia strategie mające na celu zminimalizowanie prawdopodobieństwa całkowitego załamania gospodarczego lub recesji. W wielu przypadkach mają władzę wykonawczą w przypadku decyzji krótkoterminowych i apelacji o dofinansowanie.

Rozporządzenie

Fed jest zaangażowany w aktywne monitorowanie działalności banków i osób prywatnych, w niektórych przypadkach. Kontroluje ich w razie potrzeby za pomocą zapytań, sankcji, a w najbardziej ekstremalnych przypadkach grzywien.

Płatności, depozyty, obligacje

Fed oferuje możliwości inwestycyjne instytucjom bankowym i osobom fizycznym, które chcą inwestować w finansowane przez rząd obligacje. Ułatwiają większość transakcji elektronicznych i papierowych, a także są zaangażowane z Mennicą w regulowanie produkcji waluty.

Ochrona konsumenta

Zdolność do zajmowania się sprawami konsumenckimi i tworzenia zasad zorientowanych na konsumenta oraz działań budujących społeczność Fed to niektóre z mniej znanych funkcji Fedu. Fed aktywnie podejmuje projekty badawcze mające na celu identyfikację skarg konsumentów.

Historia i tło

Budynek Banku Rezerwy Federalnej

ten Ustawa o Rezerwie Federalnej jest rzekomo niejasny na temat koncepcji jednego banku centralnego z hegemoniczną władzą. Zamiast tego decyduje się na nakreślenie strukturalnej hierarchii 12 banków rezerwowych, ze zdecentralizowanym komitetem do podejmowania decyzji i cechami struktur bankowości publicznej i prywatnej. 

Twórcy tego aktu byli pod wpływem wpływów i lobbowali potężnych bankierów z XX wieku, po misce kurzu i gorączce złota sprzed Kryzysu. Ten system jest w pewien sposób przekrzywiony w kierunku faworyzowania bankierów, zwłaszcza tych najpotężniejszych. Mimo to, z biegiem czasu, wraz z wieloma poprawkami i rozszerzeniami koncepcji Banku Rezerw, Fed stał się bardziej dominującą postacią dla wszystkich banków, finansowanych z podatków płaconych przez ciężko pracującego obywatela amerykańskiego.

Fed zapewnia, że nie dochodzi do nadużywania regulacji i liberalizacji, co skutkuje powstawaniem baniek rynkowych, inflacji, a ostatecznie recesji, która w najgorszych przypadkach może przerodzić się w pełną depresję. Chociaż zdarzały się przypadki, w których Fed był słaby w swojej pracy, bez czujnego oka Fedu, wiele banków zaszkodziłoby gospodarce do punktu zwrotu swoimi obecnymi praktykami.

Rezerwa Federalna składa się ostatecznie z trzech organów, które działają niezależnie, a także w tandemie. Są to System Rezerwy Federalnej, Banki Rezerwy należące do różnych stanów oraz Federalny Komitet do spraw Otwartego Rynku (FOMC), z których ten ostatni jest nowszym dodatkiem. Razem kształtują politykę monetarną kraju i wpływają na światową gospodarkę na lepsze.

Napisz komentarz