Czym są Grecy Opcje Binarne? | Definicja i wyjaśnienie


Opcje binarne Grecy odnoszą się do zbioru zmiennych pochodzących z modelu Blacka-Scholesa (BSM) używanego do obliczania teoretycznej ceny kontraktów opcyjnych. Grecy, reprezentowani przez greckie alfabety, mierzą wrażliwość ceny opcji na zmiany różnych czynników, w tym ceny instrumentu bazowego, stóp procentowych, zmienności i rozkładu czasu. Są niezbędne do dynamicznego zarządzania portfelem opcji binarnych.

Opcje binarne Grecy w pigułce

  • Zmienne pochodzące z Model Blacka-Scholesa do wyceny opcji.
  • Mierzą wrażliwość opcji na zmiany aktywów bazowych, zmienności, czasu i stóp procentowych.
  • Kluczowi Grecy to Delta, Gamma, Theta, Vega i Rho.

Zrozumienie opcji binarnych Greków: Delta, Gamma, Theta, Vega i Rho

Delta (δ)

Delta mierzy wrażliwość opcji na zmiany ceny instrumentu bazowego. Opisuje zmianę ceny opcji przy zmianie ceny aktywa o $1. W przypadku opcji binarnych delta może wzrosnąć do nieskończoności przed wygaśnięciem, co może prowadzić do dużych zysków. W przypadku wywołań binarnych Delta jest zawsze dodatnia, natomiast w przypadku opcji sprzedaży jest stale ujemna.

Gamma (γ)

Gamma określa ilościowo tempo zmian Delta przy zmianie ceny aktywów o $1. Opcje o wysokim współczynniku gamma szybko reagują na zmiany wartości instrumentu bazowego. Staje się to kluczowe w przewidywaniu przyszłych ruchów Delta, szczególnie w przypadku opcji binarnych zbliżających się do ceny docelowej. Wartość gamma maleje w miarę zbliżania się opcji do rentowności.

Theta (θ)

Theta odzwierciedla rozkład w czasie, pokazując, jak bardzo cena opcji spada z każdym dniem bliżej wygaśnięcia.

Vega

Vega mierzy wpływ zmian zmienności implikowanej na ceny opcji. Wyższy zmienność zazwyczaj zwiększa wartość opcji, ale dla traderów opcji binarnych nadmierna wartość Vega może stwarzać ryzyko, zamieniając zyskowne transakcje w straty w momencie wygaśnięcia.

Rho (ρ)

Rho reprezentuje wpływ wahań stóp procentowych na ceny opcji. W handlu opcjami binarnymi znaczenie Rho staje się mniej istotne ze względu na krótkie daty wygaśnięcia.

Nawigacja w opcjach binarnych Grecy: spostrzeżenia z doświadczeń rynkowych

Opcje binarne, którymi zajmują się Grecy, to

Opcje binarne GrecyPoniżej strajkuNad uderzeniem
Różnica opcji kupna binarnego+ve+ve
Binarna opcja sprzedaży Delta-ve-ve
Binarna opcja call Gamma-ve+ve
Binarna opcja sprzedaży Gamma+ve-ve
Binarna opcja kupna Theta+ve-ve
Binarna opcja sprzedaży Theta-ve+ve
Binarna opcja kupna Vega+ve-ve
Opcja sprzedaży binarnej Vega-ve+ve

To Grecy martwili mnie w dołach, a potem przed (wyczerpującymi psychicznie) ekranami podczas moich 15 lat jako animator rynku opcji, przy czym Grecy tacy jak Rho mieli niewielkie znaczenie nawet podczas handlu STIR.

Każda osoba może docenić wartość godziwą i stworzyć wokół niej dwustronny rynek, ale zarządzanie ryzykiem, które następuje po handlu, oddziela profesjonalistów od amatorów. 

Wielu nie rozumie swoich Greków na tyle dobrze, aby zrobić skomplikowane przedstawienie i zrozumieć, jak ewoluowały ich greckie profile. Na zaufanie tradera do ustalania cen nieuchronnie wpływa jego niezdolność do zrozumienia swojego profilu ryzyka. Na przykład trader opcji, który nie zna swojej delty, byłby porównywalny z traderem kontraktów futures, który nie wie, ile kontraktów futures jest długich lub krótkich.

Niezliczoną ilość razy pytano mnie, jakich lekcji udzieliłem traderowi opcji, który chciał rozpocząć handel. Prawda jest taka, że nigdy nikogo nie uczyłem, jak handlować, ponieważ byłem zbyt zajęty pokazywaniem im, jak uniknąć utraty pieniędzy.

O autorze

Percival Knight
Percival Knight jest doświadczonym traderem opcji binarnych od ponad dziesięciu lat. Głównie handluje 60-sekundowymi transakcjami z bardzo wysokim współczynnikiem trafień. Moją ulubioną strategią jest używanie świeczników i fałszywych wybić

Napisz komentarz