Czym jest Maltański Urząd ds. Usług Finansowych (MFSA)? Definicja i historia

Oficjalne logo Maltańskiego Urzędu Usług Finansowych (MFSA)

Podobnie jak wszystkie kraje, Malta również ma organ nadzorujący funkcjonowanie otoczenia gospodarczego,. Interes handlowców ma ogromne znaczenie dla wszystkich krajów rozwiniętych i rozwijających się. Jeśli trader ufa instytucjom finansowym, przynosi to więcej inwestycji i możliwości dla narodu.

Aby osiągnąć to samo, Maltański Urząd ds. Usług Finansowych (MFSA). Jest o wiele więcej w tym autorytecie, o którym wam powiemy. Zacznijmy najpierw od „co to jest MFSA?”

Co to jest Maltański Urząd ds. Usług Finansowych (MFSA)?

Logo Maltańskiego Urzędu Usług Finansowych (MFSA)

MFSA wykonuje zadanie regulowanie przepływu finansów na Malcie. Ma znacznie szerszy zakres niż regulowanie rynku akcji na Malcie. Nawet Bank Centralny Malty oraz Malta Financial Service Centre wchodzą w zakres MFSA. 

Oficjalne logo Banku Centralnego Malty

Ten autorytet reguluje wszystkie firmy bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne, emerytalne i finansowe. Sprawdza również działanie giełdy na Malcie w celu ochrony inwestorzy przed oszustwami. 

Jest to więc jeden z najważniejszych organów na Malcie, od którego zależy los jej gospodarki. Zagłębmy się dalej w historię MFSA. 

Historia Maltańskiego Urzędu Usług Finansowych

Organ powstał 23 lipca 2002 r. Organizacja ta jest następcą Maltańskie Centrum Usług Finansowych

Utworzenie tego organu przyniosło bardzo potrzebne reformy w środowisku gospodarczym kraju. Od tego czasu pracuje nad wprowadzeniem zmian w przepisach dotyczących przejrzystości, aby zbudować większe zaufanie inwestorów. 

Władza ma do spełnienia różne misje i wizje. Te misje kierują celem jego istnienia i jego modus operandi. 

Jego uprawnienia nie ograniczają się jedynie do kształtowania nowych praw i przepisów. Ale nadzoruje również, reguluje i nadzoruje sektor finansowy Malty. 

Pozwól, że opowiemy Ci więcej o misjach MFSA.

Misja i wizja MFSA

Motywacją do działania MFSA jest te pięć podstawowych zasad. Mają także na celu zbudowanie tych pięciu podstawowych wartości w środowisku gospodarczym Malty. 

Uczciwość: Uczciwość jest najważniejszą częścią ich misji. Działa jako siła przewodnia ich działań. W ten sposób mają na celu uczynienie integralności częścią systemu finansowego kraju. Zapewnienie firmom i przedsiębiorstwom przejrzystego działania pomaga im to osiągnąć. 

Solidność: Tam, gdzie jest zaufanie, jest inwestycja. Dlatego MFSA dokłada wszelkich starań, aby regulować instytucje finansowe. Wydaje licencje tylko odpowiednim brokerom. Regulacje i licencje podtrzymują zaufanie inwestorów do ich pracy. 

Rzetelność: Nie ma substytutu niezawodności dla handlowcy i innych inwestorów. Inwestorom może być trudno inwestować pieniądze w coś, czemu nie mogą ufać. W ten sposób ma na celu uczynienie wszystkich brokerów i instytucji finansowych wiarygodnymi dla inwestorów. 

Niezależność: Handlowcy mogą polegać na działaniu MFSA, ponieważ jest on wolny od wszelkich wpływów zewnętrznych. 

Doskonałość: Urząd ma na celu wprowadzenie reform w sektorze finansowym Malty. Reformy wprowadzone przez MSFA są zgodne z poziomami światowymi. Odgrywa więc kluczową rolę w utrzymaniu wizerunku Malty na arenie międzynarodowej. Cyfryzacja środków inwestycyjnych i handlowych przez organ zapewnia, że handlowcy zwracają uwagę na Giełda na Malcie do inwestowania. 

Oficjalne logo Maltańskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Tak więc MFSA ma kluczowe znaczenie dla Malty, podobnie jak każdy inny najwyższy organ regulacyjny. W rękach tego organu leży prawidłowe funkcjonowanie rynków finansowych. 

Zwyczaj