Opcje Forex (Opcje FX): Definicja i przykład


Opcje Forex, znane również jako opcje walutowe lub opcje walutowe, to finansowe instrumenty pochodne, które dają inwestorom prawo, ale nie obowiązek, do wymiany jednej waluty na inną po z góry określonym kursie wymiany (zwanym ceną wykonania) w dniu lub przed datą określoną datę (zwaną datą ważności). Opcje te można wykonać po wygaśnięciu lub przed jego wygaśnięciem.

Krótko o opcjach Forex

  • Opcje Forex to instrumenty pochodne umożliwiające inwestorom wymianę walut po ustalonym kursie w określonym dniu.
  • Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym jest głównym motywem inwestorów korzystających z opcji forex.
  • Istnieją dwa typy: Opcje kupna pozwalają na zakup waluty bazowej; Opcje sprzedaży pozwalają na sprzedaż.
  • Oferują ograniczone ryzyko z potencjałem wysokich zysków, idealne do zabezpieczenia.

Kluczowe pojęcie w opcjach Forex

W opcjach Forex zawsze handlujesz parą walutową. Oznacza to, że wartość opcji ustalana jest na podstawie kursu wymiany pomiędzy dwiema walutami.

Na przykład, handlując opcjami Forex, typową parą walutową, którą należy wziąć pod uwagę, jest USD/EUR. W tej parze USD (dolar amerykański) pełni rolę waluta bazowa, natomiast walutą kwotowaną jest EUR (euro). Kupując opcję Forex dla USD/EUR, zasadniczo spekulujesz na temat przyszłego ruchu dolara amerykańskiego w stosunku do euro.

Rodzaje opcji Forex

Możesz handlować dwoma rodzajami opcji forex: umieścić opcje oraz opcje połączeń.

  • Opcja połączenia: Daje to posiadaczowi prawo do zakupu waluty bazowej i sprzedaży waluty kwotowanej po cenie wykonania przed lub w dniu wygaśnięcia.
  • Opcja sprzedaży: Daje to posiadaczowi prawo do sprzedaży waluty bazowej i zakupu waluty kwotowanej po cenie wykonania przed lub w dniu wygaśnięcia.

Dlaczego inwestorzy handlują opcjami forex?

Handel opcjami forex ma wiele zalet. Jednakże, zabezpieczenie jest główną korzyścią i motyw dla każdego inwestora do zakupu lub sprzedaży opcji forex. Handel może czasami wiązać się z niezgłębionym ryzykiem. 

Dlatego inwestorzy szukają instrumentów finansowych, które oferują im zabezpieczenie przed ryzykiem. Nie tylko handlowcy, ale wiele korporacji i dużych firm handluje opcjami forex w celu zabezpieczenia przed ryzykiem.

Rozpoczęcie pracy z opcjami forex

Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym jest możliwe dzięki opcjom forex. Opcje forex to nic innego jak swego rodzaju instrumenty pochodne różnych par walutowych. Możesz rozpocząć handel po wybraniu platformy do handlu na rynku Forex i wykonalnej strategii.

Istnieje wiele opcji, którymi trader może handlować rynek forex. Do zabezpieczenia ryzyka możesz wybrać najsilniejsze pary walutowe.

Przeważnie opcje forex są najlepszym wyborem dla traderów ze względu na ich ograniczone ryzyko. Jednak te instrumenty finansowe są w stanie przynosić wysokie zyski. Tak więc pozytywna strona handlu opcjami forex jest niezmierzona. Pozwala przedsiębiorcy wykorzystać potencjał czerpania zysków z globalnych zmian gospodarczych i politycznych.

Przykłady opcji forex

Załóżmy, że aktualny kurs wymiany USD/EUR wynosi 0,9288. Oznacza to, że 1 dolar amerykański (USD) równa się 0,9288 euro (EUR).

Rozważmy teraz scenariusz, w którym Twoim zdaniem dolar amerykański umocni się w stosunku do euro w ciągu następnego miesiąca. Decydujesz się na zakup opcji kupna dla USD/EUR z ceną wykonania wynoszącą 0,9300 i datą wygaśnięcia za miesiąc.

Jeżeli przed datą wygaśnięcia kurs wymiany USD/EUR wzrośnie powyżej ceny wykonania wynoszącej 0,9300, powiedzmy, że obecnie wynosi 0,9350, Twoja opcja kupna będzie wynosić przy forsie. Możesz skorzystać ze swojej opcji, kupując USD po niższej cenie wykonania wynoszącej 0,9300 i natychmiast sprzedając je po bieżącym kursie rynkowym wynoszącym 0,9350, realizując zysk.

Jeżeli jednak kurs wymiany pozostanie poniżej poziomu Cena wykonania na przykład w momencie wygaśnięcia wynosi 0,9250, Twoja opcja wygasłaby bezwartościowo, ponieważ wykonanie jej nie przyniosłoby żadnych korzyści, gdy kurs rynkowy jest niższy niż cena wykonania.

Inwestor może handlować nie tylko Euro jako opcją forex, ale może również handlować USD, GBP i innymi opcjami walutowymi. Handlując nimi, trader może pamiętać o cenie spot, cenie wykonania itp.

Opcje Forex a opcje binarne

Opcje Forex zapewniają inwestorom prawo, ale nie obowiązek, kupna lub sprzedaży pary walutowej po określonej cenie (cenie wykonania) w ustalonym z góry przedziale czasowym. Z drugiej strony, Opcje binarne oferują stałą wypłatę w oparciu o to, czy cena składnika aktywów osiągnie lub przekroczy wcześniej określony poziom (cenę wykonania) w określonym terminie.

Oto zwięzła tabela porównawcza podkreślająca różnice między opcjami Forex i opcjami binarnymi:

CzynnikiOpcje ForexOpcje binarne
Rodzaj kontraktuPrawo, ale nie obowiązek, kupna/sprzedaży pary walutowej po określonej cenie w określonym przedziale czasowymStała wypłata na podstawie osiągnięcia/przekroczenia określonego poziomu aktywów w określonym okresie
ElastycznośćMożliwość dostosowywania strategii, wybierania cen wykonania i dat wygaśnięciaOgraniczona elastyczność, proste przewidywanie ruchu cen aktywów
Zarządzanie ryzykiemMożliwość zabezpieczenia pozycji, efektywnego zarządzania ryzykiemOgraniczone opcje zarządzania ryzykiem, stałe wypłaty niezależnie od zmian cen aktywów
WpływDostępne, potencjalnie zwiększające zyski lub stratyNie dotyczy, ponieważ opcje binarne nie wymagają dźwigni
Ekspozycja rynkowaPotencjał zysku na wahaniach rynkowychOgraniczona ekspozycja na wahania rynkowe, stałe wypłaty niezależne od zmian cen
Potencjał zyskuZmienne zyski w zależności od ruchu na rynku i strategiiStałe wypłaty zależne od tego, czy cena aktywa osiąga ustalony poziom

Wniosek

Opcje Forex szukały dla siebie miejsca na rynku ze względu na ich zdolność do zmniejszania ryzyka inwestora. Są to doskonałe instrumenty finansowe do szybkiego osiągania zysków. Handlowcy zazwyczaj wybierają opcje forex jako swoje ulubione krótkoterminowe inwestycje finansowe. 

Opcje na pary walutowe ograniczają ryzyko inwestorów. Również potencjał zarabiania na handlu jest bardzo wysoki. To wszystkie korzyści, które trader chce czerpać.

O autorze

Percival Knight
Percival Knight jest doświadczonym traderem opcji binarnych od ponad dziesięciu lat. Głównie handluje 60-sekundowymi transakcjami z bardzo wysokim współczynnikiem trafień. Moją ulubioną strategią jest używanie świeczników i fałszywych wybić

Napisz komentarz