Co to jest oprocentowanie? Definicja i przykład

Jakie są stopy procentowe? Definicja i przykład

Kiedy jest to działalność finansowa, udzielanie i zaciąganie pożyczek są elementami wspólnymi. Faktem jest, że nikt nie wkracza do świata biznesu bez zapewnienia całości zysków. Stopa procentowa jest jednym z takich elementów, który jest kluczowe źródło zysków z udzielania i zaciągania pożyczek

Również w handlu stopy procentowe mają swoje znaczenie. Tutaj odszyfrujemy wszystko, co trzeba wiedzieć o stopie procentowej i jej funkcji w handlu i innych działaniach finansowych.

Czym dokładnie jest oprocentowanie?

Rosnące stopy procentowe

Stopa procentowa to termin często używany w świecie finansów. Aby zrozumieć oprocentowanie, możemy powiedzieć, że to tylko kwota. To jest to kwotę, którą pożyczkodawca ma prawo pobrać od pożyczkobiorcy

Stopa procentowa to kwota procentowa wynikająca z kwoty głównej. Kwota główna to rzeczywista kwota, którą pożyczkobiorca otrzymuje na sfinansowanie innej działalności finansowej. 

Taki pożyczony fundusz może być również wykorzystany w handlu dźwignią itp. Zazwyczaj stopa procentowa zazwyczaj jest ustalana corocznie pod akronimem APR. Po prostu rozwija się jako roczna stopa procentowa.

Zrozumienie stopy procentowej

Kiedy pożyczkobiorca otrzyma aktywa od pożyczkodawcy, może je wykorzystać do różnych celów. W związku z tym odsetki są opłatą, którą pożyczkodawca nakłada na pożyczkobiorcę za takie wykorzystanie. 

Aktywa mogą obejmować zwykłą gotówkę, towary konsumpcyjne i towary. Jednak we wszystkich transakcjach pożyczkowych istotną rolę odgrywają stopy procentowe. Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel lub finansowanie. Na przykład osoby fizyczne mogą pożyczyć pieniądze na zakup lub sfinansowanie innych działań; firmy biznesowe pożyczają, aby poszerzyć swoje portfele itp. 

Teraz pożyczkobiorca aktywa lub pieniędzy może je spłacić w ryczałcie lub z góry ustalonych ratach. Jednak wysokość stopy procentowej zależy od wielkości ryzyka, jakie ponosi pożyczkobiorca. Pożyczka wysokiego ryzyka będzie miała wysokie oprocentowanie i odwrotnie.

Przykład stopy procentowej

Przykłady różnych stóp procentowych

Na przykładzie możemy uprościć pojęcie stopy procentowej. Na przykład, osoba bierze kredyt hipoteczny w wysokości $200,000 od banku, a oprocentowanie, jakie nakłada bank, wynosi 5%. W takim przypadku, gdy pożyczkobiorca zechce zwrócić $200,000, do kwoty głównej zostanie doliczone oprocentowanie. Tak więc całkowita kwota do spłaty wyniesie $200 000+(5% x $200 000) = $200 000+$10 000 = $210 000.

Jest to punkt, w którym oprocentowanie pokazuje opłacalną część transakcji.

Rodzaje stóp procentowych

  • Prosta stopa procentowa: Jego kalkulacja polega na pomnożeniu kwoty głównej przez stopę procentową i czas.
  • Składana stopa procentowa: W przeciwieństwie do oprocentowania prostego, jego obliczenie przyjmuje się as- p X [(1 + stopa procentowa)n − 1], gdzie p oznacza kwotę kapitału, a n oznacza liczbę okresów kapitalizacji.

Oprocentowanie i handel

Stopa procentowa to termin, na którym kwitnie sektor bankowy. Banki udzielają pożyczek i pobierają stopy procentowe, aby uzyskać swoje zyski. Nie jest to jednak jedyna dziedzina, w której oprocentowanie ma swoje zastosowanie. 

W handlu binarnym również występuje zaangażowanie stóp procentowych. Kon handlowcy może podobnie wykorzystywać instrument pochodny stopy procentowej, jak pożyczki oprocentowane. Instrument pochodny stopy procentowej to nic innego jak instrument finansowy o wartości. Ale wartość tego pochodna lub instrument finansowy ma związek ze zmianami stóp procentowych. Oznacza to, że za każdym razem, gdy stopy procentowe rosną lub spadają, wartość instrumentu podlega wahaniom. 

Instrumenty pochodne na stopę procentową obejmują kontrakty terminowe, opcje binarne itp. Główne zastosowanie tego typu pochodna jest podczas hedgingu, co samo w sobie oznacza jedynie inwestycję, która zmniejsza ryzyko.

Zwyczaj