Opcja drabinkowa w handlu binarnym | Definicja i przykłady


Opcja drabinkowa to wyspecjalizowana opcja binarna charakteryzująca się wielopoziomowym systemem wypłat, w ramach którego inwestorzy muszą przewidzieć, czy cena składnika aktywów osiągnie z góry określony poziom w określonych ramach czasowych.

Te ceny strajkowe, przypominające szczeble drabiny, oferują zróżnicowaną ofertę wypłaty. Jeśli przewidywania okażą się prawidłowe, a cena osiągnie lub przekroczy cenę wykonania, inwestorzy otrzymają powiązaną z nią wypłatę. 

Jeśli jednak ceny nie osiągną tych poziomów, opcja może wygasnąć bezwartościowoco prowadzi do potencjalnych strat. Opcje drabinkowe zapewniają możliwość bardziej precyzyjnych przewidywań i potencjalnie wyższych zysków, ale wiążą się z dodatkową złożonością i ryzykiem. Bardzo mało brokerzy opcji binarnych zaoferować je.

W skrócie opcja drabinkowa

 • Opcja drabinkowa charakteryzuje się wielopoziomową strukturą wypłat z ustalonymi z góry cenami wykonania, przypominającymi szczeble drabiny.
 • Traderzy przewidują, czy cena aktywów osiągnie lub przekroczy te ceny wykonania w ustalonych ramach czasowych.
 • Opcje drabinkowe zapewniają elastyczność precyzyjnych przewidywań, ale wiążą się z dodatkową złożonością i większym ryzykiem.
 • Niewielu brokerów opcji binarnych oferuje opcje drabinkowe ze względu na ich złożoność i ograniczoną dostępność.

Jak działa opcja drabinkowa?

Opcja drabinkowa zapewnia inwestorom jedyny w swoim rodzaju sposób spekulacji na temat wahań cen konkretnego aktywa w danym okresie. Oto jak to działa:

Warstwowa struktura wypłat

Opcja drabinkowa charakteryzuje się wielopoziomową lub drabinową strukturą wypłat. Struktura ta składa się z wiele z góry określonych poziomów cen, często określane jako „ceny strajkowe.” Ceny wykonania ustalane są okresowo w stosunku do aktualnej wartości rynkowej aktywa i poniżej niej.

Przewidywanie ruchów cen

Traderzy korzystający z opcji drabinkowych muszą przewidzieć, czy cena opcji aktywa bazowe osiągnie lub przekroczy każdą z tych wcześniej zdefiniowanych cen wykonania przed wygaśnięciem opcji.

Wypłaty na różnych poziomach

Każdy poziom ceny wykonania jest powiązany z określoną kwotą wypłaty. Jeśli przewidywania tradera okażą się prawidłowe, a cena aktywa osiągnie lub przekroczy określoną cenę wykonania, otrzyma on powiązaną z nią wypłatę.

Scenariusze wyników

Istnieje kilka możliwych scenariuszy wyników dla opcji drabinkowej:

 • Jeśli cena aktywa osiągnie jedną lub więcej cen wykonania przewidywanych przez tradera, otrzymuje on odpowiednią wypłatę.
 • Jeśli cena spadnie poniżej oczekiwanych cen wykonania, kontrakt na opcję może wygasnąć bez wartości, powodując utratę pieniędzy przez tradera.

Elastyczność i precyzja

Opcje drabinkowe zapewniają inwestorom elastyczność w zakresie tworzenia bardziej precyzyjnych przewidywań dotyczących zmian cen aktywów w porównaniu z tradycyjnymi opcjami binarnymi. Mogą skorzystać z różnych prawdopodobnych zakresów płatności.

Ryzyko i złożoność

Jednakże w przypadku opcji drabinkowych wprowadzono również wielopoziomową strukturę wypłat złożoność i większe ryzyko. Traderzy muszą przewidywać wiele poziomów cen, aby dokładnie osiągnąć zyski, a straty mogą się kumulować, jeśli przewidywania są nieprawidłowe.

Najlepszy broker binarny:
(Ostrzeżenie o ryzyku: handel jest ryzykowny)

Pocket Option - Handluj z wysokimi zyskami

123455.0/5

Pocket Option - Handluj z wysokimi zyskami

 • Z zadowoleniem przyjmuje klientów międzynarodowych
 • Oferuje wysokie wypłaty: 90% – 97%+
 • Profesjonalna platforma handlowa
 • Szybki proces wpłaty
 • Umożliwia handel społecznościowy
 • Zapewnia bezpłatne premie motywacyjne
(Ostrzeżenie o ryzyku: handel jest ryzykowny)

Przykład transakcji Opcją drabinkową

Zilustrujmy na przykładzie działanie opcji drabinkowej. Jesteś zainteresowany handlem opcją drabinową po cenie Spółki XYZ Zbiory, który jest obecnie wyceniany na $100 za akcję.

Opcja drabinkowa, którą rozważasz, ma trzy poziomy ceny wykonania, każdy z powiązaną z nim wypłatą:

 • Poziom 1: Cena akcji spółki XYZ osiąga $105 – Wypłata: $100
 • Poziom 2: Cena akcji spółki XYZ osiąga $110 – Wypłata: $200
 • Poziom 3: Cena akcji spółki XYZ osiąga $115 – Wypłata: $300

Twoje przewidywania

Uważasz, że cena akcji spółki XYZ doświadczy znacznego wzrostu w określonym przedziale czasowym, dlatego decydujesz się na zakup opcji drabinkowej w oparciu o następujące przewidywania:

 • Przewidujesz, że cena akcji osiągnie $105 w czasie trwania opcji.
 • Przewidujesz również, że cena akcji osiągnie $110.
 • Na koniec przewidujesz, że cena akcji osiągnie $115.

Scenariusze wyników

 • Scenariusz 1 (poziom 1): Jeżeli cena akcji Spółki XYZ rzeczywiście osiągnie $105 w okresie obowiązywania opcji; zgodnie z przewidywaniami otrzymasz wypłatę w wysokości $100.
 • Scenariusz 2 (poziom 2): Jeśli cena akcji będzie nadal rosła i osiągnie $110, otrzymasz dodatkową wypłatę w wysokości $200 oprócz $100 ze Scenariusza 1, co daje w sumie $300.
 • Scenariusz 3 (poziom 3): W najlepszym przypadku, jeśli cena akcji osiągnie $115, otrzymasz dodatkową wypłatę w wysokości $300, co daje całkowitą wypłatę $600.

Podsumowanie wyników

 • Jeśli cena akcji osiągnie tylko $105, otrzymasz $100.
 • Jeśli dotrze zarówno do $105, jak i $110, otrzymasz $300.
 • Jeśli osiągnie wszystkie trzy poziomy, otrzymasz maksymalną wypłatę w wysokości $600.

Ten przykład pokazuje, jak opcje drabinkowe zapewniają wiele możliwości zysku w oparciu o różne poziomy cen, ale także wiążą się z ryzykiem utraty całej inwestycji, jeśli prognozy cenowe nie zostaną spełnione. Inwestorzy muszą dokładnie ocenić warunki rynkowe i swoją pewność co do ruchów cen przed przystąpieniem do handlu opcjami drabinkowymi.

➨ Zarejestruj się teraz u najlepszego brokera binarnego Pocket Option!

(Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał może być zagrożony)

Alternatywy dla opcji drabinkowych

Oto kilka rodzaje opcji binarnych inna niż opcja drabiny:

 • Opcje call/put (opcje wysokie/niskie): Są to najprostsze i najczęstsze typy opcji binarnych. Traderzy prognozują, czy cena handlowa konkretnego aktywa wzrośnie (Połączenie) lub upadek (Umieścić) w danym okresie.
 • Opcje za jednym dotknięciem: Traderzy spekulują, że cena podstawowego aktywa przynajmniej raz osiągnie określoną cenę docelową przed wygaśnięciem kontraktu.
 • Opcje bezdotykowe: Jest to przeciwieństwo opcji One-Touch. Traderzy spekulują, że wartość rzeczywistego aktywa nie spadnie poniżej pewnego poziomu przed wygaśnięciem kontraktu.
 • Opcje zakresu (opcje graniczne): Traderzy prognozują, czy wartość aktywów pozostanie w określonym przedziale cenowym, czy też przekroczy go w danym okresie.
 • Opcje 60-sekundowe (opcje krótkoterminowe): Opcje te mają bardzo krótki czas wygaśnięcia, często zaledwie 60 sekund. Traderzy prognozują, czy w tym krótkim okresie cena będzie większa, czy niższa niż obecnie.
 • Podwójne opcje bezdotykowe: Traderzy przewidują, że cena danego aktywa nie osiągnie żadnego z dwóch wcześniej określonych poziomów cenowych przed wygaśnięciem opcji.
 • Podwójne opcje za jednym dotknięciem: Traderzy oczekują, że wartość instrumentu bazowego osiągnie jeden z dwóch wcześniej określonych poziomów aż do wygaśnięcia opcji.

Oto niektóre z różnych typów opcji binarnych dostępnych dla traderów, każdy z nich ma swoją unikalną charakterystykę i strukturę wypłat. Wybór rodzaju zależy od analizy rynku dokonanej przez inwestora i strategia handlowa.

➨ Zarejestruj się teraz u najlepszego brokera binarnego Pocket Option!

(Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał może być zagrożony)

Plusy i minusy opcji drabinkowych

Zalety
 • Stopniowe wypłaty
 • Precyzja
 • Elastyczność
 • Zarządzanie ryzykiem
Niedogodności
 • Złożoność
 • Wyższe ryzyko
 • Ograniczona dostępność
 • Zmienność rynku
 • Wyższy wymóg kapitałowy

Plusy

 • Stopniowe wypłaty: Opcje drabinkowe oferują wielopoziomową strukturę wypłat, zapewniając inwestorom wiele potencjalnych poziomów wypłat. Daje to możliwość osiągnięcia wyższych zysków w porównaniu z tradycyjnymi opcjami binarnymi.
 • Precyzja: Traderzy mogą dokonywać bardziej precyzyjnych przewidywań dotyczących ruchów cen, ponieważ opcje drabinkowe wymagają prognozowania, czy cena osiągnie określone ceny wykonania.
 • Elastyczność: Opcje drabinkowe zapewniają elastyczność pod względem cen wykonania i potencjalnej wypłaty. Traderzy mogą wybierać spośród różnych poziomów drabiny w oparciu o swój apetyt na ryzyko i oczekiwania rynkowe.
 • Zarządzanie ryzykiem: Aby zminimalizować ryzyko i wdrożyć techniki hedgingowe, można zastosować opcje drabinkowe. Traderzy mogą korzystać z opcji drabinkowych, aby zabezpieczyć się przed wszelkimi możliwymi stratami na swoich obecnych pozycjach.

Cons

 • Złożoność: Opcje drabinkowe są bardziej złożone niż standardowe opcje binarne, co może sprawić, że będą mniej odpowiednie dla początkujących. Traderzy muszą przewidywać wiele poziomów cen, aby uzyskać dokładny zysk.
 • Wyższe ryzyko: Warstwowa struktura wypłat wiąże się z wyższym ryzykiem. Jeśli prognozy cenowe nie zostaną spełnione na którymkolwiek z poziomów, opcja może wygasnąć bezwartościowo, co może skutkować stratami, które mogą kumulować się z każdym poziomem.
 • Ograniczona dostępność: Nie wszyscy brokerzy opcji binarnych oferują opcje drabinkowe. Traderzy mogą mieć ograniczony wybór, jeśli chodzi o wybór brokera oferującego tego typu opcje.
 • Zmienność rynku: Opcje drabinkowe są wrażliwe na zmienność rynku. Nagłe i nieprzewidywalne zmiany cen mogą sprawić, że osiągnięcie pożądanego poziomu cen będzie trudne.
 • Wyższy wymóg kapitałowy: Ze względu na możliwość wielokrotnych wypłat inwestorzy mogą potrzebować większej stolica podstawa do skutecznego korzystania z opcji drabinkowych.
➨ Zarejestruj się teraz u najlepszego brokera binarnego Pocket Option!

(Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał może być zagrożony)

Który broker oferuje opcje drabinkowe?

Dwóch znanych brokerów opcji binarnych, którzy w przeszłości oferowali opcje drabinkowe, to:

Binary.com

Binary.com to renomowany broker znany z oferowania różnorodnych opcji binarnych, w tym opcji drabinkowych. Zapewniają łatwy w obsłudze interfejs handlowy, a także dostęp do różnych rynków finansowych.

Deriv (dawniej Binary.com)

Deriv, który był wcześniej znany jako Binary.com, oferował również opcje drabinkowe. Są częścią tej samej firmy i mogą nadal oferować opcje drabin pod nową marką.

Wniosek

Opcje drabinkowe oferują inwestorom interesującą alternatywę do obstawiania wahań cen rzeczywistych aktywów. Dzięki wielopoziomowej strukturze wypłat oferują one potencjał znacznych zysków, ale wiążą się również z wyższym ryzykiem i złożonością. Traderzy powinni dokładnie zrozumieć mechanikę, zalety i wady opcji drabinkowych przed włączeniem ich do swoich strategii handlowych.

➨ Zarejestruj się teraz u najlepszego brokera binarnego Pocket Option!

(Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał może być zagrożony)

Często Zadawane Pytania:

Czy opcje drabin są odpowiednie dla początkujących?

Opcje drabinkowe są bardziej skomplikowane i ryzykowne, przez co są mniej idealne dla nowicjuszy. Przed zapoznaniem się z opcjami drabinkowymi zaleca się zdobycie doświadczenia z prostszymi opcjami binarnymi.

Jak mogę określić cenę wykonania opcji drabinkowej?

Broker zazwyczaj z góry definiuje ceny wykonania dla opcji drabinowych. Traderzy powinni analizować dany rynek i aktywa, aby móc dokonać świadomych przewidywań.

Czy opcje drabinkowe można wykorzystać do zabezpieczenia?

Tak, można zastosować opcje drabiny strategie zabezpieczające. Traderzy mogą skorzystać z opcji drabinkowych, aby zabezpieczyć się przed możliwymi stratami na bieżących pozycjach.

Czy wszyscy brokerzy opcji binarnych oferują opcje drabinkowe?

Nie, nie wszyscy brokerzy oferują opcje drabinkowe. Powinieneś sprawdzić u wybranego brokera, czy oferuje on tego typu opcję binarną.

Jaki jest typowy czas trwania opcji drabinkowej?

Czas trwania opcji drabinkowej może się różnić w zależności od firmy brokerskiej i konkretnej transakcji. Typowy czas trwania waha się od sekund do godzin, a nawet dni.

O autorze

Percival Knight
Percival Knight jest doświadczonym traderem opcji binarnych od ponad dziesięciu lat. Głównie handluje 60-sekundowymi transakcjami z bardzo wysokim współczynnikiem trafień. Moją ulubioną strategią jest używanie świeczników i fałszywych wybić

Napisz komentarz