Co to jest delta połączenia w opcjach binarnych? | Definicja


Delta binarnych opcji kupna jest pierwszą pochodną ceny opcji po zmianie ceny wykonania. Zatem delta binarnych opcji kupna wskazuje nachylenie profilu cenowego binarnych opcji kupna.

W skrócie Delta Call

  • Delta w binarnych opcjach kupna mierzy wrażliwość zmiany ceny na korekty ceny wykonania.
  • Delta zapewnia porównywalną pozycję w instrumencie bazowym dla różnych typów opcji.
  • Wpływ czasu: Delta opcji at-the-money zbliża się do nieskończoności, gdy czas wygaśnięcia zbliża się do zera.
  • Połączenie Gammy: Gamma, pierwsza pochodna delty, jest zawsze dodatnia w przypadku opcji konwencjonalnych.

Reprezentuje natychmiastową równoważną pozycję w aktywa bazowe, niezależnie od tego, czy jest to binarna opcja kupna, konwencjonalna opcja sprzedaży czy opcja egzotyczna.

Delta opcji at-the-money dąży do nieskończoności, gdy czas do wygaśnięcia zbliża się do zera. Ci zaznajomieni z Grecy opcji binarnych wiedzieć, że gamma jest pierwszą pochodną delty i że gamma konwencjonalnej opcji jest zawsze dodatnia.

O autorze

Percival Knight
Percival Knight jest doświadczonym traderem opcji binarnych od ponad dziesięciu lat. Głównie handluje 60-sekundowymi transakcjami z bardzo wysokim współczynnikiem trafień. Moją ulubioną strategią jest używanie świeczników i fałszywych wybić

Napisz komentarz