Strategia analizy wielu ram czasowych z opcjami binarnymi


Strategie analizy wielu ram czasowych w handlu opcjami binarnymi obejmują analizę tego samego aktywa w różnych ramach czasowych, aby uzyskać kompleksowy obraz trendów rynkowych. W tym przewodniku pokażemy Ci, jak korzystać z narzędzi ram czasowych, jak zastosować tę strategię w handlu binarnym i jak najlepiej z niej skorzystać.

Strategie analizy wielu ram czasowych z opcjami binarnymi

Dobrze wiedzieć:

  • Analiza wielu ram czasowych (MTA) to narzędzie analizy technicznej służące do przeglądania zmian cen aktywów w różnych ramach czasowych w celu podejmowania decyzji handlowych.
  • Traderzy zazwyczaj korzystają z trzech ram czasowych, aby uniknąć nieporozumień i uzyskać jasną perspektywę trendów rynkowych oraz potencjalnych punktów wejścia/wyjścia.
  • „Zasada czterech” sugeruje zastosowanie średnioterminowych ram czasowych do ustalenia standardu, z ramą krótkoterminową na poziomie jednej czwartej i ramą długoterminową na poziomie czterokrotności średniego okresu.
  • MTA pomaga inwestorom dostosować transakcje do kierunku trendu w większych ramach czasowych, oferując strategiczną przewagę i bardziej precyzyjne punkty wejścia i wyjścia.

Co to jest analiza wielu ram czasowych?

Opcje binarne-analiza wielu ram czasowych
Ramy czasowe

Analiza wielu ram czasowych lub MTA to narzędzie do analizy technicznej, z którego korzysta każdy trader, czasami nie zdając sobie z tego sprawy. To podejście odgórne pomaga inwestorom w ocenie długoterminowych trendów i wychwytywaniu wpisów na wykresach o małych przedziałach czasowych.

Po wybraniu ram czasowych handlowcy potwierdzają lub odrzucają transakcję na podstawie analizy technicznej. Kiedy inwestorzy przełączają się między różnymi ramami czasowymi, pomaga im to mieć jasną perspektywę dotyczącą aktywów, którymi chcą handlować.

Ale czasami wiele ram czasowych może również powodować zamieszanie. Dlatego zaleca się dokładne zrozumienie rynku opcji binarnych przed rozpoczęciem handlu.

Mimo że to solidne narzędzie do analizy technicznej pomaga analizować wykres handlowy, jest ono pomijane przez traderów, którzy chcą uzyskać przewagę nad rynkiem handlowym.

Profesjonaliści nie skupiają się na handlu dużymi trendami, aby stać się odnoszącym sukcesy daytraderem, traderem ryzyka zdarzeń lub traderem typu breakout. W rezultacie nie mogą zidentyfikować poziomów wsparcia i oporu, a także przegapić kilka dochodowych poziomów stop i wejść.

Zasadniczo analiza wielu ram czasowych to nic innego jak sposób analizy tego samego zasobu w różnych ramach czasowych. W ten sposób handlowcy mają jasny obraz ruchu na rynku.

Przykład z wieloma ramami czasowymi
Przykład z wieloma ramami czasowymi

Przykład analizy wielu ram czasowych

Oto krótki przykład pozwalający zrozumieć analizę wielu ram czasowych.

Załóżmy, że ramy czasowe handlu aktywami to 5 minut. Tutaj dolny i wyższy przedział czasowy to odpowiednio 1 minuta i 15 minut.

Teraz, jeśli wykres 15-minutowy i 5-minutowy pokazuje trend spadkowy na rynku, krótka pozycja jest zajmowana w końcowej fazie cofania, tj. trend wzrostowy w 1-minutowym przedziale czasowym.

Podobnie, jeśli wykres 15-minutowy i 5-minutowy wykazuje trend wzrostowy, krótka pozycja jest zajmowana w końcowym etapie zniesienia, czyli spadku w przedziale czasowym 1-minutowym.

Najlepszy broker binarny:
(Ostrzeżenie o ryzyku: handel jest ryzykowny)

Pocket Option - Handluj z wysokimi zyskami

123455.0/5

Pocket Option - Handluj z wysokimi zyskami

  • Z zadowoleniem przyjmuje klientów międzynarodowych
  • Oferuje wysokie wypłaty: 90% – 97%+
  • Profesjonalna platforma handlowa
  • Szybki proces wpłaty
  • Umożliwia handel społecznościowy
  • Zapewnia bezpłatne premie motywacyjne
(Ostrzeżenie o ryzyku: handel jest ryzykowny)

Ile razy klatki do naśladowania?

Kiedy inwestorzy analizują rynek, mogą łatwo przeanalizować wykres. Nazywa się to paraliżem analitycznym. Kiedy tak się dzieje, handlowcy mają sprzeczne poglądy lub są zdezorientowani.

Aby uniknąć tej pułapki, powinieneś zrozumieć, ile ram czasowych jest potrzebnych do zbudowania strategii. Kiedy masz solidny plan, w pełni wykorzystujesz różne ramy czasowe.

Ogólnie, nie ma wytycznych sugerujących prawidłową liczbę ram czasowych być używana. Jednak większość traderów używa trzech różnych ram czasowych, aby lepiej zrozumieć ruch na rynku.

Lepszym podejściem jest uwzględnienie trzech ram czasowych, ponieważ przy tak długich ramach czasowych nie można się pomylić ani utracić danych. Co więcej, stosując tę strategię, musisz pamiętać o prostej „zasadzie czterech”.

Za pomocą tej reguły możesz odkryć szczegółowe i mniejsze ruchy cenowe na rynku. Ta zasada mówi, że najpierw należy określić okres średnioterminowy. Ponadto ten okres powinien być używany jako standard, aby wiedzieć, jak długo utrzymuje się średni handel.

Następnie możesz wybrać okres krótkoterminowy, który powinien wynosić jedną czwartą okresu pośredniego. Podobnie możesz wybrać długoterminowe ramy czasowe, które muszą być cztery razy większe niż wykres pośredni.

Na przykład w przypadku wykresu 60-minutowego dla pośredniego przedziału czasowego 15 minut będzie krótkoterminowym przedziałem czasowym, a 240 minut będzie przedziałem czasowym długoterminowym.

Długie ramy czasowe

Przykład: wykres 1-godzinny

Długie ramy czasowe wyznaczają dominujący trend. Traderzy długoterminowi zazwyczaj handlują od kilku tygodni do kilku lat. Do analizy rynku odnoszą się do wykresów dziennych i tygodniowych.

Kiedy inwestorzy korzystają z długich ram czasowych, powinni zwracać uwagę na główne trendy gospodarcze. Jest to ważne, ponieważ trend ekonomiczny pomaga traderom zrozumieć kierunek cen aktywów.

Najlepszą rzeczą w korzystaniu z długich ram czasowych jest to, że inwestorzy nie muszą obserwować rynku w ciągu dnia. Ponadto długie ramy czasowe oznaczają mniej transakcji, a mniej transakcji oznacza mniej czasu na opłacenie spreadu. Co więcej, handlowcy mają wystarczająco dużo czasu na zaplanowanie swoich ruchów.

Ale przez długi czas inwestorzy potrzebują większego konta. Nie wspominając o tym, że inwestorzy również powinni mieć cierpliwość. Ten przedział czasowy jest używany dla handlowców pozycyjnych.

Średnie ramy czasowe

Przykład: wykres 15 minut

Wykorzystując średnie ramy czasowe, inwestorzy mogą obserwować mniejsze ruchy w ramach szerszego trendu. Doświadczeni handlowcy zazwyczaj używają średniego przedziału czasowego, ponieważ daje poczucie długiego i krótkiego przedziału czasowego. Dodatkowo traderzy, którzy nie mają wystarczająco dużo czasu na sprawdzenie rynku, również korzystają z tego przedziału czasowego.

Korzystając ze średnioterminowych ram czasowych, inwestorzy mogą uzyskać więcej możliwości handlowych. Ponadto średnie ramy czasowe oznaczają mniejsze szanse na przegraną. Ale koszt transakcji w tym przedziale czasowym jest większy.

Krótkie ramy czasowe

Przykład: wykres 1-minutowy

Ostatni przedział czasowy to krótkoterminowy przedział czasowy, z którego handlowcy mają jasny obraz wahań cen. Krótkie ramy czasowe dają również lepsze wyobrażenie o zwiększonej zmienności rynku.

Podobnie jak średni przedział czasowy, krótki przedział czasowy oferuje również więcej możliwości handlowych. Ale istnieje większe ryzyko przegranej. Krótkie ramy czasowe są idealne do skalpowania i handlu dziennego.

Kiedy inwestorzy wykorzystują wszystkie te ramy czasowe dla jednej transakcji, tworzą mapę drogową dla udanej transakcji. Ponadto uwzględnienie wielu ram czasowych pomaga poznać poziom wsparcia i oporu.

➨ Zarejestruj się teraz u najlepszego brokera binarnego Pocket Option!

(Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał może być zagrożony)

Jak działa analiza wielu ram czasowych?

Analiza wielu ram czasowych jest łatwa do zrozumienia i łatwa do wykonania. Aby zastosować tę metodę analizy technicznej, najpierw musisz znaleźć średnie ramy czasowe. Następnie powinieneś dowiedzieć się, jakie są krótkie i długie ramy czasowe.

Jeśli utrzymasz transakcję przez około 8 godzin, będzie to średni przedział czasowy. Podczas gdy 90 minut będzie krótkim przedziałem czasowym, a jeden dzień będzie długim przedziałem czasowym.

Używając jednego wskaźnika, możesz analizować więcej niż jednorazową ramkę na jednym wykresie. Jeśli rozpoczniesz analizę od dłuższego czasu, pomoże ci to zorientować się w ogólnym trendzie aktywów.

Z drugiej strony średni przedział czasowy pokaże wahania ogólnego trendu. W końcu możesz skorzystać z krótkiej ramy czasowej, aby zamknąć rynek. Dzieje się tak, ponieważ krótkoterminowe ramy czasowe dają wyobrażenie o subtelnym ruchu cenowym aktywa.

Jeśli chcesz zawrzeć zwycięską transakcję, powinieneś wejść na rynek tylko wtedy, gdy średni i krótki przedział czasowy idą w tym samym kierunku.

Wiele ram czasowych pomaga zrozumieć ramy czasowe, dzięki czemu nie handlujesz z trendem w dłuższym przedziale czasowym. To dodatkowo oferuje przewagę w handlu.

Analiza wielu ram czasowych dla daytraderów

Jak dzienny handlarz, masz cały dzień na analizę rynku i wykresów. Dlatego handlowcy jednodniowi handlują przy użyciu krótkich ram czasowych. Krótkie ramy czasowe mogą zaczynać się od 1 minuty i mogą sięgać do godziny.

Większość traderów dziennych korzysta z wykresu jednogodzinnego, aby lepiej zrozumieć ruch na rynku i ustalić trend. Podobnie wykres 15-minutowy pomaga traderowi dowiedzieć się, jak cena zmienia się na rynku w czasie.

Analiza wielu ram czasowych dla swing traderów

W porównaniu do day traderów, swing traderzy mają mniej czasu na handel. Oznacza to, że mają ograniczony czas na analizę rynku.

Dlatego swing traderzy muszą sprawdzić wykres dzienny, aby uzyskać ogólne pojęcie o trendzie, a następnie użyć wykresu czterogodzinnego, aby wykryć wejścia na rynek.

Wniosek

Analiza wielu ram czasowych, MTA, jest jednym z najlepszych sposobów zrozumienia ruchu cen aktywów. Traderzy, którzy korzystają z tego narzędzia do analizy technicznej, badają zachowanie pojedynczego zasobu w różnych ramach czasowych.

Pomaga to traderom w zrozumieniu dostrojonych poziomów wejścia i wyjścia oraz spojrzeniu z lotu ptaka na ruch na rynku. Jeśli właściwie użyjesz analizy wielu ram czasowych ze szczegółową strategią, możesz łatwo wygrać każdą transakcję.

Ale jeśli nie masz wystarczającego doświadczenia i pomysłu na używanie analizy wielu ram czasowych, możesz się pomylić, zamiast uzyskać jasność. Dlatego do analizy danego zasobu nie należy używać więcej niż trzech ramek czasowych.

➨ Zarejestruj się teraz u najlepszego brokera binarnego Pocket Option!

(Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał może być zagrożony)

Często zadawane pytanie:

Czym jest analiza wielu ram czasowych w handlu?

Analiza wielu ram czasowych (MTA) to metoda analizy technicznej stosowana w handlu w celu sprawdzenia zmian cen aktywów w różnych ramach czasowych. Takie podejście pomaga inwestorom zrozumieć długoterminowe trendy i zidentyfikować dokładne punkty wejścia i wyjścia z transakcji poprzez analizę tych samych aktywów w okresach krótko-, średnio- i długoterminowych.

W jaki sposób analiza wielu ram czasowych poprawia decyzje handlowe?

MTA poprawia decyzje handlowe, zapewniając kompleksowy obraz trendów rynkowych w różnych ramach czasowych. Ta wielowarstwowa perspektywa pomaga inwestorom dostosować swoje transakcje do dominującego trendu w dłuższych ramach czasowych, co prowadzi do bardziej strategicznych i świadomych decyzji handlowych. Pomaga także w identyfikacji bardziej precyzyjnych punktów wejścia i wyjścia, zmniejszając ryzyko handlu wbrew ogólnemu trendowi rynkowemu.

Jakie są zalecane ramy czasowe dla analizy wielu ram czasowych?

Chociaż nie ma ścisłej reguły, powszechnym podejściem jest stosowanie trzech ram czasowych: krótko-, średnio- i długoterminowego. „Zasada czterech” sugeruje stosowanie jako standardu ramy średnioterminowej, z ramą krótkoterminową na poziomie jednej czwartej i ramą długoterminową na poziomie czterokrotności średniego okresu. Na przykład, jeśli rama średnioterminowa wynosi 60 minut, wówczas rama krótkoterminowa może wynosić 15 minut, a długoterminowa może wynosić 240 minut.

Czy analiza wielu ram czasowych jest odpowiednia dla wszystkich typów traderów?

Tak, MTA jest odpowiednie dla wszystkich typów traderów, w tym day traderów i swing traderów, ale niezwykle ważne jest, aby wybrać ramy czasowe zgodne z Twoim stylem handlu. Traderzy jednodniowi mogą używać krótszych interwałów czasowych, np. wykresów od 1 minuty do 1 godziny, podczas gdy inwestorzy typu swing mogą preferować wykresy dzienne lub 4-godzinne. Kluczem jest wybór ram czasowych, które zapewniają jasne zrozumienie trendów rynkowych istotnych dla Twojego horyzontu handlowego.

O autorze

Percival Knight
Percival Knight jest doświadczonym traderem opcji binarnych od ponad dziesięciu lat. Głównie handluje 60-sekundowymi transakcjami z bardzo wysokim współczynnikiem trafień. Moją ulubioną strategią jest używanie świeczników i fałszywych wybić

Napisz komentarz