Najlepšie technické ukazovatele pre obchodovanie Binomo


Technické ukazovatele sú pre obchodníkov veľmi dôležité pri stratégii ich obchodných rozhodnutí. Učenie sa o týchto indikátoroch a poznanie ich používania vám môže priniesť úžitok pri obchodovaní. Môžete použiť niekoľko z nich obchodné ukazovatele nájsť ten, ktorý bude pre vás najlepší. 

Hoci Binomo má veľa obchodných nástrojov a technických nástrojov, budeme hovoriť o piatich najlepších ukazovateľoch na platforme. Títo päť indikátorov vám pomôže predpovedať trendy, aby ste mohli presne predpovedať a zarábať zisky z online obchodovania

Nižšie si môžete pozrieť stručný popis piatich najlepších indikátorov na Binomo.

Pohyblivý priemer

Indikátor kĺzavého priemeru na Binomo
Červená čiara predstavuje kĺzavý priemer

Najznámejší je kĺzavý priemer obchodný ukazovateľ. Začiatočníci aj profesionáli môžu tento indikátor použiť na analýzu trendov na trhu. Takmer všetky obchodné platformy majú tento ukazovateľ a Binomo nie je iný. 

Kĺzavý priemer vykonáva technickú analýzu sčítaním všetkých hodnôt určitého obdobia. Po sčítaní týchto hodnôt sa výsledok vydelí počtom období alebo dní. Nie je to nič iné ako len priemer všetkých hodnôt, ktoré zvažujeme pri vykonávaní technickej analýzy. 

Môžete určiť cena akcie za obdobie pomocou ukazovateľa kĺzavého priemeru. Ak napríklad chcete zistiť priemernú cenu akcie za desať dní, tento indikátor pridá hodnoty akcií za desať dní a vydeľte súčet 10. 

Tento ukazovateľ zvyčajne zohľadňuje uzatváraciu cenu akcie. Mnoho obchodníkov používa kĺzavý priemer na určenie smeru trendu. Pohyblivý priemer je tiež prospešný, pretože vám pomáha identifikovať úrovne podpory a odporu. 

Tento ukazovateľ odstraňuje zmätok spôsobený kolísaním cien. Keďže ide o priemernú cenu akcie, bude sa pohybovať podľa zmien v priemere. 

Keď zistíte vzťah medzi kĺzavým priemerom ceny cenného papiera a cenou, budete môcť interpretovať kĺzavý priemer. Tento technický indikátor môžete použiť na objavovanie trendov v indexoch a akciách. Tie sú tiež prospešné pri formulovaní vstupných a výstupných stratégií. 

Indikátor kĺzavého priemeru kombinovaný s indikátormi MACD a RSI
Indikátor kĺzavého priemeru kombinovaný s indikátormi MACD a RSI

Kombináciou kĺzavého priemeru s inými ukazovateľmi ako napr Index relatívnej sily (RSI) a Divergencia kĺzavej priemernej konvergencie (MACD)môžete vhodne a včas identifikovať signály nákupu a predaja.

Tento indikátor môžete použiť na veľký rozdiel vo svojich obchodných stratégiách. Môže vám to pomôcť svedkami niektorých pozitívnych výsledkov vašich obchodných rozhodnutí. 

› Bezplatne sa zaregistrujte s Binomo

(Upozornenie na riziko: Obchodovanie zahŕňa riziká)

Exponenciálny kĺzavý priemer 

EMA je jedným z ukazovateľov kĺzavého priemeru. Veľký význam prikladáme minulým dátovým bodom v kĺzavom priemere. 

Na druhej strane, v exponenciálnom kĺzavom priemere alebo EMA pripisujeme vyššiu váhu nedávnym údajovým bodom. Keď vezmeme do úvahy najnovší údajový bod, naše údaje budú presnejšie a citlivejšie na určenie trendov alebo nových informácií. 

Indikátor exponenciálneho kĺzavého priemeru na Binomo
Ak chcete vybrať exponenciálny kĺzavý priemer, vyberte pri použití indikátora kĺzavého priemeru „exponenciálny“.

Pomocou tohto indikátora môžete overiť zásadné zmeny a pohyby na trhu. Ich legitimitu môžete určiť aj prostredníctvom technickej analýzy vykonanej agentúrou EMA. 

Väčšina obchodníkov používa Indikátor exponenciálneho kĺzavého priemeru 12 dní alebo 26 dní ak potrebujú krátkodobo zistiť cenový priemer. Naopak, na určenie dlhodobých trendov obchodníci vo všeobecnosti používajú indikátor 50 alebo 200 dní, ktorý im pomáha plánovať ich dlhodobé pohyby. 

› Bezplatne sa zaregistrujte s Binomo

(Upozornenie na riziko: Obchodovanie zahŕňa riziká)

Divergencia kĺzavého priemeru konvergencie

Indikátor MACD na Binomo

Ďalší slávny indikátor zapnutý Binomo je kĺzavá priemerná konvergenčná divergencia, tiež nazývaná MACD. Tento indikátor vám pomôže odhaliť cenovú dynamiku porovnaním dvoch vyššie uvedených kĺzavých priemerov. 

Konvergencia v tomto ukazovateli znamená zhodu týchto dvoch priemerov. Na druhej strane, divergencia znamená, že kĺzavé priemery sa uberajú rôznymi cestami. 

Konvergencia kĺzavého priemeru signalizuje klesajúcu hybnosť, zatiaľ čo divergencia kĺzavého priemeru Pohyblivé priemery signalizujú zvýšenie hybnosti

Obchodník môže predpovedať vzostupný trend, ak krátkodobý priemer stúpne nad dlhodobé priemery. Naproti tomu existuje na trhu medvedí trend, ak je krátkodobý priemer pod dlhodobým priemerom. 

Výsledky týchto ukazovateľov si môžete pozrieť na a svietnik graf a čiarové grafy. 

› Bezplatne sa zaregistrujte s Binomo

(Upozornenie na riziko: Obchodovanie zahŕňa riziká)

Stochastický oscilátor

Stochastický oscilátor na Binomo
Stochastický oscilátor na Binomo

Stochastický oscilátor vám pomôže určiť hybnosť ceny aktíva. Tento indikátor viazaný na rozsah pomáha merať polohu ceny počas určitého obdobia. 

Stochastic Oscillator nájde rozdiel medzi najvyššou a najnižšou cenou finančného aktíva a potom vydelí výsledok 2. Po odpočítaní jednej od výsledku uvidíte na grafe dve čiary. 

Rozsah Stochastický oscilátor leží medzi 0 až 100. Tento rozsah vám pomôže identifikovať podmienky prepredania alebo prekúpenia. 

Výber rozsahu stochastického oscilátora na Binomo

Ak graf Stochastic Oscillator ukazuje hodnotu nad 80, vo všeobecnosti to signalizuje stav prekúpenia. Na druhej strane, hodnota nižšia ako 20 signalizuje prepredané podmienky. 

Na tomto ukazovateli nájdete dva riadky. Jeden z týchto riadkov zobrazuje skutočnú hodnotu oscilátora. Druhý riadok zobrazuje jednoduchý kĺzavý priemer aktíva za tri dni. Tento indikátor funguje na princípe, že cena sleduje momentum. Keď sa tieto dve čiary pretnú, signalizuje to obrátenie činnosti. 

Takmer všetky online obchodné platformy majú vo svojich nástrojoch na vytváranie grafov indikátor Stochastic Oscillator. Toto indikátor používa 14 dní, ktoré si môžete upraviť podľa svojich požiadaviek. Na tento indikátor sa môžete spoľahnúť pri formulovaní obchodných stratégií, pokiaľ predpovedáte presné výsledky. Ak prídete s dobrou predpoveďou, môžete svoje obchody vyhrať. Obchodník môže považovať cenové trendy na tomto indikátore za filter na určenie signálu, ak sú v tom istom smer ako trend na trhu

› Bezplatne sa zaregistrujte s Binomo

(Upozornenie na riziko: Obchodovanie zahŕňa riziká)

Fibonacciho retracement

Ak chcete posúdiť, do akej miery by sa trh mohol uberať opačným smerom v porovnaní so súčasnými trendmi, Fibonacci Retracement to urobí

Tento indikátor technickej analýzy vám pomôže potvrdiť, či sa trh chystá stiahnuť späť alebo sa dočasne prepadne. Je veľmi dôležité, aby pomohla obchodníkom určiť úrovne podpory a odporu. 

Ak si obchodník myslí, že trh je vyššie, aby sa pohol opačným smerom, použije na to Fibonacciho retracement. Keď to potvrdia, bude ľahké použiť možnosti stop a limit a uzavrieť svoje obchody. V dôsledku toho sa môžu chrániť pred obrovskými stratami. Mnoho pokročilých používateľov využíva Fibonacciho Retracement na vykonávanie technickej analýzy.

Bollingerove kapely

Bollingerove pásma na Binomo
Modré čiary predstavujú horný a dolný Bollingerov pás

Jedným z najobľúbenejších obchodných ukazovateľov technickej analýzy sú Bollingerove pásma. Tento ukazovateľ poskytuje informácie o obvyklej cene, za ktorú sa aktívum vo všeobecnosti obchoduje. 

Volatilita aktíva spôsobí zväčšovanie alebo znižovanie šírky pásiem. Ak sú Bollingerove pásma bližšie, aktívum je menej volatilné. Naopak, ak medzera medzi nimi je príliš veľká, aktívum má vysokú volatilitu. 

Tento ukazovateľ pomôže určiť, či sa aktívum obchoduje za obvyklú cenu. V dôsledku toho môžete identifikovať dlhodobé pohyby cien na trhu. Ak ste svedkami toho, ako cena aktíva stúpa nad horné parametre pásma, môžete usúdiť, že ide o prekúpenosť. Ak cena klesne pod spodné parametre pásma, aktívum je prepredané. 

› Bezplatne sa zaregistrujte s Binomo

(Upozornenie na riziko: Obchodovanie zahŕňa riziká)

Index relatívnej sily

Indikátor indexu relatívnej sily (RSI) na Binomo

Index relatívnej sily je veľmi prospešný pri určovaní hybnosti. Na identifikáciu trhových podmienok môžete použiť RSI. Je to najvhodnejší ukazovateľ na určenie pohybov cien, ktoré vám môžu spôsobiť veľké straty. 

Rozsah indexu relatívnej sily spadá medzi 0 až 100. Ak zistíte, že rozsah aktíva je 70 alebo viac, signalizuje to prekúpenie aktíva. Skóre 30 alebo nižšie v indexe relatívnej sily nám hovorí o nadmernom predaji aktíva. 

Ako zvoliť rozsah RSI na Binomo

Index relatívnej sily vám veľmi účinne pomáha vedieť o splatnosti vašich krátkodobých ziskov. Ak tento index signalizuje prekúpenie aktíva, mali by ste to brať tak, že vaše krátkodobé zisky z tohto aktíva môžu byť dosiahnutie bodu zrelosti

Zatiaľ čo nadmerný predaj aktív na tomto indexe ukazuje, že poklesy obchodníkov v krátkodobom horizonte môžu dosiahnuť bod splatnosti. Obchodník by mal vždy zvážiť trendy, pretože majú tendenciu sa neustále meniť. 

› Bezplatne sa zaregistrujte s Binomo

(Upozornenie na riziko: Obchodovanie zahŕňa riziká)

Prečo sú obchodné ukazovatele dôležité?

Používanie obchodných indikátorov zjednodušuje vaše obchodné pohyby. Pomocou obchodných ukazovateľov môžete sledovať pohyby cien aktív. Kombinovanie dva alebo viac technických ukazovateľov môže pomôcť vytvoriť presnú predpoveď. Pomocou týchto indikátorov môžete zlepšiť svoje obchodné stratégie. Binomo vám ponúka niekoľko technických ukazovateľov, ktoré vám pomôžu pochopiť výkonnosť trhu a základné dôvody zmien. 

Záver – Na Binomo existujú rôzne obchodné ukazovatele

Bez ohľadu na to, či obchodujete forex, komodity, kryptomeny, zásoby, príp binárne opcie, budete potrebovať nejaké technické ukazovatele. Pomôžu vám robiť predpovede a urobiť správny krok v obchodovaní. 

Začiatočníci si zvyčajne neuvedomujú dôležitosť používania obchodných indikátorov a následne utrpia straty, pretože nedokážu urobiť správnu predpoveď. 

Tieto indikátory Binomo pomáhajú obchodníkom študovať trendy a sledovať pohyby cien. Môžete aktivovať ľubovoľný váš indikátor a použiť ho na technickú analýzu. Tieto technické a matematické výpočty vám pomôžu generovať signály prospešné pre vaše obchody. 

Ak chcete vylepšiť svoju obchodnú hru a zarábajte peniaze na Binomo, mali by ste sa dozvedieť viac o týchto indikátoroch a o tom, ako ich používať. 

› Bezplatne sa zaregistrujte s Binomo

(Upozornenie na riziko: Obchodovanie zahŕňa riziká)

O autorovi

Rytier Percival
Percival Knight je skúsený obchodník s binárnymi opciami už viac ako desať rokov. Predovšetkým obchoduje 60-sekundové obchody s veľmi vysokou návštevnosťou. Mojou obľúbenou stratégiou je používanie svietnikov a falošných úlomkov

Napísať komentár