Definícia delta volania binárnych opcií

Definícia delta volania binárnych opcií

Delta binárnych call opcií je prvý derivát ceny opcie po zmene realizačnej ceny. Delta binárnych call opcií teda udáva sklon cenového profilu binárnych call opcií.

Predstavuje bezprostrednú ekvivalentnú pozíciu v podkladové aktívum, bez ohľadu na to, či ide o binárnu kúpnu opciu, bežnú predajnú opciu alebo exotickú opciu.

Delta opcií za peniaze má tendenciu k nekonečnu, keď sa čas do expirácie blíži k nule. Tí oboznámení s binárne opcie grécky vedieť, že gama je prvou deriváciou delty a že gama konvenčnej opcie je vždy kladná.

Viac článkov nájdete v mojom Slovník binárnych opcií.

Napísať komentár