Čo sú finančné aktíva? Definícia a príklad

Rôzne finančné aktíva vrátane opcií, zlata, akcií, striebra, nehnuteľností a ďalších

Príliš veľa sa obchádza pojem finančné aktíva. Bez ohľadu na to, toto slovo vždy nájdete vo svojom každodennom živote. Finančné aktívum je čokoľvek, čo sa dá premeniť na likvidnú hotovosť. Ak máte finančné aktívum, budete mať aj práva na predaj a kúpu vlastníka. Ak sa pozriete na definíciu finančných aktív, pomôže vám to lepšie pochopiť tento pojem. 

Čo sú finančné aktíva? – Definícia

Finančné aktívum je čokoľvek, čo má potenciál premeniť sa na likvidné aktívum. Môže sa pohybovať od akcií, dlhopisov, podielové fondya termínované vklady na binárne opcie. Pozemky, fyzické vlastnosti, komodity atď. sú tiež aktívami. Finančné aktíva sú však odlišné, pretože môžu alebo nemusia mať akúkoľvek fyzickú formu. 

Niekoľko faktov o finančných aktívach je nasledujúcich:

 • Finančné aktíva môžu byť hmotné alebo nehmotné. 
 • Dostupnosť finančných aktív závisí od faktorov ponuky a dopytu. 
 • Tieto nesú určitý stupeň rizika, ktorý určuje, či obchodníci zarobia zisk. 
 • Hodnota finančného majetku závisí výlučne od zmluvného nároku. 

Ak máte finančný majetok, ste jeho vlastníkom. Máte právo kúpiť a predať toto aktívum.

Príklady finančného majetku

Rôzne finančné aktíva

Ak máte úspory alebo často navštevujete banku, môžete držať rôzne finančné aktíva. Všetky firmy a jednotlivci vlastnia rôzne finančné aktíva, ktoré im pomáhajú zarobiť viac peňazí.

Ak hovoríte o a správa majetku spoločnosti alebo investičnej spoločnosti, portfóliá, ktoré spravujú, tvoria finančné aktíva. Na druhej strane bankové spoločnosti držia aktíva v pôžičkách, ktoré požičiavajú ľuďom.

Druhy finančných aktív

Analyzované rôzne typy finančných aktív

Na kapitálovom a peňažnom trhu existujú rôzne druhy finančných aktív.

Tieto aktíva sú nasledovné:

 • Hotovosť
 • Vkladový certifikát alebo podielové listy
 • Zásoby
 • dlhopisy
 • Dlhopisy
 • Pohľadávky zmeniek
 • Ostatné akcie na trhu

Výhody finančného majetku

Výhody finančného majetku

Ľudia držia finančné aktíva, pretože im ponúkajú výhody pri obchodovaní. 

 • Likvidita je jednou z výhod, ktoré finančné aktíva ponúkajú. Môžu byť premenené na hotovosť v priebehu mihnutia oka. 
 • Trh pre obchodovanie zásob je vždy pripravený a kupujúci a predávajúci na tomto trhu môžu zarobiť zisk uskutočnením obchodu. 
 • Finančné aktíva sú vysoko volatilné a likvidné obchodníkov veľké možnosti návratnosti investícií. Niektoré z finančných aktív majú tiež potenciál časom zvyšovať svoju hodnotu.

Nevýhody finančných aktív

Nevýhody finančných aktív

Keďže finančné aktíva majú rôzne výhody, majú aj niekoľko nevýhod. 

 • Držanie finančných aktív vám môže spôsobiť uviaznutie peňazí. 
 • Finančné aktíva s vysokou volatilitou a vysoko likvidné sa na trhu príliš nezhodnocujú. 
 • Niektoré finančné aktíva sú vysoko nelikvidné. Ich premena na hotovosť môže byť pre investorov veľmi náročná. 

Záver

Finančné aktíva sú čokoľvek, čo sa dá premeniť na hotovosť. Obchodníci investujú do niekoľkých finančných aktív, ako sú akcie, dlhopisy, dlhopisy, binárne opcie, atď. Tieto finančné aktíva majú potenciál naplniť vrecká obchodníkov peniazmi, ak používajú správne stratégie.

Napísať komentár