Úrad pre finančné trhy (FMA) | Definícia a história


Úrad pre finančné trhy je regulačnou chrbticou Nového Zélandu pre finančný trh, ktorý zabezpečuje dodržiavanie pravidiel a predpisov všetkými účastníkmi trhu.

Finančné predpisy sú rozhodujúce pre stabilizáciu ekonomického prostredia každej krajiny. Všetky krajiny majú finančné regulačné orgány, ktoré dohliadajú na fungovanie akciových trhov a iných inštitúcií. Úrad pre finančné trhy, tiež nazývaný FMA, je jedným z takýchto orgánov na Novom Zélande. 

Úrad pre finančné trhy (FMA) v skratke

 • Úrad pre finančné trhy dohliada na dodržiavanie finančných predpisov na akciových trhoch Nového Zélandu.
 • Bola založená v roku 2011 a zabezpečuje transparentnosť a spravodlivosť vo finančnom systéme krajiny.
 • Reguluje priemyselné odvetvia, vzdeláva spotrebiteľov a licencuje maklérov s cieľom zabezpečiť stabilitu a spoľahlivosť trhu.
 • FMA tiež reguluje obchodovanie s binárnymi opciami na Novom Zélande, pričom vyžaduje od maklérov získať licenciu na prevádzku.

Čo presne je Úrad pre finančné trhy (FMA) na Novom Zélande?

Úrad pre finančné trhy dohliada na to, či burzy v krajine fungujú transparentne. Kontroluje všetkých účastníkov trhu a zabezpečuje ich dodržiavanie zákonov. 

Tento orgán má v úmysle vytvoriť spravodlivý a efektívny trhový systém na Novom Zélande. Robí všetko pre to, aby sa novozélandský akciový trh stal investičným útočiskom investorov

Podniká právne kroky proti rôznym podvodným spoločnostiam a maklérom v krajine. Preto sa maximálne stará o to, aby dôvera investorov v ekonomiku Nového Zélandu zostala nedotknutá. 

História Úradu pre finančné trhy (FMA)

Vyhlásenie o poslaní Úradu pre finančné trhy Nového Zélandu (FMA)

Autorita bola výsledkom niekoľkých diskusií a potreby reforiem. Vznikla v roku 2011 ako regulátor finančných trhov. 

Táto autorita je nezávislou korunnou autoritou. Zameriava sa na to, aby boli burzy a makléri v súlade so zákonmi. Úrad teda uprednostňuje záujmy spotrebiteľa nad všetkým ostatným. 

FMA tiež prispieva k podpore ekonomickej prosperity Nového Zélandu. Poháňa trh správnym smerom a zabezpečuje jeho stabilitu. Investori a obchodníci sa preto pri investovaní na novozélandskom akciovom trhu cítia bezpečne.

Úloha Úradu pre finančné trhy (FMA)

Úrad pre finančné trhy zohráva veľmi kľúčovú úlohu pri riadení ekonomiky. Pozrime sa na niektoré z jeho úloh. FMA pomáha dosiahnuť na novozélandskom finančnom trhu tieto veci:

 • Reguluje a monitoruje priemyselné odvetvia s cieľom zabezpečiť, aby dodržiavali kódex správania a stanovené zákony. Kontroluje tiež, či sa účastníci trhu správajú k zákazníkom a obchodníkom férovo. 
 • Presadzuje zákony a kontroluje, či zo strany niektorej strany nedošlo k nejakému priestupku. Ak strana poruší svoje zákony a predpisy, podnikne proti takýmto neplatičom prísne opatrenia. 
 • FMA vzdeláva spotrebiteľov tým, že im z času na čas poskytuje presné informácie. Tieto informácie pomáhajú obchodníkom a investorom robiť informované rozhodnutia. 
 • Úrad sa tiež snaží objasniť akékoľvek nejasnosti týkajúce sa priemyselných noriem. Usmerňuje odvetvia, ako by sa mali správať k zákazníkom spravodlivo. 
 • Najväčšou úlohou je udeľovanie licencií maklérom a finančným inštitúciám a ich regulácia. Kontroluje aj finančné produkty, ktoré prinášajú, a ich pravosť. 

Preto FMA nie je len tak hocijaká iná autorita. Je to orgán, od ktorého efektívneho fungovania závisí osud novozélandských finančných trhov. Teda chráni a zachováva finančný systém krajiny. Pracuje na tom, aby bol stabilný a závislý od investorov.  

Reguluje Úrad pre finančné trhy binárne opcie?

Áno, Úrad pre finančné trhy (FMA) reguluje obchodovanie s binárnymi opciami Nový Zéland. Ako vládna organizácia zodpovedná za dohľad nad finančnými službami a kapitálovými trhmi v krajine ukladá FMA prísne nariadenia pre maklérov pôsobiacich na Novom Zélande. Títo makléri sú zo zákona povinní získať licenciu emitenta derivátov od FMA. Obchodníci sa môžu s dôverou zapojiť do obchodovania s binárnymi opciami výberom renomovaných brokerov s licenciou FMA alebo výberom jedného z odporúčaných offshore brokerov.

Tu sú niektorí brokeri pôsobiaci na Novom Zélande, ktorí sú regulovaní Úradom pre finančné trhy (FMA) a sú odporúčaní na obchodovanie s binárnymi opciami:

 • Quotex: Licencovaný broker binárnych opcií, ktorý ponúka modernú platformu, rôzne platobné možnosti a širokú škálu obchodovateľných nástrojov.
 • IQ Option: S viac ako desaťročnými skúsenosťami poskytuje IQ Option užívateľsky prívetivé rozhranie, rôzne možnosti aktív a vzdelávacie zdroje pre obchodníkov.
 • Olymp Trade: Olymp Trade, uznávaný pre svoje bonusy a propagačné akcie, ponúka rôzne typy účtov a aktív, ktoré sú vhodné pre začiatočníkov aj skúsených obchodníkov.
 • Pocket Option: Pocket Option, dôveryhodný od roku 2017, ponúka bonusy za vklad, demo účet a užívateľsky prívetivé rozhranie s rôznymi dostupnými platobnými metódami.

O autorovi

Rytier Percival
Percival Knight je skúsený obchodník s binárnymi opciami už viac ako desať rokov. Predovšetkým obchoduje 60-sekundové obchody s veľmi vysokou návštevnosťou. Mojou obľúbenou stratégiou je používanie svietnikov a falošných úlomkov

Napísať komentár