Definícia volania gama binárnych opcií

Definícia volania gama binárnych opcií

Binárna call opcia gama je často využívaná obchodníkmi, ktorí využívajú ukazovatele obchodovania s binárnymi opciami.

Je definovaný ako prvý derivát binárna kúpna opcia delta vzhľadom na zmenu základnej ceny. Preto gama udáva sklon delta profilu. Odráža, či sa zodpovedajúca futures pozícia binárnej nákupnej opcie predĺži alebo skráti, keď podkladová cena stúpa alebo klesá.

Preto možno gamu binárnych call opcií vnímať ako číslo, ktoré udáva, či je ekvivalentná podkladová pozícia vyššia alebo nižšia, keď podkladová cena stúpa. Ak sa rovná pozícia zvýši napríklad z 20 na 25, má kladné gama. Ak ekvivalentná pozícia klesne na 15 (v prípade, že trh stúpa), má záporné gama.

Gama konvenčných hovorov je teda vždy pozitívne. Pri nákupe tradičných hovorov sa ekvivalentná pozícia vždy zvýši, keď sa podkladové aktívum stúpa bez ohľadu na to, či je opcia v peniazoch alebo nie.

Binárne up a call opcie správajú sa inak v binárnych call opciách, ktoré sú mimo peňazí, pretože majú vždy kladné binárne call opcie gama. Naproti tomu binárne call opcie v peniazoch majú vždy záporné gama.

Nájdite ďalšie články v mojom slovníku binárnych opcií.

Napísať komentár