Čo je to konsolidácia? Definícia a príklad

Prielom konsolidácie, ako je vidieť na S&P CNX NIFTY Future
Prielom konsolidácie, ako je vidieť na S&P CNX NIFTY Futures

Pojem „konsolidácia“ v technickej analýze znamená osciláciu aktíva medzi vopred určeným súborom obchodných rozsahov. Po období nerozhodnosti cena aktíva stúpa alebo klesá, čím sa ukončí konsolidácia. 

Podľa finančného účtovníctva je konsolidácia séria správ, ktoré zobrazujú materskú spoločnosť a jej dcérske spoločnosti ako jeden subjekt.

Pochopenie konsolidácií:

Konsolidačné zóny Bitcoin / TetherUSD
Konsolidačné zóny Bitcoin / TetherUS

Pre každé obdobie môžu cenové grafy zobrazovať fázy konsolidácie, ktoré môžu trvať dni, týždne alebo dokonca mesiace. Úrovne podpory a odporu na cenových grafoch používajú technickí obchodníci na určenie, či kúpiť alebo predať. 

Porušenie konsolidačného modelu môže nastať z niekoľkých rôznych príčin, vrátane oznámenia podstatne relevantných informácií a následných limitných príkazov.

Prečo je konsolidácia dôležitá?

Dve ženy analyzujúce konsolidáciu

Konsolidáciu čiastočne poháňajú úspory z rozsahu, ktoré možno dosiahnuť fúziami. Aby sa dosiahli značné úspory nákladov a synergie v oblasti príjmov, kombinované firmy by mohli konsolidovať svoje existujúce prevádzkové rámce a znížiť prekrývanie. Okrem získania väčšej klientskej základne, rozšírenej geografickej stopy a rozmanitejšej ponuky produktov sa spoločnosť môže rozhodnúť kúpiť konkurenta z rôznych ďalších dôvodov.

Rovnováha síl v odvetví sa zmení, keď jedna alebo niekoľko spoločností ovláda veľké percento odvetvia. Fúzie a akvizície (M&A) môžu zmeniť konkurenčné prostredie, preto by si investori mali pred rozhodnutím dobre premyslieť.

Konsolidácia: Podpora verzus odpor

Podpora a rezistencia v obchodovaní

Počas fázy konsolidácie slúžia spodné a horné hranice aktív ako úrovne podpory a odporu. Horný a dolný koniec cenového vzoru predstavujú úrovne odporu a podpory.

Volatilita stúpajú a krátkodobí obchodníci majú väčšiu šancu zarobiť peniaze, keď cena prerazí predtým určené úrovne podpory a odporu. 

Prielom nad odolnosťou sa považuje za znamenie, že cena bude naďalej rásť, takže obchodník nakupuje. Ak však cena prenikne pod úroveň podpory, obchodník opustí pozíciu a opustí trh.

Príklad konsolidácie

Konsolidácia sa pohybuje v rozmedzí Bitcoin / USD
Konsolidácia sa pohybuje v rozmedzí Bitcoin / USD

Zvážte nasledujúci scenár: XYZ Corporation kúpi 100% čistých aktív ABC Manufacturing za $1 miliónov a čisté aktíva ABC majú primeranú trhovú hodnotu $700,000. 

Konsolidovaná účtovná závierka uvádza aktíva ABC vo výške $700 000 a predstavuje aktívum goodwillu vo výške $300 000, ktoré bolo zaplatené viac, ako je trhové ocenenie.

Záver

Účtovanie finančných zložiek výnosov a nákladov pobočky, ako aj jej peňažných tokov, záväzkov a ziskov alebo strát je konsolidované. V rámci techniky konsolidácie sa v účtovnom výkaze spájajú finančné vstupy materskej spoločnosti a jej dcérskych spoločností s požadovaným vymazaním záznamov, aby sa zabránilo opakovaniu údajov.

O autorovi

Rytier Percival
Som skúsený obchodník s binárnymi opciami už viac ako 10 rokov. Predovšetkým obchodujem 60 sekundových obchodov s veľmi vysokou návštevnosťou.