Čo je MiFID? – Definícia, História a Rozsah


MiFID alebo smernica o trhoch s finančnými nástrojmi je základným kameňom regulácie finančného trhu v celej Európskej únii od jej implementácie v roku 2007. Stanovuje komplexné usmernenia na zabezpečenie riadneho fungovania finančných trhov a podporuje transparentnosť a integritu.

V roku 2018 prešla MiFID významnou aktualizáciou, ktorá viedla k zavedeniu MiFID II, revidovaná regulačná smernica zameraná na ďalšie zvýšenie transparentnosti trhu a ochrany investorov.

MiFID v skratke

 • MiFID znamená Smernicu o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorá upravuje finančné transakcie.
 • Jeho cieľom je chrániť investorov a zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi finančnými inštitúciami.
 • MiFID pokrýva rôzne finančné orgány vrátane bánk, maklérov, obchodníkov a búrz.
 • MiFID II, ktorá bola zavedená v roku 2018, rozširuje nariadenia tak, aby zahŕňali komplexné finančné nástroje, ako sú binárne opcie.

MiFID: Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi

Je to skratka pre Smernicu o trhoch s finančnými nástrojmi. Ako už názov napovedá, pracuje na prinášaní predpisov o finančných transakciách. 

Tento európsky regulačný rámec stanovuje rôzne požiadavky na zverejňovanie pre všetky finančné inštitúcie. Rozsah MiFID sa však obmedzuje len na členské krajiny Európskej únie. 

Cieľ MiFID

MiFID stanovuje konkrétne ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v rámci finančného prostredia Európskej únie. Tu je rozpis jeho cieľov:

 • Ochrana investorov: Jedným z hlavných cieľov MiFID je zvýšiť ochranu investorov pôsobiacich v rámci Európskej únie. To zahŕňa vykonávanie opatrení na ochranu záujmov investorov a zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania.
 • Spravodlivá súťaž: MiFID má za cieľ vytvoriť spravodlivú hospodársku súťaž medzi finančnými inštitúciami. Tým podporuje rovnaké podmienky, v ktorých majú všetci účastníci rovnaké príležitosti súťažiť, inovovať a prosperovať.
 • Pravidlá a predpisy: Ďalším cieľom MiFID je vyvinúť spoločné pravidlá a predpisy, ktoré musia dodržiavať všetky finančné inštitúcie. Tým sa štandardizujú postupy v celej EÚ a zvyšuje sa účinnosť regulácie.

Tieto ciele spolupracujú na zabezpečení transparentného fungovania európskeho akciového trhu. Zameraním sa na spravodlivú hospodársku súťaž a ochranu investorov MiFID pomáha zabezpečiť, aby európsky finančný sektor zostal transparentný a stabilný.

História MiFID

MiFID vznikla v roku 2004. Spravodlivú implementáciu v celej Európskej únii však trvalo nejaký čas. Všetky členské krajiny prijali tento rámec smernice do roku 2007. Odvtedy dohliada na fungovanie investičného trhu v Európe. 

MiFID bola vytvorená s cieľom začleniť jednotný finančný trh. Do konca roka 2011 však smernica požadovala mnohé revízie. Viedlo to k vývoju novej smernice, MiFID II. Po premyslených diskusiách, debatách a mnohých vyvráteniach vyšla v roku 2014 nová smernica. 

Rozsah pôsobnosti MiFID

Ako sme už spomenuli, rozsah MiFID je široký. Preto kontroluje rôzne finančné úrady. Pozrime sa na organizácie, ktoré spadajú do ich pôsobnosti. 

Určite vás zaujíma, ktoré organizácie kontrolujú MiFID. No, smernica dohliada na všetky finančné spoločenstvá v rámci Európskej únie. 

Smernica stanovuje ustanovenia pre:

 • Fond a správcovia fondov
 • Banka a bankoví manažéri
 • Dôchodkový fond
 • makléri 
 • Investori
 • Obchodníci 
 • Obchodné burzy

MiFID II ďalej rozširuje rozsah pôsobnosti smernice:

MiFID II bol teda vyvinutý na pokrytie medzier v MiFID. Stanovuje smernice na zefektívnenie zákonov a nariadení. Tieto smernice prinášajú viac jasnosti inštitúciám pôsobiacim v Európskej únii. 

MiFID odstránila takmer všetky problémy súvisiace s nedostatočnou transparentnosťou. Jej smernice sú v súlade s neustále sa meniacim ekonomickým prostredím. Ustanovenia obsahujú aj smernice o tom, ako musia finančné inštitúcie dodržiavať technologické zmeny. 

Reguluje MiFID trh s binárnymi opciami?

Áno, smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID) reguluje trh s binárnymi opciami. Podľa predpisov MiFID, binárne opcie sú klasifikované skôr ako komplexné finančné nástroje ako nekomplexné.

Upravuje balík MiFID II, ktorý nadobudol účinnosť začiatkom roka 2018 makléri ktorí ponúkajú devízové, CFD, binárne opcie a tradičné menové opcie na mimoburzový trh. Cieľom týchto nariadení je zjednodušiť operácie pre investorov a maklérov a zároveň poskytnúť ochranu proti podvodom a binárne obchodné podvody.

O autorovi

Rytier Percival
Percival Knight je skúsený obchodník s binárnymi opciami už viac ako desať rokov. Predovšetkým obchoduje 60-sekundové obchody s veľmi vysokou návštevnosťou. Mojou obľúbenou stratégiou je používanie svietnikov a falošných úlomkov

Napísať komentár