Čo je normálne rozdelenie? Definícia a príklad

Grafika normálneho rozdelenia

Predpokladajme, že ste sa zamysleli nad najdôležitejším spojitým rozdelením pravdepodobnosti v pravdepodobnosti a ekonómii. V takom prípade môže Normálna distribúcia uspokojiť vaše myšlienky. Niektorí ľudia to označujú ako Gaussovo rozdelenie a zvonová krivka.

Pri normálnej distribúcii je v ekonomike a obchodovaní zastúpených veľa náhodných premenných. Okrem toho ho obchodníci môžu využiť aj na získanie iných rozdelení pravdepodobnosti. Preto je pri analýze údajov veľmi dôležité. Dozvieme sa viac o normálnej distribúcii, jej definícii a príklade. 

Definícia normálneho rozdelenia

Aby sme pochopili normálne rozdelenie, predpokladajme funkciu hustoty, kde f(x) je jej pravdepodobnosť a X je náhodná premenná. Preto definuje funkciu, ktorá je integrovaná medzi rozsah (x až x + dx). Ďalej dáva pravdepodobnosť X tým, že zvažuje hodnoty medzi X a x+dx.

f(x) ≥ 0 ∀ x ϵ (−∞,+∞)

-∞+∞ f(x) = 1

Nakoniec môžeme povedať, že normálne rozdelenie je funkcia hustoty pravdepodobnosti pre spojitú náhodnú premennú v systéme. 

Vzorec normálneho rozdelenia

Funkciu hustoty pravdepodobnosti gaussovského rozdelenia môžete nájsť pomocou nasledujúceho vzorca:

Vzorec normálneho rozdelenia

Kde:

  • X je premenná
  • μ predstavuje priemer
  • σ označuje štandardnú odchýlku

Krivka normálneho rozdelenia

Krivka normálneho rozdelenia zobrazená na prenosnom zariadení

Krivka normálneho rozloženia má zvyčajne zvonovitý tvar. Preto je zvonová krivka iným názvom pre túto distribučnú krivku. V normálnom rozdelení môžu náhodné premenné nadobudnúť akúkoľvek neznámu hodnotu z daného rozsahu. Tieto náhodné premenné môžete označovať aj ako spojité premenné. 

Napríklad študenti v škole majú výšku v rozmedzí, povedzme, 0 až 6 stôp. Tento rozsah je však ovplyvnený fyzickými obmedzeniami ľudskej bytosti.

V skutočnosti môže rozsah premenných dokonca siahať od –∞ až + ∞. Normálne rozdelenie tu poskytne pravdepodobnosť hodnoty ležiacej v konkrétnom rozsahu experimentu. Predpokladajme, že nemôžete tráviť veľa času na všetky výpočty. V takom prípade môžete použiť kalkulačku normálneho rozdelenia na nájdenie hustoty pravdepodobnosti poskytnutím štandardnej odchýlky a strednej hodnoty. 

Štandardná odchýlka normálneho rozdelenia

Štandardná odchýlka je zvyčajne kladná v normálnom rozdelení. V krivke normálneho rozdelenia priemer určuje líniu symetrie. Na rozdiel od toho štandardná odchýlka definuje, ako ďaleko sú dáta rozložené. 

Menšia štandardná odchýlka by viedla k užšiemu grafu a naopak. 

Ak použijeme štandardnú odchýlku, overiteľné pravidlo hovorí:

  • Jedna štandardná odchýlka priemeru obsahuje približne 681 TP36T údajov.
  • Približné údaje 95% spadajú do dvoch štandardných odchýlok od priemeru. 
  • Tri stredné štandardné odchýlky majú približne 99,71 TP36T z celkových údajov.
Krivka normálneho rozdelenia

Empirické pravidlo teda označujeme aj ako pravidlo 68 – 95 – 99,7.

Príklad normálneho rozdelenia

Predpokladajme, že hodnota náhodnej premennej je 2. Ak je priemer 5 a smerodajná odchýlka 4, môžete nájsť normálne rozdelenie podľa vzorca hustoty pravdepodobnosti:

problém a riešenie normálneho rozdelenia

f(2,2,4) = 1/(4√2π) e0

f(2,2,4) = 0,0997

Priemer a štandardná odchýlka sú dva životne dôležité parametre normálnej distribúcie. Bez nich nemôžete nájsť Normálnu distribúciu a použiť ju s inými obchodnými ukazovateľmi na presné rozhodnutia. 

Napísať komentár