Čo je to rebríková opcia v binárnom obchodovaní? - Definícia a príklady

Možnosť rebríka je typ binárna možnosť s viacúrovňovou výplatnou štruktúrou. Zahŕňa predpovedanie, či cena konkrétneho aktíva dosiahne určité cenové body v rámci špecifikovaného časového obdobia. 

Tieto štrajkové ceny, pripomínajúce priečky na rebríku, ponúkajú rôzne výplaty. Ak sú predpovede správne a cena dosiahne alebo prekročí realizačnú cenu, obchodníci dostanú príslušnú výplatu. 

Ak však ceny nedosiahnu tieto úrovne, opcia môže skončiť bezcennoučo vedie k potenciálnym stratám. Možnosti rebríka poskytujú príležitosti na presnejšie predpovede a potenciálne vyššie zisky, ale prinášajú so sebou ďalšiu zložitosť a riziko. Ponúka ich len veľmi málo brokerov binárnych opcií.

Binárne-opcie-rebrík-obchodná-stratégia

Ako funguje možnosť rebríka?

Možnosť rebríka poskytuje obchodníkom jedinečný spôsob, ako špekulovať na kolísanie ceny konkrétneho aktíva počas daného obdobia. Funguje to takto:

 • Viacúrovňová výplatná štruktúra

Možnosť rebríka obsahuje viacúrovňovú alebo rebríkovú výplatnú štruktúru. Táto štruktúra pozostáva z viacerých vopred určených cenových úrovní, ktoré sa často označujú ako „stávkové ceny“. Tieto realizačné ceny sa stanovujú v pravidelných obdobiach vo vzťahu k súčasnej trhovej hodnote aktív a pod ňou.

 • Predikcia pohybu cien

Obchodníci využívajúci ladder opcie musia pred uplynutím platnosti opcie predpovedať, či cena podkladového aktíva dosiahne alebo prekoná každú z týchto vopred definovaných realizačných cien.

 • Výplaty na rôznych úrovniach

Každá realizačná cena je spojená s určitou výplatnou sumou. Ak je predpoveď obchodníka správna a cena aktíva dosiahne alebo prekročí určitú realizačnú cenu, dostane príslušnú výplatu.

 • Scenáre výsledku

Existuje niekoľko možných scenárov výsledku pre možnosť rebríka:

Ak cena aktíva dosiahne jednu alebo viacero realizačných cien predpovedaných obchodníkom, dostanú zodpovedajúce výplaty.

Ak cena klesne pod očakávané realizačné ceny, kontrakt na opciu môže vypršať bezcennú platnosť, čo spôsobí, že obchodník príde o peniaze.

 • Flexibilita a presnosť

Rebríkové opcie poskytujú obchodníkom flexibilitu pri vytváraní presnejších predpovedí o pohyboch cien aktív v porovnaní s tradičnými binárnymi opciami. Môžu ťažiť z rôznych pravdepodobných rozpätí platieb.

 • Riziko a zložitosť

Viacúrovňová výplatná štruktúra rebríkových opcií však tiež prináša zložitosť a vyššie riziko. Obchodníci musia predvídať viacero cenových úrovní, aby dosiahli presné zisky, a ak sú predpovede nesprávne, môžu sa hromadiť straty.

Najlepší binárny broker:
(Upozornenie na riziko: Obchodovanie je riskantné)

Pocket Option - Obchodujte s vysokými ziskami

123455.0/5

Pocket Option - Obchodujte s vysokými ziskami

 • Prijíma medzinárodných klientov
 • Vysoké výplaty 95%+
 • Profesionálna platforma
 • Rýchle vklady
 • Sociálne obchodovanie
 • Bezplatné bonusy
(Upozornenie na riziko: Obchodovanie je riskantné)

Príklad obchodovania s rebríkovou opciou:

Ukážme si, ako možnosť rebríka funguje na príklade:

aktívum:

Máte záujem obchodovať s rebríkovou opciou za cenu akcií spoločnosti XYZ, ktorá sa momentálne obchoduje za $100 za akciu.

Úrovne rebríka:

Možnosť rebríka, o ktorej uvažujete, má tri úrovne realizačnej ceny, z ktorých každá má súvisiacu výplatu:

Úroveň 1: Cena akcií spoločnosti XYZ dosahuje $105 – Výplata: $100

Úroveň 2: Cena akcií spoločnosti XYZ dosahuje $110 – Výplata: $200

Úroveň 3: Cena akcií spoločnosti XYZ dosahuje $115 – Výplata: $300

Vaša predpoveď:

Domnievate sa, že cena akcií spoločnosti XYZ zažije v stanovenom časovom rámci výrazný vzostupný impulz, preto sa rozhodnete pre nákup rebríkovej opcie na základe nasledujúcich predpovedí:

 • Predpovedáte, že cena akcie dosiahne $105 počas trvania opcie.
 • Tiež predpovedáte, že cena akcií dosiahne $110.
 • Nakoniec predpovedáte, že cena akcií dosiahne $115.

Scenáre výsledkov:

Scenár 1 (Úroveň 1): Ak cena akcií spoločnosti XYZ skutočne dosiahne $105 počas trvania opcie; dostanete výplatu $100 podľa vašej predpovede.

Scenár 2 (Úroveň 2): Ak cena akcií naďalej rastie a dosiahne $110, dostanete dodatočnú výplatu $200 navyše k $100 zo scenára 1, spolu $300.

Scenár 3 (Úroveň 3): V najlepšom prípade, ak cena akcií dosiahne $115, dostanete dodatočnú výplatu $300, takže vaša celková výplata bude $600.

Zhrnutie výsledkov:

 • Ak cena akcií dosiahne iba $105, dostanete $100.
 • Ak dosiahne $105 aj $110, dostanete $300.
 • Ak dosiahne všetky tri úrovne, dostanete maximálnu výplatu $600.

Tento príklad ukazuje, ako možnosti rebríka poskytujú viaceré príležitosti na zisk na základe rôznych cenových úrovní, ale zároveň prinášajú riziko straty celej investície, ak sa nesplnia cenové predpovede. Obchodníci musia pred obchodovaním s rebríkovými opciami starostlivo posúdiť podmienky na trhu a svoju dôveru v pohyb cien.

➨ Zaregistrujte sa teraz u najlepšieho binárneho brokera Pocket Option!

(Upozornenie na riziko: Váš kapitál môže byť ohrozený)

Alternatívy k možnostiam rebríka:

Tu sú niektoré typy binárnych opcií okrem rebríkovej opcie:

 • Call/put opcie (vysoké/nízke opcie)

Toto sú najjednoduchšie a najbežnejšie typy binárnych opcií. Obchodníci predpovedajú, či sa obchodná cena konkrétneho aktíva počas daného časového obdobia zvýši (Call) alebo zníži (Put).

 • Možnosti jedným dotykom

Obchodníci špekulujú o možnosti, že cena základného aktíva aspoň raz dosiahne určitú cieľovú cenu pred vypršaním kontraktu.

 • Bezdotykové možnosti

Ide o opak možností One-Touch. Obchodníci špekulujú, že hodnota skutočného aktíva neklesne pod určitú úroveň pred vypršaním zmluvy.

 • Možnosti rozsahu (možnosti ohraničenia)

Obchodníci predpovedajú, či hodnota aktíva zostane v určitom cenovom rozpätí alebo sa z neho v danom časovom období vymaní.

 • 60-sekundové opcie (krátkodobé opcie)

Tieto opcie majú veľmi krátke časy expirácie, často len 60 sekúnd. Obchodníci predpovedajú, či bude cena počas tohto krátkeho obdobia vyššia alebo nižšia ako teraz.

 • Dvojité bezdotykové možnosti

Obchodníci predpokladajú, že cena skutočného aktíva nedosiahne ani jednu z dvoch vopred definovaných cenových úrovní pred vypršaním opcie.

 • Dvojité možnosti jedným dotykom

Obchodníci predpokladajú, že hodnota podkladového aktíva dosiahne jednu z dvoch vopred definovaných úrovní, kým opcia nevyprší.

Toto sú niektoré z rôznych typov binárnych opcií dostupných pre obchodníkov, pričom každá má svoje jedinečné vlastnosti a výplatnú štruktúru. Výber, ktorý typ použiť, závisí od analýzy trhu a obchodnej stratégie obchodníka.

➨ Zaregistrujte sa teraz u najlepšieho binárneho brokera Pocket Option!

(Upozornenie na riziko: Váš kapitál môže byť ohrozený)

Výhody a nevýhody možností rebríka:

výhody:

 • Viacúrovňové výplaty
 • Presnosť
 • Flexibilita
 • Riadenie rizík

Nevýhody:

 • Zložitosť
 • Vyššie riziko
 • Obmedzená dostupnosť
 • Volatilita trhu
 • Vyššia kapitálová požiadavka

Výhody možností rebríka

 • Viacúrovňové výplaty

Možnosti rebríčka ponúkajú odstupňovanú výplatnú štruktúru, ktorá obchodníkom poskytuje viacero možných úrovní výplat. To umožňuje možnosť získať vyššie zisky v porovnaní s tradičnými binárnymi opciami.

 • Presnosť

Obchodníci môžu robiť presnejšie predpovede o pohyboch cien, pretože možnosti Ladder vyžadujú predpovedanie, či cena dosiahne konkrétne realizačné ceny.

 • Flexibilita

Ladder opcie ponúkajú flexibilitu, pokiaľ ide o realizačné ceny a výplatný potenciál. Obchodníci si môžu vybrať z rôznych úrovní rebríčka na základe ich chuti na riziko a očakávaní trhu.

 • Riadenie rizík

Na minimalizáciu rizík a implementáciu hedgingových techník možno použiť rebríkové opcie. Obchodníci môžu využiť možnosti Ladder, aby sa ochránili pred akýmikoľvek možnými stratami na svojich súčasných pozíciách.

Nevýhody možností rebríka

 • Zložitosť

Rebríkové opcie sú zložitejšie ako štandardné binárne opcie, a preto môžu byť menej vhodné pre začiatočníkov. Obchodníci musia predpovedať viacero cenových úrovní, aby mohli presne profitovať.

 • Vyššie riziko

Viacúrovňová výplatná štruktúra prináša vyššie riziko. Ak sa cenové predpovede nesplnia na žiadnej z úrovní, opcia môže vypršať bezcennú, čo má za následok straty, ktoré sa môžu hromadiť s každou úrovňou.

 • Obmedzená dostupnosť

Nie všetci brokeri binárnych opcií ponúkajú Ladder opcie. Obchodníci môžu mať obmedzené možnosti, pokiaľ ide o výber makléra, ktorý poskytuje tento typ opcie.

 • Volatilita trhu

Ladder opcie sú citlivé na volatilitu trhu. Náhle a nepredvídateľné pohyby cien môžu sťažiť dosiahnutie požadovaných cenových úrovní.

 • Vyššia kapitálová požiadavka

Kvôli potenciálu viacerých výplat môžu obchodníci potrebovať väčšiu kapitálovú základňu, aby sa mohli efektívne zapojiť do Ladder opcií.

➨ Zaregistrujte sa teraz u najlepšieho binárneho brokera Pocket Option!

(Upozornenie na riziko: Váš kapitál môže byť ohrozený)

Riziká

Ako všetky finančné deriváty, aj Ladder opcie so sebou nesú prirodzené riziká. Ak hodnota aktíva nedosiahne alebo nepresiahne niektorú z vopred definovaných realizačných cien, zmluva zanikne, čo spôsobí, že obchodník príde o peniaze. Ak sa trh zmení v rozpore s očakávaniami obchodníka, štruktúrovaný výplatný systém môže viesť k vážnym stratám.

Ktorý broker ponúka možnosti rebríka?

Dvaja známi brokeri binárnych opcií, ktorí historicky ponúkali rebríkové opcie, zahŕňajú:

 • Binary.com

Binary.com je renomovaný broker známy tým, že ponúka množstvo binárnych opcií vrátane rebríkových opcií. Poskytujú ľahko použiteľné obchodné rozhranie, ako aj prístup k rôznym finančným trhom.

 • Deriv (predtým Binary.com)

Deriv, ktorý bol predtým známy ako Binary.com, ponúkal aj možnosti rebríka. Sú súčasťou tej istej spoločnosti a môžu aj naďalej poskytovať možnosti rebríka pod novým názvom značky.

Majte prosím na pamäti, že dostupnosť rebríkových opcií, ako aj služby, ktoré ponúkajú brokeri binárnych opcií, sa môžu časom meniť.

Záver

Ladder opcie ponúkajú obchodníkom zaujímavú alternatívu stávkovania na kolísanie cien skutočných aktív. Vďaka svojej odstupňovanej výplatnej štruktúre ponúkajú potenciál pre značné zisky, ale prinášajú aj vyššie riziká a zložitosť. Obchodníci by mali dôkladne pochopiť mechaniku, klady a zápory rebríkových opcií predtým, ako ich začlenia do svojich obchodných stratégií.

➨ Zaregistrujte sa teraz u najlepšieho binárneho brokera Pocket Option!

(Upozornenie na riziko: Váš kapitál môže byť ohrozený)

Často kladené otázky:

Sú možnosti rebríka vhodné pre začiatočníkov?

Možnosti rebríka sú komplikovanejšie a riskantnejšie, a preto sú pre nováčikov menej ideálne. Pred skúmaním rebríkových opcií je vhodné nadobudnúť skúsenosti s priamočiarejšími binárnymi opciami.

Ako môžem určiť realizačné ceny rebríkovej opcie?

Maklér zvyčajne preddefinuje realizačné ceny pre ladder opcie. Obchodníci by mali analyzovať príslušný trh a aktívum, aby mohli robiť informované predpovede.

Môžu byť rebríkové opcie použité na hedging?

Áno, rebríkové opcie môžu byť použité pre hedžingové stratégie. Obchodníci môžu využiť možnosti rebríka, aby sa ochránili pred akýmikoľvek možnými stratami v aktuálnych pozíciách.

Ponúkajú všetci brokeri binárnych opcií rebríkové opcie?

Nie, nie všetky makléri ponúkajú možnosti rebríka. Mali by ste sa informovať u svojho vybraného makléra, či poskytuje tento typ binárnej opcie.

Aké je typické trvanie možnosti rebríka?

Trvanie rebríkovej opcie sa môže líšiť v závislosti od maklérskej spoločnosti a konkrétneho obchodu. Typické trvanie sa pohybuje od sekúnd po hodiny alebo dokonca dni.

O autorovi

Rytier Percival
Som skúsený obchodník s binárnymi opciami už viac ako desať rokov. Predovšetkým obchodujem 60-sekundové obchody s veľmi vysokou návštevnosťou. Mojou obľúbenou stratégiou je používanie svietnikov a falošných úlomkov

Napísať komentár