Obchodná stratégia na zvrátenie trendu binárnych opcií


Obchodná stratégia obrátenia trendu pri obchodovaní s binárnymi opciami využíva možnú zmenu smerovania trhu, čo je dôležité pre obchodovanie s binárnymi opciami. Keď sa cenový trend obráti, potrebujete vynikajúcu obchodnú stratégiu, aby ste mohli robiť víťazné obchody. Viac o tejto stratégii sa dozviete v tejto príručke.

Obchodná stratégia zvrátenia trendu binárnych opcií

Dobre vedieť:

 • Zvraty trendu signalizujú potenciálnu zmenu smerovania trhu, ktorá je dôležitá pre obchodovanie s binárnymi opciami.
 • Bežné vzory obrátenia zahŕňajú hlavu a ramená, trojité vrchy/spodky a dvojité vrchy/spodky.
 • Indikátory ako MFI, kĺzavé priemery a Bollingerove pásma pomáhajú potvrdiť vzory zvrátenia.
 • Rozpoznanie týchto vzorcov a používanie indikátorov je kľúčom k efektívnym obchodným stratégiám v binárnych opciách.

Čo je obchodná stratégia zvrátenia trendu?

Binary-Options-trend-reverse-example

Ako už názov napovedá, obrátenie trendu znamená zmenu existujúceho cenového trendu. Keď dôjde k obratu trendu, môžete dospieť k záveru, že buď býkovi, alebo medveďovi na trhu došla para.

Obrat trendu tiež ukazuje, že existujúci trhový trend zastaví sa a potom sa pohne novým smerom, akonáhle sa objaví nová energia buď zo strany býka alebo medveďa.

Môže sa to stať na trhu smerom nahor alebo nadol. Pri vzostupnom trende bude obrat smerom nadol. Podobne pri klesajúcom trende bude zvrat smerom nahor.

Veľká zmena cien na trhu prináša zvrátenie trendu. Stiahnutie a zvrátenie vyzerajú takmer rovnako, ale malé protipohyby proti trendu vedú k stiahnutiu.

Na použitie zvrátenia trendu musia mať obchodníci dostatok skúseností. V opačnom prípade by mohli byť zmätení a ponáhľať sa s obchodom, čo by malo za následok značnú stratu.

Najlepší binárny broker:
(Upozornenie na riziko: Obchodovanie je riskantné)

Pocket Option - Obchodujte s vysokými ziskami

123455.0/5

Pocket Option - Obchodujte s vysokými ziskami

 • Prijíma medzinárodných klientov
 • Vysoké výplaty 95%+
 • Profesionálna platforma
 • Rýchle vklady
 • Sociálne obchodovanie
 • Bezplatné bonusy
(Upozornenie na riziko: Obchodovanie je riskantné)

Rôzne vzory zvrátenia trendov

Ak chcete úspešne použiť vzory zvrátenia trendov, musíte vedieť o populárnych vzoroch zvrátenia trendov.

Hlava a rameno

Vzor hlavy a ramien
Vzor hlavy a ramien

Hlava a rameno vzor sa považuje za populárny reverzný trend, pretože ukazuje pokles nákupného tlaku na trhu. Tento vzor v obchodnom grafe predstavuje dve situácie, tj končiaci klesajúci trend a začínajúci vzostupný trend; končiaci vzostupný trend a začínajúci klesajúci trend.

Vzor hlavy a ramien vyzerá ako základná línia s tromi vrcholmi. Tu sú dva vonkajšie vrcholy podobnej výšky a stredný je najvyšší. Tri vrcholy symbolizujú nasledujúce veci.

 • Ľavé rameno naznačuje rast ceny, po ktorom nasleduje vrchol, po ktorom tiež nasleduje pokles.
 • Hlava vykazuje vyšší vrchol, ktorý je tvorený rastom ceny.
 • A pravé rameno symbolizuje pokles ceny, po ktorom nasleduje rast.

Pri použití vzoru hlavy a ramien na technickú analýzu to predstavuje obrat býčieho trendu na medvedí. Zo všetkých vzorov zvrátenia trendov je tento najspoľahlivejší trend, pretože ponúka lepšie pochopenie trhu.

Do hlavy a ramena obchodníci umiestnia výstrih, aby určili strategické obchodné oblasti. Ak chcete vytvoriť výstrih, môžete nájsť ľavé rameno, hlavu a pravé rameno.

Inverzná hlava a rameno

Inverzný vzor hlavy a ramien
Inverzný vzor hlavy a ramien

Inverzná hlava a plece majú rovnaké charakteristiky ako bežný vzor hlavy a ramien, ale sú obrátené. Po tom, čo trh prežije trend nižšie, môžete v obchodnom grafe zaznamenať inverznú hlavu a rameno.

Tento model pomáha predpovedať obrat v klesajúcom trende. Inverzná hlava a rameno majú tiež tri vrcholy s dvoma rovnako vysokými a jedným najvyšším. Tu tri vrcholy znamenajú:

 • Ľavé rameno: Zobrazuje pokles ceny na trhu nasledovaný dnom ceny, po ktorom nasleduje nárast.
 • Hlava: Stredný vrchol je hlava a označuje pokles ceny tvoriaci nižšie dno.
 • Pravé rameno: Pravé rameno znamená zvýšenie ceny a potom klesá, aby vytvorilo pravé dno.

Zatiaľ čo inverzný vzor hlavy a ramien ponúka niekoľko obchodných príležitostí, má aj určité obmedzenia. Ako niekedy, ponúka falošné výsledky útek.

➨ Zaregistrujte sa teraz u najlepšieho binárneho brokera Pocket Option!

(Upozornenie na riziko: Váš kapitál môže byť ohrozený)

Trojitý vrch a trojitý spodok

Trojitý vrchný vzor
Špičkový vzor

Tento obchodný vzor je podobný vzoru hlavy a ramien. Ale tu sú tri vrcholy rovnakej výšky. Tento graf môžete použiť aj na technickú analýzu trhu.

Trojitý horný graf zhruba znamená, že aktíva na trhu sa už nezvyšujú. Tento vzor obrátenia môžete zaznamenať v akomkoľvek časovom rámci. Ale úspešný trojitý top vzor je ten, ktorý nastane po vzostupnom trende.

Rovnako ako trojitý vrch, existuje ďalší podobný reverzný vzor, tj trojité dno. Keď je prítomný trend trojitého dna, môžete dospieť k záveru, že cena už neklesá a môže sa zvýšiť.

V prípade trojitého vrcholu je oblasťou vrcholu odpor. Tiež hojdačka nízka je stiahnuť späť medzi dvoma vrcholmi. Ak si všimnete, že cena klesne po treťom vrchole, znamená to, že vzor je dokončený.

V závislosti od obchodnej stratégie obchodník po dokončení trojitého top trendu buď opustí long alebo vstúpi do shortu.

Dvojitý vrch a dvojité dno,

Vzor s dvojitým vrchom
Dvojité horné tlačidlo

Vzory s dvojitým vrchom a dvojitým spodkom vyzerajú ako trojitý vrch a trojitý spodok, ale v tomto vzore sú len dva vrcholy. Trh sa tiež obráti iba raz počas dvojitého horného a spodného vzoru.

Tento vzor funguje rovnako ako trojitý vrch a trojitý spodok, ale tu sa vzor po chvíli zmení. V tomto modeli sa trh po dlhom čase formuje na druhom mieste. Počas tvorby druhého vzoru je výrazne nižší objem.

Ak chcete pochopiť, či trh tvorí vzor dvojitého alebo trojitého vrcholu, môžete skontrolovať pohyb druhého extrému. Ak je v druhom vzore koktanie, je to dvojitý vrch alebo spodok.

➨ Zaregistrujte sa teraz u najlepšieho binárneho brokera Pocket Option!

(Upozornenie na riziko: Váš kapitál môže byť ohrozený)

Kombinácia reverzného vzoru s indikátormi

Indikátory môžete použiť na správnu analýzu pohybu vzorov zvrátenia, pretože indikátory definujú hranice trendu.

Aj keď ste si istí, že trh vytvorí zvraty, stále je potrebné použiť indikátory, aby ste pochopili, aké zvraty sa na trhu vyvinú. Môžete tiež vedieť, či trh vytvorí tri vrchy/spodky alebo sa obráti. A nakoniec, môžete pochopiť, či zvrátenie bude trvať dlho alebo nie.

Bez správneho pochopenia trendu zvrátenia môžete začať obchodovať s myšlienkou, že trh bude tvoriť dvojitý vrch/dole, keď sa vytvorí trojitý vrch/dole.

Dvojité-top-kombinovanie-s-indikátormi

Okrem toho môžete uskutočniť neskorý obchod, keď si myslíte, že trh bude tvoriť trojitý vrch/dole, keď tvorí dvojitý vrch/dole. Nakoniec môžete urobiť nesprávne predpovede, keď si myslíte, že trh vytvorí trojitý vrch/dole pri formovaní hlavy a ramien.

Keď skombinujete reverzný vzor s technickým indikátorom, získate z toho tri výhody.

Identifikujte reverzný vzor

Aj keď by ste si mohli myslieť, že je ľahké nájsť vzor zvrátenia trendu, nie je to tak, najmä pokiaľ ide o dvojitý vrch/dole a trojitý vrch/spodok.

Výkonné obchodné ukazovatele ukazujú, keď trendu dochádza dynamika. A tak vám pomôže pochopiť prvé známky zvrátenia trendu, aby ste dosiahli ziskový obchod.

Bez technického indikátora môžete stále zaznamenať trend, ale môžete sa oneskoriť. V dôsledku toho vám uniknú niektoré vynikajúce obchodné príležitosti.

Nájdite ďalšie obchodné príležitosti

Pomocou technického indikátora môžete ľahko nájsť viac obchodných príležitostí. Je to preto, že technické indikátory vám pomôžu správne identifikovať reverzný obchodný vzor.

Pomocou indikátorov môžete tiež pochopiť, ako dlho bude zvrátenie trvať. Na základe informácií môžete vyvinúť užitočnú obchodnú stratégiu pre rôzne binárne opcie.

Pochopte reverzný vzorec

Ak máte na svojej strane cenové dno a technický indikátor, môžete ľahko usúdiť, s akým vzorom zvrátenia trendu máte do činenia. A keď poznáte trend zvrátenia, môžete robiť lepšie obchodné rozhodnutia.

Najlepší binárny broker:
(Upozornenie na riziko: Obchodovanie je riskantné)

Pocket Option - Obchodujte s vysokými ziskami

123455.0/5

Pocket Option - Obchodujte s vysokými ziskami

 • Prijíma medzinárodných klientov
 • Vysoké výplaty 95%+
 • Profesionálna platforma
 • Rýchle vklady
 • Sociálne obchodovanie
 • Bezplatné bonusy
(Upozornenie na riziko: Obchodovanie je riskantné)

Ako obchodovať reverzné vzory?

Keď poznáte rôzne obchodné vzory a pochopíte, aké užitočné môžu byť obchodné ukazovatele, mali by ste si vytvoriť vynikajúcu obchodnú stratégiu. So správnym druhom stratégie môžete robiť ziskové obchody.

Tu sú tri populárne zmeny trendu obchodné stratégie.

Kombinácia vzorov obrátenia s PFI

Binary-Options-Money-Flow-Index-indikátor
indikátor MFI

PFI, tiež známy ako Money Flow Index, je jednoduchý na používanie a pochopenie. Tento indikátor násobí cenový pohyb a porovnáva výsledok s obdobím rastu s obdobím poklesu.

Keď použijete PFI, musíte počkať, kým nebude signalizovať zvrátenie. Potom musíte identifikovať vzor a uskutočniť obchod.

Kombinácia vzoru obrátenia s kĺzavými priemermi

Binary-Options-Moving-Average-indikátor
Ukazovatele kĺzavého priemeru

Aby ste zo vzoru zvrátenia trendu vyťažili maximum, môžete ho skombinovať s kĺzavými priemermi. Analýzou kĺzavého priemeru môžete pochopiť správanie trhu.

Kombinácia reverzného vzoru s Bollinger Bands

MetaTrader-4-Bollinger-Bands-indikátor
Indikátor Bollinger Bands

Pomocou tohto indikátora sa môžete dozvedieť o trhovom prostredí. A potom podľa toho môžete zadať víťazný obchod.

Záver: Odomknite ziskové stratégie a minimalizujte straty v binárnych opciách.

Ak chcete obchodovať s obrátením trendu, musíte použiť správne indikátory na zvýšenie ziskovosti a zníženie straty.

Predtým, ako začnete obchodovať so zvratom, mali by ste sa tiež dozvedieť o rôznych zvratoch trendu, aby ste si vytvorili rýchlu obchodnú stratégiu. Okrem toho by ste si mali vybrať aj vhodných brokerov, aby bolo reverzné obchodovanie úspešné.

➨ Zaregistrujte sa teraz u najlepšieho binárneho brokera Pocket Option!

(Upozornenie na riziko: Váš kapitál môže byť ohrozený)

Často kladené otázky:

Aké sú kľúčové vzory zvrátenia v obchodovaní s binárnymi opciami?

Kľúčové vzory obrátenia v obchodovaní s binárnymi opciami zahŕňajú hlavu a ramená, inverznú hlavu a ramená, trojité vrcholy a spodky a dvojité vrcholy a spodky. Tieto vzory pomáhajú obchodníkom predpovedať potenciálne zmeny v smerovaní trhu.

Ako ukazovatele pomáhajú pri identifikácii zvrátenia trendu?

Ukazovatele ako index peňažných tokov (MFI), kĺzavé priemery a Bollingerove pásma pomáhajú pri identifikácii zvrátenia trendov tým, že zvýrazňujú posuny v dynamike trhu a pomáhajú potvrdiť vytváranie vzorcov zvrátenia.

Aký je rozdiel medzi stiahnutím a zvrátením trendu?

Pullback je malý protipohyb proti prevládajúcemu trendu, často dočasný, zatiaľ čo zvrátenie trendu naznačuje významnú zmenu v smerovaní trhu, či už z uptrendu na klesajúci alebo naopak.

Ako môžu obchodníci efektívne využívať reverzné vzory vo svojich stratégiách?

Obchodníci môžu efektívne využívať reverzné vzory tak, že ich skombinujú s technickými indikátormi na presnú identifikáciu a pochopenie týchto vzorcov. Tento prístup pomáha pri vývoji včasných a ziskových obchodných stratégií, čím zvyšuje šance na úspech v obchodovaní s binárnymi opciami.

O autorovi

Rytier Percival
Percival Knight je skúsený obchodník s binárnymi opciami už viac ako desať rokov. Predovšetkým obchoduje 60-sekundové obchody s veľmi vysokou návštevnosťou. Mojou obľúbenou stratégiou je používanie svietnikov a falošných úlomkov

Napísať komentár