Autoriteti i Tregjeve Financiare (FMA) | Përkufizimi & Historia


Autoriteti i Tregjeve Financiare është shtylla kurrizore rregullatore e Zelandës së Re për tregun e saj financiar, duke siguruar respektimin e rregullave dhe rregulloreve nga të gjithë pjesëmarrësit e tregut.

Rregulloret financiare janë thelbësore për ta bërë mjedisin ekonomik të çdo vendi të qëndrueshëm. Të gjitha vendet kanë autoritete rregullatore financiare që mbikëqyrin funksionimin e tregjeve të aksioneve dhe institucioneve të tjera. Autoriteti i Tregjeve Financiare, i quajtur edhe FMA, është një organ i tillë në Zelandën e Re. 

Autoriteti i Tregjeve Financiare (FMA) me pak fjalë

 • Autoriteti i Tregjeve Financiare mbikëqyr pajtueshmërinë me rregulloret financiare në tregjet e aksioneve të Zelandës së Re.
 • I krijuar në vitin 2011, ai siguron transparencë dhe drejtësi në sistemin financiar të vendit.
 • Ai rregullon industritë, edukon konsumatorët dhe licencon ndërmjetësit për të siguruar stabilitetin dhe besueshmërinë e tregut.
 • FMA gjithashtu rregullon tregtimin e opsioneve binare në Zelandën e Re, duke kërkuar që ndërmjetësit të marrin licenca për operim.

Çfarë është saktësisht Autoriteti i Tregjeve Financiare (FMA) Zelanda e Re?

Autoriteti i Tregjeve Financiare mbikëqyr nëse bursat funksionojnë në mënyrë transparente në vend. Ai kontrollon të gjithë pjesëmarrësit e tregut dhe siguron përputhjen e tyre me ligjet. 

Ky autoritet synon të krijojë një sistem tregu të drejtë dhe efikas në Zelandën e Re. Ai bën gjithçka për të siguruar që tregu i aksioneve të Zelandës së Re të bëhet një parajsë investimi investitorët

Ajo ndërmerr veprime ligjore ndaj kompanive dhe agjentëve të ndryshëm mashtrues në vend. Kështu, duhet kujdes maksimal që besimi i investitorëve në ekonominë e Zelandës së Re të mbetet i paprekur. 

Historia e Autoritetit të Tregjeve Financiare (FMA)

Deklarata e misionit të Autoritetit të Tregjeve Financiare të Zelandës së Re (FMA)

Autoriteti ishte rezultat i disa diskutimeve dhe nevojës për reforma. Është themeluar në vitin 2011 si rregullator i tregjeve financiare. 

Ky autoritet është një autoritet i pavarur kurorë. Ai ka fokusin e tij në detyrën për t'i bërë bursat dhe agjentët në përputhje me ligjet. Kështu, autoriteti vendos interesat e konsumatorit mbi çdo gjë tjetër. 

FMA gjithashtu kontribuon në mbështetjen e prosperitetit ekonomik të Zelandës së Re. Ai e drejton tregun në drejtimin e duhur dhe siguron stabilitetin e tij. Prandaj, investitorët dhe tregtarët ndihen të sigurt kur investojnë në tregun e aksioneve të Zelandës së Re.

Roli i Autoritetit të Tregjeve Financiare (FMA)

Autoriteti i Tregjeve Financiare luan një rol shumë të rëndësishëm në trajtimin e ekonomisë. Le të shohim disa nga rolet e tij. FMA ndihmon në arritjen e gjërave të mëposhtme në tregun financiar të Zelandës së Re:

 • Ai rregullon dhe monitoron industritë për t'u siguruar që ato ndjekin kodin e sjelljes dhe ligjet e vendosura. Ai gjithashtu kontrollon nëse pjesëmarrësit e tregut i trajtojnë klientët dhe tregtarët në mënyrë të drejtë. 
 • Ai zbaton ligjet dhe kontrollon nëse ka ndonjë kundërvajtje nga ndonjë palë. Nëse një palë shkel ligjet dhe rregulloret e saj, ajo ndërmerr veprime të rrepta kundër këtyre keqpërdoruesve. 
 • FMA edukon konsumatorët duke u ofruar kohë pas kohe informacion të saktë. Ky informacion ndihmon tregtarët dhe investitorët në marrjen e vendimeve të informuara. 
 • Autoriteti kërkon gjithashtu të sqarojë çdo konfuzion në lidhje me standardet e industrisë. Ai udhëzon industritë se si duhet t'i trajtojnë klientët në mënyrë të drejtë. 
 • Roli më i madh është licencimi i ndërmjetësve dhe institucioneve financiare dhe rregullimi i tyre. Ai gjithashtu kontrollon produktet financiare që sjellin dhe origjinalitetin e tyre. 

Prandaj, FMA nuk është vetëm një autoritet tjetër. Është një autoritet nga funksionimi efikas i të cilit varet fati i tregjeve financiare të Zelandës së Re. Kështu mbron dhe ruan sistemin financiar të vendit. Punon për ta bërë atë të qëndrueshme dhe të varur nga investitorët.  

A i rregullon Autoriteti i Tregjeve Financiare Opsionet Binare?

Po, Autoriteti i Tregjeve Financiare (FMA) rregullon tregtimin e opsioneve binare Zelanda e Re. Si organizata qeveritare përgjegjëse për mbikëqyrjen e shërbimeve financiare të vendit dhe tregjeve të kapitalit, FMA vendos rregulla strikte për ndërmjetësit që operojnë brenda Zelandës së Re. Këtyre ndërmjetësve u kërkohet ligjërisht të marrin një licencë emetuese të derivateve nga FMA. Tregtarët mund të angazhohen në tregtimin e opsioneve binare me besim duke zgjedhur ndërmjetës me reputacion të licencuar nga FMA ose duke zgjedhur një nga ndërmjetësit e rekomanduar në det të hapur.

Këtu janë disa ndërmjetës që operojnë në Zelandën e Re që rregullohen nga Autoriteti i Tregjeve Financiare (FMA) dhe rekomandohen për tregtimin e opsioneve binare:

 • Quotex: Një ndërmjetës i licencuar i opsioneve binare që ofron një platformë moderne, opsione të ndryshme pagese dhe një gamë të gjerë instrumentesh të tregtueshme.
 • IQ Option: Me mbi një dekadë përvojë, IQ Option ofron një ndërfaqe miqësore për përdoruesit, opsione të ndryshme asetesh dhe burime arsimore për tregtarët.
 • Olymp Trade: I njohur për bonuset dhe promovimet e tij, Olymp Trade ofron një sërë llojesh dhe asetesh llogarish, duke u ushqyer si për fillestarët ashtu edhe për tregtarët me përvojë.
 • Pocket Option: I besuar që nga viti 2017, Pocket Option ofron bonuse depozitash, një llogari demo dhe një ndërfaqe miqësore për përdoruesit me metoda të ndryshme pagese të disponueshme.

Rreth Autorit

Percival Knight
Percival Knight është një tregtar me përvojë i opsioneve binare për më shumë se dhjetë vjet. Kryesisht, ai tregton tregti 60 sekondash me një normë shumë të lartë goditjeje. Strategjitë e mia të preferuara janë duke përdorur shandan dhe fake-breakouts

Shkruaj një koment