Çfarë është Autoriteti i Shërbimit Financiar të Maltës (MFSA)? Përkufizimi dhe historia

Logoja zyrtare e Autoritetit të Shërbimit Financiar të Maltës (MFSA)

Si të gjitha vendet, edhe Malta ka një autoriteti që mbikëqyr funksionimin e mjedisit të tij ekonomik. Interesi i tregtarëve është i një rëndësie të madhe për të gjitha vendet e zhvilluara dhe ato në zhvillim. Nëse një tregtar u beson institucioneve financiare, kjo sjell më shumë investime dhe mundësi për kombin.

Për të arritur të njëjtën gjë, Autoriteti i Shërbimit Financiar të Maltës (MFSA) u shfaq. Ky autoritet ka shumë më tepër për të cilat ne do t'ju tregojmë. Le të fillojmë fillimisht me 'çfarë është MFSA?'

Çfarë është Autoriteti i Shërbimit Financiar të Maltës (MFSA)?

Logoja e Autoritetit të Shërbimit Financiar të Maltës (MFSA).

MFSA e bën punën e rregullimi i lëvizjes së financave në Maltë. Ai ka një fokus shumë më të gjerë sesa rregullimi i tregut të aksioneve të Maltës. Edhe atë Banka Qendrore e Maltës dhe Qendra e Shërbimit Financiar të Maltës janë në kuadër të MFSA-së. 

Logoja zyrtare e Bankës Qendrore të Maltës

Ky autoritet rregullon të gjitha shoqëritë bankare, sigurimesh, investimesh, pensionale dhe financiare. Ai gjithashtu kontrollon funksionimin e bursës së Maltës për të mbrojtur investitorët nga mashtrimet. 

Kështu, ajo është një nga organet jetike në Maltë nga e cila varet fati i ekonomisë së saj. Le të thellohemi më tej në historinë e MFSA. 

Historia e Autoritetit të Shërbimit Financiar të Maltës

Autoriteti u krijua më 23 korrik 2002. Kjo organizatë është pasardhëse e Qendra e Shërbimeve Financiare të Maltës

Ngritja e këtij autoriteti solli reforma shumë të nevojshme në mjedisin ekonomik të vendit. Që atëherë, ajo ka punuar për të sjellë ndryshime në ligjet e transparencës për të ndërtuar besim më të mirë të investitorëve. 

Autoriteti ka misione dhe vizione të ndryshme për të arritur. Këto misione drejtojnë qëllimin e qenies së tij dhe modus operandi. 

Kompetencat e saj nuk kufizohen vetëm në hartimin e ligjeve dhe rregulloreve të reja. Por, ajo gjithashtu mbikëqyr, rregullon dhe mbikëqyr sektorin financiar të Maltës. 

Le t'ju tregojmë më shumë për misionet e MFSA.

Misioni dhe vizioni i MFSA

Forca motivuese e punës së MFSA-së janë këto pesë parime thelbësore. Ata gjithashtu synojnë të ndërtojnë këto pesë vlera thelbësore në mjedisin ekonomik të Maltës. 

Integriteti: Integriteti është pjesa më e rëndësishme e misionit të tyre. Ajo vepron si një forcë udhëzuese pas veprimeve të tyre. Kështu, ata synojnë ta bëjnë integritetin pjesë të sistemit financiar të vendit. Sigurimi që kompanitë dhe bizneset të funksionojnë në mënyrë transparente i ndihmon ata ta arrijnë atë. 

Besueshmëria: Aty ku ka besim, ka edhe investim. Kështu, MFSA bën përpjekjet maksimale për të rregulluar institucionet financiare. Ai u jep licenca vetëm ndërmjetësve të përshtatshëm. Rregulloret dhe licencat ruajnë besimin e investitorëve në punën e tyre. 

Besueshmëria: Nuk ka asnjë zëvendësim për besueshmërinë për tregtarët dhe investitorë të tjerë. Mund të jetë e vështirë për tregtarët të investojnë para në diçka që nuk mund t'i besojnë. Kështu, ai synon t'i bëjë të gjithë ndërmjetësit dhe institucionet financiare të besueshme për investitorët. 

Pavarësia: Tregtarët mund të mbështeten në punën e MFSA-së sepse është e lirë nga çdo ndikim i jashtëm. 

Përsosmëri: Autoriteti synon të sjellë reforma në sektorin financiar të Maltës. Reformat e ndërmarra nga MSFA janë në përputhje me nivelet globale. Kështu, ajo luan një rol vendimtar në ruajtjen e imazhit të Maltës në nivel ndërkombëtar. Dixhitalizimi i masave të investimeve dhe tregtimit nga autoriteti siguron që tregtarët të shikojnë drejt Bursa e Maltës për investim. 

Logoja zyrtare e Bursës së Maltës

Kështu, MFSA është thelbësore për Maltën, ashtu si çdo autoritet tjetër rregullues i lartë. Funksionimi i duhur i tregjeve financiare është në duart e këtij autoriteti. 

Rreth Autorit

Percival Knight
Unë jam një tregtar me përvojë i opsioneve binare për më shumë se 10 vjet. Kryesisht, unë tregtoj 60 tregti të dytë me një normë shumë të lartë goditjeje.