De bästa tekniska indikatorerna för Binomo-handel


Tekniska indikatorer är mycket avgörande för att handlare ska kunna lägga strategi på sina handelsbeslut. Att lära sig om dessa indikatorer och veta hur man använder dem kan gynna dig i handeln. Du kan använda ett par av dessa handelsindikatorer för att hitta den som fungerar bäst för dig. 

Även om Binomo har många handelsverktyg och tekniska instrument, kommer vi att prata om de fem bästa indikatorerna på plattformen. Dessa fem indikatorer hjälper dig att förutsäga trenderna så att du kan förutsäga exakt och tjäna vinst på handel online

Du kan se en kort beskrivning av de fem bästa indikatorerna på Binomo nedan.

Glidande medelvärde

Indikatorn för glidande medelvärde på Binomo
Den röda linjen representerar det glidande medelvärdet

Det glidande medelvärdet är det mest kända handelsindikator. Både nybörjare och proffs kan använda denna indikator för att analysera marknadstrender. Nästan alla handelsplattformar har denna indikator, och Binomo är inte annorlunda. 

Glidande medelvärde utför den tekniska analysen genom att lägga till alla värden för en viss period. Efter att ha lagt till dessa värden delas resultatet med antalet perioder eller dagar. Det är inget annat än bara genomsnittet av alla värden vi tar hänsyn till när vi gör en teknisk analys. 

Du kan bestämma aktiens pris under en period med hjälp av indikatorn för glidande medelvärde. Om du till exempel vill ta reda på aktiens genomsnittliga pris under tio dagar, kommer denna indikator att lägga till aktievärdena i tio dagar och dividera summan med 10. 

Denna indikator tar vanligtvis hänsyn till aktiens stängningskurs. Många handlare använder det glidande medelvärdet för att bestämma trendens riktning. Moving Average är också fördelaktigt för att hjälpa dig att identifiera stöd- och motståndsnivåer. 

Denna indikator driver bort den förvirring som skapas på grund av fluktuationerna i priserna. Eftersom det är ett genomsnittspris på aktien kommer det att röra sig i enlighet med förändringarna i genomsnittet. 

När du tar reda på sambandet mellan ett värdepappers glidande medelvärde och priset kommer du att kunna tolka ett glidande medelvärde. Du kan använda den här tekniska indikatorn för att upptäcka trender i index och aktier. Dessa är också fördelaktiga för att formulera in- och utträdesstrategier. 

Indikatorn för glidande medelvärde i kombination med MACD- och RSI-indikatorerna
Indikatorn för glidande medelvärde i kombination med MACD- och RSI-indikatorerna

Genom att kombinera det glidande medelvärdet med andra indikatorer som t.ex Relative Strength Index (RSI) och Moving Average Convergence Divergence (MACD), kan du identifiera köp- och säljsignalerna på lämpligt sätt och i tid.

Du kan använda den här indikatorn för att göra stor skillnad i dina handelsstrategier. Det kan hjälpa dig att se några positiva resultat av dina handelsbeslut. 

› Registrera dig med Binomo gratis nu

(Riskvarning: Handel innebär risker)

Exponentiellt glidande medelvärde 

EMA är en av indikatorerna för glidande medelvärde. Vi lägger stor vikt vid tidigare datapunkter i det rörliga medelvärdet. 

Å andra sidan, i Exponential Moving Average, eller EMA, tillskriver vi en högre viktning till de senaste datapunkterna. När vi tar hänsyn till den senaste datapunkten blir vår data mer exakt och lyhörd för att fastställa trender eller ny information. 

Indikatorn för exponentiellt glidande medelvärde på Binomo
För att välja det exponentiella glidande medelvärdet, välj "exponentiellt" när du använder indikatorn för glidande medelvärde

Med denna indikator kan du validera de avgörande förändringarna och rörelserna på marknaden. Du kan också fastställa deras legitimitet genom en teknisk analys utförd av EMA. 

De flesta handlare använder 12 dagar eller 26 dagars exponentiellt glidande medelvärde om de behöver ta reda på prisgenomsnittet på kort sikt. Tvärtom, för att fastställa långsiktiga trender använder handlare i allmänhet 50 eller 200 dagars indikatorn för att hjälpa dem att planera sina långsiktiga rörelser. 

› Registrera dig med Binomo gratis nu

(Riskvarning: Handel innebär risker)

Glidande genomsnittlig konvergensdivergens

MACD-indikatorn på Binomo

En annan berömd indikator på Binomo är Moving Average Convergence Divergence, även kallad MACD. Den här indikatorn hjälper dig att upptäcka prismomentumet genom att jämföra de två rörliga medelvärden som diskuterats ovan. 

Konvergensen i denna indikator står för att de två medelvärdena sammanfaller. Å andra sidan innebär divergensen att de glidande medelvärdena tar olika vägar. 

Konvergensen av det rörliga medelvärdet signalerar ett minskande momentum, medan divergensen av Rörliga medelvärden signalerar en ökning av momentum

En handlare kan förutsäga en hausseartad trend om det kortsiktiga genomsnittet stiger över långtidsgenomsnittet. I motsats till detta finns en baisseartad trend på marknaden om det kortsiktiga genomsnittet ligger under det långsiktiga genomsnittet. 

Du kan se resultaten av dessa indikatorer på en ljusstake graf och linjediagram. 

› Registrera dig med Binomo gratis nu

(Riskvarning: Handel innebär risker)

Stokastisk oscillator

Den stokastiska oscillatorn på Binomo
Den stokastiska oscillatorn på Binomo

En stokastisk oscillator hjälper dig att bestämma momentum för tillgångens pris. Denna intervallsbundna indikator hjälper till att mäta prisets läge under en period. 

Den Stokastiska Oscillatorn hittar skillnaden mellan den finansiella tillgångens högsta och lägsta pris och dividerar sedan resultatet med 2. Efter att ha dragit av en från resultatet kommer du att kunna se två linjer på grafen. 

Utbudet av Stokastisk oscillator ligger mellan 0 och 100. Detta sortiment hjälper dig att identifiera översålda eller överköpta villkor. 

Välja räckvidd för en stokastisk oscillator på Binomo

Om grafen för Stokastisk Oscillator visar att du läser över 80, signalerar det i allmänhet ett överköpt tillstånd. Å andra sidan signalerar en avläsning som är lägre än 20 översålda förhållanden. 

Du kan hitta två rader på denna indikator. En av dessa rader visar det faktiska värdet på oscillatorn. Den andra raden visar tillgångens enkla glidande medelvärde under tre dagar. Denna indikator fungerar på principen att priset följer momentumet. När de två linjerna skär varandra, signalerar det omvändning av driften. 

Nästan alla onlinehandelsplattformar har en Stokastisk Oscillator-indikator i sina kartverktyg. Detta indikatorn använder 14 dagar, som du kan anpassa efter dina önskemål. Du kan lita på den här indikatorn för att formulera dina handelsstrategier så länge du förutsäger korrekta resultat. Om du kommer med en skicklig prognos kan du vinna dina byten. En handlare kan betrakta pristrenderna på denna indikator som ett filter för att avgöra signalen om de är i samma riktning som marknadstrend

› Registrera dig med Binomo gratis nu

(Riskvarning: Handel innebär risker)

Fibonacci retracement

Om du vill bedöma i vilken grad marknaden kan ta en motsatt vändning jämfört med dess nuvarande trender, Fibonacci Retracement kommer att göra jobbet

Denna tekniska analysindikator hjälper dig att bekräfta om marknaden är på väg att dra sig tillbaka eller ta ett tillfälligt dopp. Det är avgörande för att hjälpa handlarna att bestämma stöd- och motståndsnivåerna. 

Om en handlare tror att marknaden är över för att gå i motsatt riktning använder de Fibonacci Retracement för att säkerställa detta. När de har bekräftat det blir det lätt att använda stopp- och begränsningsalternativen och stänga sina affärer. Följaktligen kan de skydda sig från att ådra sig stora förluster. Många avancerade användare använder sig av Fibonacci Retracement för att utföra teknisk analys.

Bollinger band

Bollinger-band på Binomo
De blå linjerna representerar de övre och nedre Bollinger-banden

En av de mest älskade handelsindikatorerna för teknisk analys är Bollinger Bands. Denna indikator ger information om det vanliga priset till vilket tillgången i allmänhet handlas. 

Tillgångens volatilitet kommer att göra att bredden på banden ökar eller minskar. Om Bollinger Bands är närmare, är tillgången mindre volatil. Tvärtom, om gapet mellan dem är för stort, tillgången har hög volatilitet. 

Denna indikator hjälper till att avgöra om tillgången handlas till sitt vanliga pris. Som ett resultat kan du identifiera långsiktiga prisrörelser på marknaden. Om du ser tillgångens pris stiga över de övre parametrarna för bandet kan du dra slutsatsen att den är överköpt. Om priset faller under de lägre parametrarna i bandet, är tillgången översåld. 

› Registrera dig med Binomo gratis nu

(Riskvarning: Handel innebär risker)

Relativt hållfasthetsindex

Relativt styrkeindex (RSI)-indikator på Binomo

Relative Strength Index är mycket fördelaktigt för att bestämma momentum. Du kan använda RSI för att identifiera marknadsförhållandena. Det är en bäst lämpad indikator för att bestämma prisrörelserna som kan orsaka dig stora förluster. 

Intervallet för Relative Strength Index faller mellan 0 och 100. Om du upptäcker att en tillgångs intervall är 70 eller högre, signalerar det överköp av tillgången. En poäng på 30 eller lägre på Relative Strength Index berättar för oss om överförsäljningen av tillgången. 

Hur man väljer intervallet för RSI på Binomo

Relative Strength Index är mycket effektivt för att hjälpa dig veta om löptiden för dina kortsiktiga vinster. Om detta index signalerar överköp av tillgången bör du ta det för att dina kortsiktiga vinster på den tillgången kan vara nå en mognadspunkt

Medan överförsäljningen av tillgången på detta index visar att en handlares nedgångar på kort sikt kan nå sin mognadspunkt. En handlare bör alltid överväga trenderna eftersom de tenderar att förändras kontinuerligt. 

› Registrera dig med Binomo gratis nu

(Riskvarning: Handel innebär risker)

Varför är handelsindikatorer viktiga?

Att använda handelsindikatorer förenklar dina handelsrörelser. Med handelsindikatorer kan du övervaka tillgångens prisrörelser. Kombinerande två eller flera tekniska indikatorer kan hjälpa till att göra en korrekt prognos. Du kan förbättra dina handelsstrategier med dessa indikatorer. Binomo erbjuder dig ett par tekniska indikatorer som hjälper dig att förstå marknadsprestandan och de bakomliggande orsakerna till förändringarna. 

Slutsats – Det finns olika handelsindikatorer på Binomo

Oavsett om du handlar valuta, handelsvaror, krypto, aktier eller binära val, behöver du några tekniska indikatorer. De hjälper dig att göra förutsägelser och ta rätt steg i handeln. 

Vanligtvis inser nybörjare inte vikten av att använda handelsindikatorer och drabbas följaktligen av förluster eftersom de inte kan göra rätt prognos. 

Dessa Binomo-indikatorer hjälper handlare att studera trenderna och spåra prisrörelser. Du kan aktivera vilken indikator som helst för din preferens och använd den för teknisk analys. Dessa tekniska och matematiska beräkningar hjälper dig att generera signaler som är fördelaktiga för dina affärer. 

Om du vill förbättra ditt handelsspel och tjäna pengar på Binomo, bör du lära dig mer om dessa indikatorer och hur du använder dem. 

› Registrera dig med Binomo gratis nu

(Riskvarning: Handel innebär risker)

Om författaren

Percival Knight
Percival Knight är en erfaren handel med binära optioner i mer än tio år. Främst handlar han 60-sekundersaffärer med en mycket hög träffhastighet. Mina favoritstrategier är att använda ljusstakar och falska utbrott

Skriv en kommentar